Menu

Letní sezóna ve vzdušném prostoru znovu úspěšná

23. 11. 2017

Řízení letového provozu České republiky, s. p., a Letiště Brno, a. s., pořádaly 22. listopadu 2017 na letišti Brno - Tuřany tiskovou konferenci. Informovaly na ní, že se v létě 2017 vzdušný prostor České republiky stal opět vyhledávaným z pohledu leteckých dopravců. Stejně jako v předchozích letech to prokázalo vyhodnocení provozních výsledků letní letové sezóny v období květen – říjen.
V letní sezóně bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 498 309 pohybů, což představuje nejvyšší provozní výkon v dosavadní historii podniku a meziroční nárůst provozu o 1,8 % (489 195 pohybů v roce 2016). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 90 005 pohybům - v denním průměru tedy 2 900 letům. S ohledem na dosavadní trendy vývoje provozu lze předpokládat, že celkový provoz v českém vzdušném prostoru přesáhne v roce 2017 hranici 850 000 pohybů.
I v období vrcholící letní sezóny roku činila hodnota průměrného zpoždění v českém vzdušném prostoru 0 minuty na provedený let. ŘLP ČR, s.p. tak prostřednictvím svých služeb maximálně naplnil jeden z nejvýznamnějších provozních ukazatelů sledovaného leteckými dopravci. Ti mohou již třetím rokem v českém vzdušném prostoru využívat i tzv. koncept přímých tratí. Tento progresivní koncept významně zvyšuje možnost plánování a využívání optimálních letových tratí z pohledu leteckých dopravců, které se významně projevují v úspoře nákladů za palivo.
Z hlediska ekonomického je klíčová skutečnost, že v meziročním srovnání dochází v českém vzdušném prostoru k dalšímu nárůstu tzv. přeletových jednotek o 3,5 %. Dochází tedy jak nárůstu počtu proletěných kilometrů (využívání delších letových tratí) a zvyšuje se i maximální vzletová hmotnost letadel, které se na českém nebi objevují. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates a Turkish Airlines.  Společným jmenovatelem zájmu leteckých dopravců o český vzdušný prostor je tak bezpečnost, požadovaná kapacita a zákaznicky nastavená cenová politika (ŘLP ČR, s.p. od roku 2009 nezvýšil ceny za svoje služby).

Celkový provoz v letní sezóně 2017

498 309 pohybů

Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2017

90 005 pohybů

Nejsilnější provoz za jeden den - 16. července 2017

3 168 pohybů

Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru v létě 2017 *

75 milionů

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedna letadlo

 Provoz na letišti Brno v letní sezoně 2017
Státní podnik ŘLP ČR zaznamenal v letní letové sezoně (květen – říjen) nárůst poptávky po poskytování přibližovacích a letištních služeb na letišti Brno - Tuřany. Dosavadní vyhodnocení provozních i hospodářských výsledků střediska letových navigačních služeb Brno potvrzuje rostoucí význam tohoto letiště v dopravní infrastruktuře Jihomoravského kraje pro domácí i zahraniční zákazníky. Celkový počet pohybů na letišti Brno v letní sezoně činil 29 179 pohybů (startů a přistání), což představuje meziroční nárůst ve srovnání s rokem 2016. Nejsilnějším provozním dnem na letišti v Brně byl 28. květen 2017, kdy bylo i vzhledem k významnému množství místní letové činnosti zaznamenáno 329 pohybů. Z ekonomického pohledu dosavadního průběhu roku 2017 je pozitivní, že v období leden - září vzrostlo množství výnosů z přibližovacích a letištních služeb o 7,4 %. Svědčí to nejen o zvýšení počtu pohybů letounů na brněnském letišti, ale zároveň o nárůstu jejich maximální vzletové hmotnosti. Největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p., na letišti Brno je společnost Travel Service (charterová doprava), následují společnosti Ryanair, WizzAir (pravidelná doprava). V případě zákazníků provozující cargo dopravu se jedná o společnosti ASL Airlines a Sprintair. V oblasti výcvikových letů jsou dominantní společnosti Austrian Airlines a Flying Academy. Poskytování služeb v nepřetržitém směnném režimu zajišťuje na provozním středisku Brno dvacet licencovaných řídících letového provozu.

Srovnání výkonů v letní sezóně na českých letištích (2016 – 2017)

Letiště

2016

2017

Praha

75 516

84 924

Brno

27 103

29 179

Ostrava

16 902

15 440

Karlovy Vary

4 601

4 858

 www.rlp.czArchiv