Menu

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zařazen do světového dědictví UNESCO   

25. 07. 2019

Titul světového dědictví UNESCO jen podtrhuje postavení Saska jako cíle číslo 1 cest za kulturou v Německu. Společnost Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH s jednatelkou Veronikou Hieblovou v čele v tom vidí příležitost, jak dostat Krušnohoří jako významnou část tisícileté saské kulturní krajiny s jeho charakteristickými znaky ještě výrazněji do středu pozornosti mezinárodního turistického trhu.Pro dovolenou v Sasku se každý rok rozhodne více než osm milionů hostů z tuzemska i ciziny. Krušnohoří s každoročně více než jedním milionem hostů a více než třemi miliony přenocování je jedním z nejoblíbenějších dovolenkových cílů v Sasku. Idylické krajiny, jedinečná říční údolí a malebná města mají původ ve více než 800 let staré historii hornictví, jemuž Krušné hory vděčí za své bohatství, za své jméno (pozn. Erz = ruda, kov) i svůj hospodářský význam. Hornictví nesmazatelně poznamenalo i krušnohorskou přírodu. Kdo rád vyráží na objevitelské cesty, před tím se do budoucna otvírají nejrůznější možnosti: může putovat podél vorařských propustí a orientovat se podle děr, kde ústí štoly, nebo podle řad hald. Dále se může potulovat po hornických městech nebo se vydat za poklady do podzemí. Svědectví dávného hornictví jsou vidět všude podél cest.

Region je však také znám hluboce zakořeněnými tradicemi a zvyky, které zde lze autenticky zažít. Například hornické přehlídky a slavnostní poslední směny před Vánoci – Mettenschichten – jsou dodnes pevnou součástí zimní a adventní doby v Krušnohoří. 

A má to jednu zvláštnost: hornický region Erzgebirge/Krušnohoří nabízí zážitky po obou stranách hranice. Hranice jakoby neexistují, setkávají se lidé obou národností. Region, který historicky rostl společně, se v budoucnu semkne ještě blíže.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří tvoří 22 jednotlivých památek: 17 na německé a 5 na české straně. Vybraná věcná svědectví hornické minulosti představují nejvýznamnější areály a období dobývání rud na sasko-českém pomezí. Každá památka představuje různé objekty: jedinečná důlní díla a systémy štol, komplexy hutí, historická horní města, nádherné kostely, fascinující umělecká díla vztahující se k hornictví a typické krajinné prvky jako trychtýře propadlých štol a řady hald. Nikde v Německu nenajdeme tolik věcných svědectví dolování. Mimořádná univerzální hodnota tohoto areálu světového dědictví spočívá ve spojení všech jeho 22 částí. 

Označení památky světového dědictví UNESCO je nejvyšší vyznamenání, jakého se může kulturnímu statku dostat. V roce 2019 zařadil příslušný výbor UNESCO na seznam světového dědictví celkem 29 lokalit. Aktuálně tedy má seznam světového dědictví UNESCO 1 121 kulturních a přírodních památek ve 167 zemích, z toho 46 z nich je zcela nebo zčásti na území Německa. Sasko má nyní dvě lokality zařazené na seznam světového dědictví: „Muskauer Park / Park Mużakowski“ a hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.

Připravil Jan Pohaněl, foto: DW.com

www.germany.travel
www.facebook.com/NemeckoTuristickaZeme

 

 

 

 Archiv