Menu

Geopark Barrandien národním geoparkem

08. 10. 2020

Mnohaletá snaha Ekologického centra Orlov vyvrcholila oficiální certifikací Národního geoparku Barrandien (NGB), který se tak stává největším národním geoparkem České republiky. Geopark je geologicky cenným územím, kde se místní obyvatelé spolu se státními, neziskovými i soukromými organizacemi podílejí na aktivitách podporujících rozvoj oblasti i zvyšování návštěvnosti a vzdělanosti, národním geoparkem se pak stávají ty geoturisticky nejlepší z nich.

„Těší mě, že geopark Barrandien získal statut „národního geoparku“. Svou rozlohou se stal největším a také nejrozmanitějším národním geoparkem České republiky. Troufl bych si říci, že geologická rozmanitost území Barrandienu ho předurčuje k zápisu na seznam globálních geoparků UNESCO, rozhodně je ale klenotem české geologie a paleontologie,“ hodnotí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Národní geopark Barrandien ve spolupráci s partnery a dalšími subjekty připravuje celoročně širokou nabídku aktivit vhodných pro všechny věkové skupiny. „Návštěvníkům a turistům nabízí spoustu zajímavých a atraktivních míst k poznání jak přírody, tak geologické historie i současnosti. Zároveň povzbudí zájem obyvatel o poznávání geologického vývoje a dalších přírodních fenoménů krajiny, ve které žijí, a k zapojení se do činností geoparku,“ říká předsedkyně Rady národních geoparků ČR Martina Pásková.

Geopark si klade za úkol propojit všechny zájemce o prezentaci geologického dědictví Barrandienu. „Spustili jsme proto společně se spolupracujícími školami projekt Geoškol Národního geoparku Barrandien, který umožní poznání geologické historie netradiční a zážitkovou formou,“ uvádí ředitel geoparku Luboš Gardoň.

Při setkání ministra životního prostředí a hejtmanky Středočeského kraje v Domě NATURA v Příbrami proběhl křest knihy „Krajem Joachima Barranda: Cesta do pravěku země české“ autorů Václava Cílka, Zdeňky Sůvové a Jana Turka a za účasti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), Národního geoparku Barrandien a vedení Vojenských lesů a statků byla otevřena nová naučná stezka Jordán v CHKO Brdy, která je součástí Národního geoparku Barrandien.

„Nová naučná stezka Jordán je dalším krokem k poznání přírody chráněné krajinné oblasti Brdy. Návštěvníky provede po turisticky turisticky oblíbeném okolí vřesovišť na bývalé dopadové ploše. Chceme jim ukázat, že naše příroda je krásná, a také, jakým způsobem se o ni pečuje,“ říká ředitel AOPK ČR František Pelc.

Národní geopark Barrandien má rozlohu 4 316 km2 a zaujímá část Středočeského a Plzeňského kraje a Hlavního města Prahy. Odhaluje tajemství miliónů let vývoje Země, je pestrou mozaikou geologických a paleontologických zajímavostí, které jsou dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají.
Partnery Národního geoparku Barrandien jsou Středočeský a Plzeňský kraj, AOPK ČR, městys Jince, město Radnice, Západočeské muzeum v Plzni, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Berounsko, Strašice, Arcibiskupství pražské, obec Tetín a Mirošov.
Připravila Martina Pásková.

https://geoparkbarrandien.cz/ Archiv
Česká chuťovka