Menu

29. HOLIDAY WORLD bude 13. – 16. února v Letňanech

30. 01. 2020

Příští ročník mezinárodních veletrhů cestovního ruchu se bude konat v areálu PVA EXPO PRAHA, blízko konečné stanice metra trasy C Letňany. Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech, krom velkých výstavních pavilonů, disponuje velkokapacitním parkovištěm a moderním konferenčním a gastronomickým zázemím. Tak jsem začal rozhovor s  obchodním a marketingovým ředitelem pořádající veletržní společnosti ABF, a. s., Martinem Františkem Přívětivým.
Pane řediteli, vaši kampaň k veletrhům cestovního ruchu charakterizuje nová grafika.
Ano, provedli jsme její upgrade, a abychom nezpřetrhali návaznost na předchozí ročníky HOLIDAY WORLD, propojujeme její původní koncept s novým. Vyňali jsme z ní některé symboly zahraničních destinací a doplnili české. Takže teď tam najdete Stavbu století od Karla Hubáčka – vysílač s hotelem na Ještědu ve tvaru rotačního hyperboloidu –, za niž autor získal Perretovu cenu, Tančící dům architektů Vlada Miluniće a Franka O. Gehryho, Žižkovskou televizní věž Václava Aulického, jihočeský zámek Hluboká ve stylu tudorovské gotiky architekta Franze Beera a další. Avizujeme jimi, co návštěvník našich veletrhů na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech 13. až 16. února 2020 najde. Tedy nejen podněty, kam k moři, a možnost koupit si zahraniční zájezd s veletržní slevou, ale i inspiraci, kam na tuzemskou dovolenou nebo prodloužené víkendy.

Program této události už je připraven. Jeho osa se promítá nejen na billboardech, ale i v grafice tištěných a elektronických propagačních a informačních materiálů. V posledních ročnících na nich figuroval piktogram palmy. Ostatně, HOLIDAY WORLD je v očích návštěvníků zažit jako veletrh poplatný svému názvu – jako veletrh s dovolenými. Především dovolenými u moře. Proto ta palma. Průzkumy posledních let ale zaznamenávají posilování domácího cestovního ruchu. To, že český dovolenkář (o kterého jde vystavovatelům především) mění své zvyklosti. Že dovolenou zpravidla nečerpá najednou, ale ve dvou či více termínech během roku. Český dovolenkář ji nezřídka dělí na dobu trávenou v zahraničí a na pobyty v Česku. Naše veletrhy cestovního ruchu se proto vedle outgoingu podporovaného tradičně velice silnou účastí zahraničních touristboardů – cizích centrál cestovního ruchu –zásadně věnují také domácímu turismu. K piktogramu již zmiňované palmy u nápisu HOLIDAY WORLD jsme proto přidali piktogram Česka odkazující na regiony Čech, Moravy a Slezska u nápisu REGION WORLD.

Nově pojatá grafika upozorňuje na to, že HOLIDAY WORLD a REGION WORLD jsou v podstatě jedním projektem. Koncovému i odbornému návštěvníkovi přináší široké spektrum kontaktů, informací a inspirace jak ze sféry outgiongu, tak i domácího cestovního ruchu potažmo incomingu. Včetně oblasti MICE (meetings, incentives, congresses & exhibitions industry). Naše veletrhy totiž hojně navštěvují i zahraniční návštěvníci a touroperátoři, resp. nákupčí poptávající cíle a programy na území Česka, coby jedné z nejbezpečnějších a turisticky nejatraktivnějších zemí světa.

HOLIDAY WORLD vždycky míval partnerskou zemi.
V této tradici pokračujeme. Klademe důraz na to, aby partnerská země byla takovou, kterou většina veletržních hostů bere za jednu ze svých možných cílových dovolenkových destinací. Že je to země, kam lze s rodinou doletět, nechat se dopravit autokarem či dojet po vlastní ose. Tato strategie bude platit i v příštích letech.

K partnerství země jste nově přidali partnerský region.
Partnerským regionem našich veletrhů cestovního ruchu je pro rok 2020 Jihočeský kraj. Kampaně, které realizujeme před veletrhy a které „pojedeme“ i v průběhu jejich konání, jsou proto výrazně (byť nejen) zaměřeny na cíle a atraktivity Jihočeského kraje. Témata, spoty, obrázky, PR. 

