Menu

Konference cestovního ruchu pro Lužické hory nadchla Hrádek

01. 04. 2023

Destinační společnost Lužické hory přivítala na akci téměř osmdesát hostů, podnikatelů a dalších subjektů působících v cestovním ruchu v regionu Lužické a Žitavské hory. Odborná konference se konala se symbolicky v Hrádku nad Nisou.

Ve čtvrtek 30. března se konal již 3. ročník Konference cestovního ruchu pro Lužické hory, tentokrát v Hrádku nad Nisou. Záštitu nad touto akcí převzal senátor Jiří Vosecký, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Ing. Květa Vinklátová a starosta města Hrádek nad Nisou Mgr. Josef Horinka. Hlavním tématem konference byla přeshraniční spolupráce a další rozvoj

destinace Lužické hory. Organizátorem akce byla
společnost destinačního managementu DMO Lužické a Žitavské hory, kterou zde zastupoval předseda spolku ing. Jan Sviták a ředitelka Marie Kárová. „Tento formát setkávání s partnery a dalšími aktéry v cestovním ruchu se velmi osvědčil již předchozích, předkovidových letech, kdy jsme podobnou akci uspořádali v roce 2019 ve Cvikově a následně v roce 2020 v České Kamenici,“ pochvalovala si ředitelka destinace Kárová.

Letošní účast téměř osmdesáti odborníků z české i saské strany Lužických hor předčila očekávání pořadatelů. Jak uvádí Sviták: „Velkou radost mi udělalo hojné zastoupení našich kolegů ze Saska. Je vidět, že dnes hranice opravdu neexistují a obě strany vnímají, že návštěvník rád využije nabídky z obou destinací – Lužických, stejně jako Žitavských hor.“Na konferenci představili své služby a nabídky pracovníci v cestovním ruchu, zástupci muzeí a jednotlivých měst i podnikatelské subjekty. Všichni tak měli možnost získat řadu nových kontaktů, načerpat inspiraci a vyměnit si své zkušenosti. Destinace Lužické hory prezentovala kromě marketingových aktivit i činnosti, které jsou klíčové pro rozvoj území, tedy destinační management území. „Pro Lužické hory jako turistickou oblast je klíčové řídit a ovlivňovat návštěvnost jednotlivých cílů. Naším prvořadým úkolem je řízená distribuce návštěvníka v čase a prostoru,“ uvádí Kárová. A Sviták dodává: „V okolních destinacích vidíme řadu příkladů, kde je návštěvnost již na hranici únosnosti, některé lokality overturismus vysloveně poškozuje. A proto je naším cílem zachování rovnováhy a rozumné míry využití cílové destinace.“

Konference se setkala s vřelým přijetím a tak lze konstatovat, že to určitě nebyl poslední ročník.
Připravila Marie Kárová.

www.luzihory.czArchiv