Menu

Cena Maxe Broda 2019

08. 02. 2019

Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl.
Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní desítky studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Cena je také poctou Maxi Brodovi, který pro světovou kulturu objevil dílo Franze Kafky, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze a později v izraelském exilu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární a umělecké talenty.

Pro rok 2019 byla vybrána témata:
 Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924).
    Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru? 

 Občanská společnost versus populismus.
    Krize důvěry ve společenský systém. 

 Může osobní postoj změnit historii? 
    Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969). 

Pravidla a průběh soutěže:
Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena mladým lidem do 20 let. Uzávěrka pro odevzdání textů je 1. dubna 2019 (včetně). Účastníci zašlou svůj text v pěti kopiích na adresu Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1, nebo zašlou e-mailem (ve formátu PDF či doc) na mail@franzkafka-soc.cz s předmětem CMB 2019. Jméno, věk autora a kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) nesmí být uvedeny na příspěvku, ale musí být přiloženy na samostatném listu nebo v samostatném souboru. Délka textu je omezena na 5 normostran. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2018/2019. Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč.


Společnost Franze Kafky
je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Podařilo se jí mnohé: od postavení pomníku Franze Kafky, přes první vydání souborného díla Franze Kafky v českém jazyce ve vlastním Nakladatelství Franze Kafky, po vybudování Centra Franze Kafky, kulturního střediska se společenským sálem a knihovnami v srdci pražského Josefova v Široké ulici.
Připravila Lucie Paříková.  

www.franzkafka-soc.cz


vhl

 Související články


Vzdělávání Z domova

Domácí vzdělávání hravou formou & Kreativní hra Domalovánky

Období strávené doma s malými školáky i předškoláky mohou rodiče vyplnit řadou doplňkových aktivit, které jsou nejen zábavné, ale...

19. 03. 2020

číst dál


Vzdělávání Gastro

Jak chutná Znojemská vinařská podoblast

Maturitní projekt? Není to žádná procházka růžovým sadem. Splnit ho musí každý žák z oboru Hotelnictví a turismus.

09. 12. 2018

číst dál