Menu

Cykloturisté oslaví Václava i českou státnost na Eurovelo 13

17. 09. 2019

Společný výšlap česko – rakouským příhraničím bude rovněž připomínkou 30. výročí pádu takzvané Železné opony. Pořadatelem akce, organizované v rámci projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu, je Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) ve spolupráci s turistickou oblastí Česká Kanada a městem Slavonice. Jezdce na trase čeká unikátní příroda, památky, připomínky tradiční kultury i pohnuté historie česko – rakouského pohraničí.„Start je v 10 hodin na Náměstí míru ve Slavonicích a končí tamtéž přibližně v 16.30 hodin. Na startu obdrží každý účastník cyklojízdy mapu trasy celé trasy, v cíli pak malý dárek. V rámci doprovodného programu se na slavonickém náměstí uskuteční od 14 hodin koncert JH Swing Bandu (Euro Jazzbandu),“
uvedla Pavla Drunecká, manažerka projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu z JCCR.

Účastníkům cykloakce Eurovelo 13 pro všechny budou v sobotu 28. září k dispozici cyklobusy, které je ráno dopraví na místo startu a odpoledne zpět. Nástupními místy cyklobusu č. 1 do Slavonic jsou České Budějovice - u výstaviště (7.30 hod.), Třeboň - autobusové nádraží (8.00 hod.) a Jindřichův Hradec - vlakové nádraží (8.30 hod.). Cyklobus č. 2 vyrazí ze Strakonic, z nového parkoviště u Zimního stadiónu, v 7.30 hodin, z Písku z parkoviště před vlakovým nádražím v 7.30 a z Tábora, z parkoviště před vlakovým nádražím, v 8.30 hodin.

„Cykloakce je pro všechny účastníky zdarma. Kapacita cyklobusů je však omezená. Nutná je proto registrace na e-mailu drunecka@jccr.cz nebo na telefonu 606 611 838,“ doplnila Drunecká.

Cílem přeshraničního projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu, ATCZ74 je propagace dálkové cyklotrasy Eurovelo13 na území jižních Čech a jižní Moravy, na druhé straně hranice pak v oblasti destinací Waldviertel na severozápadě a Weinviertel na severovýchodě dolního Rakouska.Evropský zelený pás podél Železné opony nabízí unikátní kulturní a přírodní zážitky
Cyklotrasa Eurovelo 13 v současné době jedinečným způsobem mapuje přírodní a kulturní dědictví rozléhajícím se na evropském Zeleném pásu podél Železné opony. Ta představovala svého času mimořádně dlouhý pás „území nikoho“ mezi Východem a Západem, který byl i několik kilometrů široký. Vstup do tohoto hraničního pásma byl bez zvláštního povolení zcela zakázán, hospodářské aktivity byly silně omezeny. Paradoxně tak byl vytvořen unikátní zelený pás napříč celou Evropou, jenž byl ušetřen větších negativních zásahů lidské činnosti.

Krátce po pádu železné opony a následném zpřístupnění pro veřejnost začaly nejcennější přírodní lokality zeleného pásu získávat ochranu jednotlivých států v podobě národních či přírodních parků, biosférických rezervací a podobně. 

„V současnosti jsou tato zcela unikátní území ideálním prostorem především pro rozvoj cykloturistiky a ta je, vzhledem k vynikajícím terénním a geografickým podmínkám regionu a stále kvalitnější nabídce služeb, jedním z hlavních segmentů turistického ruchu na jihu Čech,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek.

EuroVelo 13  - Stezka železné opony je dálkovou cyklistickou trasou měřící zhruba 10 tisíc kilometrů. Stezka začíná v Norsku u Barentsova moře a  končí na břehu Černého moře v Bulharsku za městem Rezovo. V České Republice vstupuje na naše území v oblasti Trojmezí u Ašského výběžku a kopíruje hranici s Německem a Rakouskem až opouští naše území u Břeclavi nedaleko soutoku dvou největších řek regionu – Moravy a Dyje.

„Tato cyklistická linie vede po již existující jihočeské části EV13, která se od šumavské obce Modrava vine více či méně v kontaktu s hraniční linií nejen územím Jihočeského kraje, ale zavítá i na území Bavorska a Horního a Dolního Rakouska. Cyklotrasa, procházející v délce 315 kilometrů jihočeskou částí EV13, směřuje napříč Šumavou, oblastí Lipenska a Vyšebrodska přes Novohradské hory a Českou Kanadu,“ dodala Pavla Drunecká.
Připravila Jana Píchová.

www.jccr.cz
www.jiznicechy.cz

 Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba