Menu

A.T.I.C. ČR v Praze oslavila 25. výročí

13. 11. 2019

Ve středu účastníky čekala konference s přednáškami o trendech v cestovním ruchu, sociálních médiích, ale například i geopolitice a cestování do vesmíru. Ve čtvrtek zasedlo členské fórum Asociace v prostorách pražského Planetária a poté se účastníci přesunuli na společenský večer do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Na závěr se mohli členové A.T.I.C. ČR vydat na komentovanou procházku Karlínem či Vinohrady, nebo na speciální prohlídku Staroměstské radnice Nebyl to jen listopad.„Po více než deseti letech mého působení A.T.I.C. ČR jsem rád, že Praha mohla přispět svým dílem a přichystat asociaci skutečně důstojnou oslavu 25. výročí založení. Díky skvělé práci zaměstnanců Prague City Tourism se nám podařilo představit hlavní město skutečně v nejlepším světle. Drtivá většina programu se pak, v souladu s naší dlouhodobou strategií, odehrávala na místech mimo centrum. Obzvlášť hrdý jsem na středeční konferenci, která byla naším darem asociaci k tomuto významnému milníku. Řečníci seznámili účastníky i s velmi nečekanými tématy. Ze všech příspěvků jsme si odnesli mnoho zajímavých informací a spoustu inspirace,“ říká Petr Slepička pověřený řízením Prague City Tourism.V rámci středeční konference promluvila prorektorka pro studium Vysoké školy obchodní Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. o trendech současného cestovního ruchu. „Pokud chceme udržet krok se zahraničím, musíme sledovat trendy a dění v turismu a na nové požadavky připravit budoucí generaci odborníků v cestovním ruchu. Proto v naší výuce klademe důraz na praxi a učíme studenty samostatně řešit reálné případy rozvoje turismu,“ vysvětluje Iveta Hamarneh. Následně mladý vědec a vizionář Ing. Jan Lukačevič z Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, který spolupracoval také s NASA a ESA, účastníky seznámil s tématem cestování do vesmíru. Jako třetí přednesl svůj příspěvek politický geograf PhDr. Michael Romancov, Ph.D., který v rámci přednášky Co všechno (ne)víme o světě v němž žijeme a co ostatní (ne)vědí o nás? uchopil cestovní ruch z hlediska geopolitiky. Následující dvě přednášející se věnovaly tématům bližším bezprostřední praxi turistických informačních center. Michelle Losekoot, autorka knihy Jak na sítě, která se více než deset let živí marketingem, obsahem sociálních sítí a copywritingem, posluchačům poradila, jak uspět na sociálních sítích. Poslední příspěvek Právo v síti přednesla advokátka a jednatelka společnosti AK eLegal Mgr. Petra Dolejšová. V rámci konference proběhl také krátký kvíz o cestovním ruchu v Praze, výherci si odnesli cestovní organizéry, které pro Prague City Tourism vyrobil z recyklované látky projekt FOREWEAR.Ve čtvrtek proběhlo jednání členského fóra A.T.I.C. ČR ve skutečně originálním prostředí – v promítacím sále Planetária hl. m. Prahy. Po skončení jednání vystoupili místostarosta Českého Krumlova Mgr. Martin Hák s Miroslavem Březinou s prezentací o novém systému odbavování zájezdových autobusů v Českém Krumlově, nejslavnější pražský kavárník Ondřej Kobza s prezentací o střeše Lucerny a dalších pražských projektech, Mgr. Jakub Rozehnal posluchačům přiblížil aktivity Planetária a na závěr účastníci shlédli film Horizon.Následně se členové asociace přesunuli na společenský večer do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. V rámci večera proběhlo ve spolupráci s vydavatelstvím KAM po Česku slavnostní vyhlášení ankety Turistické informační centrum roku 2019. Hlasy se letos rozdělovaly mezi 449 certifikovaných TIC ve 14 krajích ČR. Celkem bylo odevzdáno 22.724 hlasů. Alespoň jeden hlas v anketě získalo 64 % infocenter. Z České republiky bylo přiděleno 15.199 hlasů. Dalších 473 hlasů pocházelo ze zahraničí, nejvíce pak ze Slovenska (140), z Německa (47), Velká Británie (37), Rakouska (33), Chorvatska (26) a Polska (24).

Výroční zasedání členského fóra bylo ukončeno vycházkami Karlínem a Vinohrady a interaktivní prohlídkou Nebyl to jen listopad, která od listopadu na Staroměstské radnici přibližuje české dějiny od 1. světové války, její součástí jsou i dobové audionahrávky, zvukové stopy a dramatické etudy.

Připravila Barbora Hrubá.

www.praguecitytourism.cz 
www.aticcr.cz
 


 Logo A.T.I.C. České republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Archiv