Menu

7. ročník Koblihobraní a Pomazánkobraní na královském dvoře v Malčanech

26. 04. 2022

ko7

Jeho Veličenstvo Václav V., zvaný Vydra, uspořádal s Jeho Jasností vévodou meklenburským, frýdlantským a knížetem hlohovským a zaháňským Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna, kanceláří pohádkového kancléřství, pohádkovými ministry a přáteli odboru Klubu českých turistů Česká pohádková akademie tradiční pohádkovou akci 7. ročník Koblihobraní a Pomazánkobraní na Královském dvoře v Malčanech.Koblihobraní zahájili Jeho Veličenstvo Václav V., zvaný Vydra spolu s vévodou Valdštejnem. V rámci jejich vladařského pracovního programu došlo ke slyšení ambasády České pohádkové akademie v Železné Rudě, kde se bude 14. září 2022 konat 20. Pohádkový den, k předání jmenovacího dekretu ambasádě č. 1 v Poděbradech s přípitkem Poděbradkou a Platanem a k vyhlášení nejlepších pomazánek a koblih.
Připravili Lenka a Marcel Goetzovi.

www.kct.cz
www.pohadkovekralovstvi.cz Archiv