Menu

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

15. 06. 2022


Rakouské muzeum užitého umění MAK a Moravská galerie v Brně od roku 2006 provozují rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy jako společnou pobočku. Tento průkopník vídeňské moderny po celý svůj život choval úzký vztah k rodičovskému domu, který mu sloužil jako zdroj inspirace. Výstava 15 let muzea Josefa Hoffmanna připomíná úspěšné založení muzea v jeho rodném domě, a zároveň přináší přehled všech výstav za posledních 15 let, které se zabývaly vlivem nejvýznamnějšího rakouského architekta a tvůrce klasické moderny na jeho generační souputníky i na současné umělce a architekty.

Vídeňské muzeum MAK se rodnému domu Josefa Hoffmanna v Brtnici soustavně věnuje už asi třicet let. První výstava, kterou zde připravilo v roce 1992, se jmenovala Barokní Hoffmann a zabývala se kořeny jeho architektonické a designérské tvorby. Zároveň přispěla ke zviditelnění města Brtnice a podnítila proces, jenž vedl k rekonstrukci domu. V roce 2003 se jí ujal památkový ústav v Brně, získal prostředky z EU a postupoval s metodickou podporou MAK. Podařilo se zrestaurovat obytné místnosti Hoffmannovy rodiny do původního stavu a oživit tak jedinečnou atmosféru domu, jehož interiéry vykazují rukopis legendárního architekta.


Josef Hoffmann, spoluzakladatel Spolku rakouských umělců Secession, uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte a rakouského Werkbundu, se stal jednou z ústředních osobností rodícího se hnutí vídeňské moderny. Po smrti rodičů, v období po roce 1907, upravil barokní měšťanský dům na brtnickém náměstí na letní sídlo pro sebe a své sestry. Nově uspořádal vybavení domácnosti svých rodičů z doby pozdního biedermeieru, stěny nechal vymalovat šablonovou technikou a vybavil obytné prostory dřevěnými dekoracemi a nábytkem vyrobeným podle jeho návrhů pro Wiener Werkstätte. Rodičovský dům byl pro Hoffmanna místem tvůrčí inspirace, které pokud možno chránil před zraky veřejnosti. V současnosti je dům ve vlastnictví města Brtnice.

Stálá expozice Josef Hoffmann: Inspirace od roku 2009 podává přehled o uměleckých inspiracích, které Hoffmann čerpal ve svém rodišti. MAK zde pak každoročně realizuje jednu tematickou výstavu, osvětlující vždy nový aspekt díla Josefa Hoffmanna ve vztahu k jeho současníkům či k soudobým uměleckým postupům. Tato jubilejní přehlídka připomíná formou vybraných odkazů všechny výstavy, které v Muzeu Josefa Hoffmanna dosud proběhly.


Tato výstava je součástí projektu JH Neu digital / JH Nově digitální / JH New Digital a je spolufinancována Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) (INTERREG V-A, program Rakousko – Česká republika) a ze státního rozpočtu České republiky.
Text a foto archiv Moravské galerie v Brně.

www.moravska-galerie.cz
www.mak.atArchiv