Menu

Druhá sada legislativních úprav, CRII Plus

23. 04. 2020

22. dubna byl na evropské úrovni schválen druhý legislativní balíček opatření v reakci na probíhající pandemii, tzv. CRII Plus, který byl schválen s účinností od 24. 4. 2020. Balíček zohledňuje většinu podnětů České republiky k výrazně flexibilnějšímu využití evropských fondů v době krize. Umožní například přesunout prostředky mezi fondy i zjednodušit administrativu.

„Evropská komise vyslyšela volání členských států po skutečně hmatatelné podpoře v době tak výrazné krize. Nová pravidla zohledňují požadavky České republiky a dalších států a umožní co nejlépe využít prostředky EU fondů při zvládání současné pandemie,“ ocenila výsledek ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Upravená pravidla nám umožní zjednodušit administrativu spojenou s využíváním finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů a záruk a vybrané projekty financovat ze 100 % z EU prostředků. V příštích dnech předložím vládě návrhy na využití volných prostředků v EU fondech“.

Evropská komise připravila druhou sadu legislativních úprav, tzv. CRII Plus, která byla opět projednána ve zrychleném režimu a dnes Radou EU schválena s účinností od 24. dubna 2020. Navazuje tak na předchozí opatření CRII, které umožnilo využít více než 300 mil. EUR z evropských prostředků do rozšíření podpory malých a středních podnikatelů.

Schválená iniciativa nevnáší do programů více prostředků, než měla Česká republika již vyjednáno, ale umožňuje snáze přesunout prostředky do oblastí, kde je jejich potřeba nejakutnější. Poskytuje také návod, jak flexibilněji aplikovat zásah vyšší moci, kterým současná pandemie bezpochyby je. Úprava pravidel na základě iniciativy CRII Plus umožní zejména:

Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz 
 Czech Specials
Side VSH