Menu

Dovolená za 20 let – polovina německých seniorů pojede do Česka

29. 12. 2021

Pro svou budoucí dovolenou za 20 let by si Česko vybrala polovina dotazovaných Němců (52 %). Nejčastěji lidé ze Saska a Durynska. K dovolené v Česku láká Němce především kulturní blízkost, přátelskost českých lidí a cenová výhodnost. Dovolená německého seniora za 20 let bude mít poklidný ráz se zajištěným pohodlím, spíše bez aktivního sportu. Pomineme-li pobyty u moře, bude naplněna poznáváním měst, památek, spíše méně náročnou jednodenní pěší turistikou po okolní krajině, ale i využíváním lázeňských a wellness služeb. Vyplývá to ze studie, kterou pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism realizovala společnost Ipsos.

„Cestovní ruchu se díky covidu hodně proměnil a chceme-li jako destinace zůstat konkurenceschopní, musíme na tyto změny reagovat. Cílem studie bylo zjistit potenciál Česka a zmapovat, jak se mění současné, ale zejména budoucí chování, potřeby a zájmy současných německých čtyřicátníků a padesátníků, abychom byli schopni připravit pro ně takovou nabídku služeb, která by reflektovala jejich potřeby zvláště v seniorském věku,“ říká Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Jako preferovanou destinaci pro ozdravné pobyty volí 82 % dotázaných Němců svou zemi a 68 % Rakousko. Česko by si vybralo 52 % dotázaných. Nejdůležitější při výběru ozdravného pobytu je okolní příroda (46 %), nabídka relaxačních zařízení (45 %), procedur (34 %) nebo stravování (33 %). Za ozdravným pobytem jezdí Němci nejčastěji po vlastní ose (79 %), cestovní agenturu by si vybralo jen 16 %. Další podrobná data naleznete na https://tourdata.cz/country-reporty/interaktivni-country-report-2020/  a  https://tourdata.cz/country-reporty/interaktivni-country-report-2021/.

Německo je nejsilnější evropská ekonomika a je zároveň motorem cestovního ruchu pro řadu států včetně Česka. V Česku patří turistům z Německa dlouhodobě první místo v návštěvnosti, přenocováních i celkových výdajích a zejména pro příhraniční regiony je přínos západních sousedů nepostradatelný. Německý trh má svá specifika: kromě velkého cestovatelského apetitu (přes 60 % Němců vyrazí na alespoň jednu dovolenou ročně) také jistou konzervativnost. Ta se projevuje třeba v důležitosti osobního kontaktu jak v B2B, tak B2C, zdrženlivosti vůči elektronickým nástrojům nebo opatrnosti vůči sociálním médiím. Pokud k tomu přidáme fakt, že typický německý turista v Česku je starší 40 let a významné zastoupení má skupina 60+, je třeba tomu uzpůsobovat i používané marketingové nástroje. Němci patří mezi nejvěrnější návštěvníky (3/4 tvoří opakované návštěvy). Největší zájem o dovolenou v Česku mají v Sasku a Bavorsku. Současná situace související s šířením COVID-19 jistě popsané cestovatelské zvyklosti bude proměňovat. Kromě poklesu objemu návštěv způsobeného uzavřením hranic očekáváme větší příklon k online nástrojům stejně jako důraz na zdravotní bezpečnosti cest u starší klientely.
Připravila Ivana Vejvodová.

www.czechtourism.cz
www.visitczechrepublic.com
www.ipsos.comArchiv