Menu

Adaptační kurz na znojemské Přímce opět odstartoval nový školní rok

20. 09. 2022

Žáci prvních ročníků se první dny nového školního roku seznamují s novými spolužáky i učiteli v rámci oboru, který se rozhodli v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. studovat. Zkušenosti jim předávají nejen pedagogové, ale i starší spolužáci.

Deset různých projektů, jež vedoucí všech oborů ve spolupráci s třídními učiteli pro svoje nové svěřence připravili, připadlo na 2. a 5. září 2022 (pro obor SČ byl kvůli covidu o 2 týdny posunut). Jaká měli žáci očekávání a jak se naplnila? Co se jim nejvíce líbilo či nelíbilo a proč? Která z aktivit nejvíc sblížila kolektiv? Co by pro příští rok vylepšili? Nechme hodnotit samotné účastníky napříč všemi obory…

Automechanik
Co bylo nejlepší? Určitě seznámení se s pracovištěm, kde bude probíhat odborný výcvik, s mistry i učiteli, kteří nás budou učit, se spolužáky. Odcházeli jsme spokojeni, že všechno známe!

Cestovní ruch
Splnilo se to, co jsme očekávali. Seznámení se spolužáky, společné aktivity. Nejlepší určitě bowling a hledání cesty v bludišti v podzemí, určitě i výklad průvodcovských textů žáky vyšších ročníků. Skvělé dva dny plné legrace a nových zážitků!


Grafický design a podnikání

Seznámení s novými spolužáky a učiteli, sportovní aktivity, procházky, zábava. Čekali jsme přesně to, jaké to po oba dny bylo! Kreslení u rotundy bylo uklidňující a zároveň pěkná vyhlídka na Národní park Podyjí. Tvorba skečnoutingu, kdy jsme se ostatním představili kresbou a písmem, byla pro sebepoznání také skvělá. Ve škole jsme se v učebně informatiky seznámili s grafickými programy. Práce ve skupině na koláži byla dobrá kvůli seznámení a povídání si s novými spolužáky. Super chování učitelů - všechny aktivity měli skvěle připravené a promyšlené. Prostě to byly dva skvěle strávené dny!

hm

Hotelový management
S adaptačním kurzem jsme byli spokojeni, bavili jsme se, seznámili se. Nejvíc se nám líbil Laser Game – více takových aktivit! Hotel Vinice Hnanice byl překvapením, jak pěkný hotel to je. Doufáme, že tam budeme mít odbornou praxi! Jasně, že se nám něco nelíbilo. Že bylo teplo a museli jsme chodit.

Kadeřník
Očekávali jsme seznámení v podobě sportovních aktivit, povídání o kadeřnickém oboru, vzájemné poznávání, a to se 100% naplnilo! Nejlepší bylo asi poznávání kadeřnických provozoven a pak obyčejné povídání, kdy jsme seděli kroužku, prostě seznamování. Ze sportu určitě volejbal!

Kosmetička
Nejvíce se nám líbilo malování henou a návštěva kosmetických salonů, TOP byl Salon Anastasia. Starší spolužačky nám ve školní provozovně ukazovaly, jak umí dělat nehty. Mohly tedy víc mluvit, ale na druhou stranu jsme si uvědomily, jak je komunikace důležitá. Vyzkoušely jsme si různé kosmetické úkony, hrály seznamovací hry. Adaptační kurz se nám líbil, nic bychom neměnily!

k

Kuchař-číšník
My máme připomínku, že chyběla degustace piva! Ale teď vážně, nebylo nic, k čemu bychom měli výhrady, dvoudenní program byl promyšlený. Kdybychom ho měli charakterizovat, tak stručně takto: zajímavá exkurze v pivovaru, společný oběd, seznamovací hry splnily účel – sblížili jsme se a bavili zároveň. Také jsme se dozvěděli spoustu nových informací, např., že na Znojemsku je 7 pivovarů, v celém Česku na pět set Jó, bylo to super, seznámili jsme se a zároveň se dozvěděli něco nového. Byla to sranda!
Klára, Sylva, Maruška, Eliška, Sára (KČ1.A), Aneta, Patrik, Milan, Martin (KČ1.B)

Prodavač
Nejvíce se nám líbila návštěva moderní prodejny v Dyjákovicích, řízení prodejny výpočetní technikou a přehled IT specialisty o prodejnách na okrese Znojmo. Oceňujeme zorganizování návštěvy prodejen, rozložení sortimentu v prodejnách. Při týmovém kreslení prodavačky jsme se náramně pobavili! Adaptační kurz je jistě přínosem, protože určitě přispěje ke zlepšení komunikace nejen ve třídě mezi žáky, ale i s třídní učitelkou, s učitelkou odborného výcviku i s vedoucími prodejen. První den s námi byla i děvčata z 3. ročníku, předávala nám zkušenosti, takže jsme je obdivně pozorovali. Máme prostě celou řadu nových zážitků!

Sociální činnost
Kladně hodnotíme přístup vedoucí Clubu Coolna, Mgr. Kateřiny Ondrové a jejích kolegyň. Nejenom, že nás seznámily se strukturou a cíli služby, zároveň zde probíhal program a aktivity na vzájemné seznámení. Techniky byly různorodé, všichni jsme byli nadšení. Že to má naše třídní učitelka a v jedné osobě vedoucí oboru promyšlené, bylo vidět, když jsme se v rámci adapťáku zúčastnili Dne sociálních služeb. Okamžitě využila situace, když se náš adaptační kurz kvůli covidu posunul, a prakticky to propojila. Velmi zajímavá tak pro nás byla možnost vyzkoušet si slepeckou dráhu, brýle simulující opilost, nebo zdolat překážkovou dráhu na vozíku. Dva dny hodnotíme jako opravdu skvělé, jsme nadšení, byla sranda!


Truhlář

Nic bychom nevylepšovali, všechno bylo dobrý.  Vyšli jsme do lesa, kde jsme poznávali stromy, navštívili jsme Dřevotvar, tam budeme chodit na učební praxi. Prohlédli jsme si nábytek v obchodním domě, takový budeme po vyučení umět vyrobit. Zaujalo nás poznávání listů pomocí aplikace Google LENS. I všechny seznamovací hry byly dobré, třeba přetahovaná, jelikož jsme mohli spolu soupeřit, pak i hra v kruhu s míčem nebo ta na přezdívky. Poznali jsme se navzájem i s učiteli.

tr

„Naším cílem je, aby se žák seznámil se spolužáky a pedagogy, od třídních učitelů přes vyučující odborných předmětů až po vedoucí oborů, aby získal co nejkonkrétnější představu, co ten či onen obor obnáší, aby poznal místa, kde bude vykonávat učební či odbornou praxi. Adaptační kurz na počátku školního roku zkrátka pomáhá žákům 1. ročníků překonat počáteční fáze, kdy se jim mnohé může jevit jako neobvyklé, cizí a neznámé. Mám radost, když se ze zpětné vazby dozvídám, zda se očekávání žáků naplnila, které konkrétní aktivity je nejvíce zaujaly, co hodnotí jako nejpřínosnější, zda byly někde rezervy a jaké. S těmito závěry samozřejmě pracujeme, naši práci posouvají dál v souladu s koncepcí kariérového poradenství naší školy. S žáky 2. ročníků budeme v příštích týdnech realizovat poradenství, kde se žáci budou zdokonalovat v různých oblastech pro svůj další osobní rozvoj a co nejlepší pracovní uplatnění,“ doplnil Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy.
Připravila Ludmila Karpíšková.

www.sousoszn.czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba