Menu

Evropský den jazyků

26. 10. 2022

Již od roku 2001 se v Evropské unii označuje datum 26. září jako svátek Evropského dne jazyků. Také na naší škole si tento významný den pravidelně připomínáme, abychom si uvědomili nejen jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, ale i důležitost studia cizích jazyků. 

Na pondělí 26. 9. vyučující angličtiny, němčiny a francouzštiny připravili pro všechny žáky aktivitu v podobě cizojazyčného kvízu, zaměřeného na rozdíly i podobnosti jednotlivých jazyků. Žáci spojovali písemné znaky se správnými jazyky, rozřazovali jazyky do příbuzných jazykových skupin, a mohli se také mimo jiné naučit výraz omluvy „Promiňte“ v jedenácti evropských jazycích. Pro zájemce připravili vyučující také nástěnku s informacemi o Evropském dni jazyků s tipy do výuky a cizojazyčnými citáty slavných osobností. 

Kvízu se zúčastnilo 26 tříd studijních a učebních oborů. Maximální počet bodů (35) získala jediná žákyně a to Elisabeth Jedličková ze třídy KO3A. Velmi pěkných výsledků dosáhly také Tereza Dohnalová a Eliška Janíková ze třídy KO3.A, Lenka Trochtová a Natálie Ficová ze třídy HT4.A, Nikola Bulínová ze třídy PS2.A, Daniele Petitto, Valentýna Votoupalová, Eva Harásková a Evelina Symchyna ze třídy PS3.A, Nikola Losová ze třídy CR3.A a Lucie Vlčková (ročník 2004) ze třídy HT3.A. Z učebních oborů se nejlépe umístili Viola Bedáňová, Nikol Kazderová a Nikol Doležalová ze třídy KČ1.B, Veronika Slavková ze třídy PR3.A, Adam Jelínek, Vojtěch Truhlář a Miroslav Trochta ze třídy A2.A, Tomáš Rehák a Pavel Herzig ze třídy TR2.A. a Tibor Kmotorka ze třídy KČ3A.

Všichni výše jmenovaní získali od vedení školy jako odměnu poukázku ke konzumaci na školním baru. Úspěšným řešitelům kvízu ještě jednou gratulujeme a těšíme se opět na příští rok!
Připravily Ivona Povolná a Věra Kosíková.

www.sousoszn.cz
 Archiv