Jedním ze současných trendů je obliba pěší turistiky a cykloturistky umocněné nástupem elektrokol.
Ano, a je relativně jedno, jestli se jedná o rodinný trip – poznávání okolí pobytového místa, o vycházky s kočárkem, výlety ze zdravotně hendikepovanými turisty – vozíčkáři, nebo o fyzicky exponované túry. Z Podunají, z německého Pasova, skrz šumavské hvozdy a pak několika kraji Česka vede historická Zlatá stezka. Vede Jihočeským, Plzeňským a Karlovarským krajem. U Jihočeského a Plzeňského kraje je Zlatá stezka – cíle a atraktivity v jejím bezprostředním okolí – jedním z hlavních témat pro jejich veletržní prezentace na HOLIDAY WORLD a REGION WORLD 2020. Se všemi kraji už hovoříme také o dalších tématech pro následující ročníky veletrhů.

Připravujeme i prezentaci turismu zaměřeného na cestování s karavany nebo obytnými automobily a s tím souvisejících cílů a infrastruktury. Zejména pak se zázemím v kempech vybavených stáními s přípojkami. Ostatně, největším skokanem mezi ubytovacími zařízeními v českém cestovním ruchu v roce 2018 s nejvyšším meziročním nárůstem klientů byly kempy. V roce 2019 se Moravskoslezskému kraji jako jedinému z vyšších samosprávných celků České republiky dařilo čerpat dotace na tzv. „Stellplatz“. České zákony tento fenomén doposud neznají. Na vytváření zázemí pro obytné vozy a karavany, kde se takto cestující turisté mohou připojit na elektrickou síť, načepovat pitnou vodu a ekologicky se zbavovat odpadní tak v Česku dosud neexistuje dotační program. V současné době proto takovýto mototurismus je možné rozvíjet pouze v návaznosti na kempy se sociálním zázemím a objekty, v nichž lze nocovat. Mám informace, že fenomén „Stellplatz“ by se měl v nějaké té formě objevit i v české legislativě. Tím by se pak mohla otevřít možnost podpořit z nějakých dotačních programů vytváření i takovéto turistické infrastruktury.

V souběhu s HOLIDAY WORLD a REGION WORLD se již tradičně koná veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.
Je to tak. Už jeho osmý ročník. Nicméně v roce 2020 se nově zaměřuje na segmenty B2B a B2C. Mezioborový veletrh obnovy, financování a využití PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA je rovněž čtyřdenní. První dva dny jsou pro odborné návštěvníky. Tematicky je orientován na rekonstrukce, revitalizace, financování památek atd. Víkendový program pak je cílen na koncového návštěvníka – máme například připraveny ukázky středověkého stolování. Veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA úzce souvisí s hlavním tématem veletrhu REGION WORLD, s pěším turismem, k jehož cílům se řadí příroda, krajinné scenérie, památky, muzea i řemesla.

Veletrh HOLIDAY WORLD stěhujete z Výstaviště v Holešovicích do areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Tato informace je proto součástí naší kampaně před veletrhy cestovního ruchu. Za sebou už máme zkušenost s úspěšně realizovanými 27. ročníkem stomatologického veletrhu PRAGODENT a 9. ročníkem středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS, které jsme z Holešovic rovněž stěhovali do Letňan. U obou jsme zaznamenali meziroční nárůst kolem 20 %, co se týká počtu návštěvníků, a zhruba 10% nárůst vystavovatelů. Takže obdobný trend lze očekávat také u veletrhů HOLIDAY WORLD, REGION WORLD a PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.

29. HOLIDAY WORLD má připraveny programy B2B a B2C, což je v jeho historii absolutní novinka.
Naše spolupráce s agenturou Enterprise Europe Network nese ovoce: organizujeme Matchmaking Business Meetings – obchodní jednání. Jsou postavena na kontraktačních jednáních obchodníků. Těch, kteří něco nabízejí, a těch, kteří nakupují. Krom Enterprise Europe Network na tom spolupracujeme i s agenturou CzechTurism. Máme přislíbeno, že CzechTourism přiveze řadu zahraničních touroperátorů – nákupčích. Enterprise Europe Network takovéto setkání touroperátorů v roli nákupčích, rekrutovaných z celého světa, s manažery destinačních agentur, turistických cílů, ubytovateli, dopravci a dalšími profesionály cestovního ruchu pořádá jednou ročně. Tradičně při veletrhu ITB Berlín. Pro letošní rok se toto setkání koná u nás v Praze a z toho máme velkou radost.

Na české národní expozici zastřešované agenturou CzechTourism pak budou novinky, které současná doba v odvětví cestovního ruchu forzíruje. Budou se tam prezentovat i startupové firmy a projekty. Co se týče B2B, třetím ročníkem pokračuje i konference 360° Travel Trends. Uskuteční se 14. února s programem tematicky zaměřeným na koncového zákazníka. O víkendu chystáme Prima ZOOM WorldFilm, cestovatelský festival spojený s přehlídkou filmů, autogramiádami a vystoupeními cestovatelů.
S Martinen Františkem Přívětivým hovořil Jaromír Kainc.

www.abf.cz
http://holidayworld.cz/Archiv
Česká chuťovka