Menu

Karel Klostermann, česko-německé komiksové sympozium

08. 09. 2023

Výstava: 3. 9. – 29. 10. 2023
Sýpka Klenová, Klenová 1
340 21 Janovice nad Úhlavou

Kurátoři výstavy:
Petra Mazáčová a Michal Lazorčík

 
Rok 2023 je rokem stoletého výročí úmrtí jednoho z nejdůležitějších představitelů česko‑německé venkovské prózy, autora zaměřujícího se zejména na literární zachycení Šumavy, Karla Faustina Klostermanna (1848–1923). Sympozium si tedy vzalo za cíl připomenout tuto významnou regionální osobnost
s mezinárodním přesahem. Umělci účastnící se sympozia připraví na základě vybraných Klostermannových příběhů jejich komiksové zpracování. Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa
– Mára Čmára (Marek Kulhavý), Jeff Chi, Kateřina Illnerová, Matěj Kolář, Johana Kubalová, Mathias Meikel, Sophie Nicklas, Anna Portyšová, Kilian Wilde –, bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. Výstava se v listopadu 2023 přesune do Centra Bavaria Bohemia v německém Schӧnsee, v lednu a únoru 2024 následně proběhne v Českém centru Mnichov. Projekt se také uskuteční ve spolupráci se spolkem Karel Klostermann – básník Šumavy, jenž velmi aktivně pečuje o odkaz tohoto zajímavého literáta na obou stranách šumavských lesů.

Doprovodné programy na Klenové
9. 9. 2023, 14:00
Výtvarná dílna k výstavě Karel Klostermann pro veřejnost s jedním z komiksových autorů a lektorkou na Klenové

16. 9. 2023, 15:00 a 28. 10. 2023, 14:00
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem

Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Připravila Jitka Svobodová.

www.gkk.czArchiv