Menu

Konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“

25. 01. 2019

Zveme vás na 14. ročník konference věnované standardům v rámci poskytování stravovacích služeb 8. dubna 2019 v Praze a 23. října 2019 v Olomouci.
Pečlivě vybraná témata přinesou aktuální informace z různých oblastí. Garantem akce jsou: Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Česká asociace sester. Konference je určena pro management stravovacích provozů zdravotnických zařízení, hotelů, domovů pro seniory, školních jídelen aj., ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem. Každý účastník dostane certifikační osvědčení o absolvování konference. Programem provází Josef Štorm (Akademický senát UK, 2.LF) a Miloš Žáček (HASAP Consulting, s.r.o.).
Video z konference ze dne 24.10.2018 v Olomouci

 Přihláška na konferenci 

Program

9:30
9:40
Úvodní slovo pořadatele
Miloš Žáček
HASAP Consulting, s.r.o.
 
9:45
10:30
Aktuální hygienické předpisy - státní audity HACCP & hygienické kontroly (praktické příklady)
MUDr. Pavla Svrčinová
Hygienická stanice hl.m. Prahy
 
10:45
11:30
„Co všechno víme a nevíme o koření“ - pěstování, sklízení, sušení, mletí, míchání, správné používání v kuchyni
Ing. Jiří Fabian
Vitana, a.s.
 
11:45
12:30
Aktuální legislativa - úřední kontroly veterinární správy v zařízeních stravovacích služeb (praktické příklady)
MVDr. Jan Váňa
Státní veterinární správa
 
12:30
13:30
PŘESTÁVKA – OBĚD  
 
13:30
14:15
Komunikační a motivační techniky – volba správných priorit při zabezpečení každodenních pracovních povinností
Ing. Richard Dobeš
Krauthammer Czech Republic s.r.o.
 
14:25
15:10
Mezinárodní zkušenosti s vedením a dodržováním hygienických standardů a systémů HACCP (praktické příklady)
Klaus Pilz
Radkersburger Hof GmbH &Co KG
 
15:25
16:10
Diskuze a slosování vyplněných anketních lístků o ceny

Připravila Jana Hlinecká.

www.hasap.czArchiv