Menu

54 projektů z Česka a Slovenska se utkalo o Cenu Víta Brandy 2022

25. 03. 2022

Hlavní cenu za nejlepší realizace dopravních staveb a proměn ve veřejném prostoru si odnesl ateliér Jakub Cigler Architekti za revitalizaci Moskevské ulice v Praze. Ocenění v jednotlivých kategoriích získali také autoři realizací v Brně, Třebíči, Mikroregionu Ivančicko a ve městě Strmilov. Soutěžící i porota potvrdili, že podobná soutěž v tuzemsku chyběla a příklady mohou být inspirací i pro další města a regiony.

„Je důležité povzbudit zástupce měst, aby vnímali, že dopravě může pomoci i orientace na pěší a cyklistickou dopravu. Soutěže jako Cena Víta Brandy mohou pomoci ke sdílení zkušeností dobré praxe,“ uvedl k soutěži ministr dopravy Martin Kupka.

Členové poroty to neměli jednoduché. „Celkem bylo do soutěže přihlášeno 54 projektů z Česka i ze Slovenska. Pozoruhodných realizací dopravních staveb a opatření mezi nimi byla většina, a výběr těch nejlepších jsem proto porotcům nezáviděl. Ocenění si zaslouží všichni, kdo opatření pro cyklisty a chodce plánují a realizují a mění pohled na veřejný prostor,“ řekl Jaroslav Vymazal, předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

Hlavní Cenu Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření získala společnost Jakub Cigler Architekti za revitalizaci Moskevské ulice v Praze 10. Zvláštní cena za opatření pro chodce byla udělena Atelieru Fontes za projekt cesty podél Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov v Brně a zvláštní cena za opatření pro cyklisty městu Třebíč za plošná opatření pro cyklisty. Speciální cenu poroty obdržela komunitní skupina místních dobrovolníků města Strmilov za projekt cesty strmilovské vody.

O vítězích rozhodla devítičlenná porota složená ze zástupců organizací zaměřených na tematiku dopravy, architektury, urbanismu, krajinářské architektury, výtvarného umění a ochrany životního prostředí. Složení poroty a zpráva o výběru nejlepších projektů jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách soutěže www.cenavitabrandy.cz.

Zvláštní kategorií byla cena veřejnosti. Do výběru nejlepších projektů se mohli zapojit všichni obyvatelé České a Slovenské republiky, kteří své hlasy rozdělovali prostřednictvím moderní hlasovací metody D21. O vítězích rozhodlo celkem 3 058 hlasů, cenu veřejnosti nakonec získal Mikroregion Ivančicko za cyklostezku Oslavany–Ivančice. Výsledné pořadí je ke zhlédnutí na webu Participace 21.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, který soutěž organizuje, se věnuje problematice městské a regionální mobility a podporuje kvalitní proměny veřejného prostoru. Přihlášené projekty najdete na webových stránkách platformy CityChangers Česko, která sdružuje příklady dobrých změn, jejich autory a ambasadory a dlouhodobé iniciativy v městské mobilitě a dopravě v Česku a na Slovensku.

Jak ukazují dlouhodobé statistiky, Češi dopravu ve městech považují za stále větší problém. Od roku 1993 se zvýšil počet kilometrů, který každý z nás v autě za rok průměrně ujede, bezmála o polovinu. Zároveň v tomto období klesla na polovinu průměrná obsazenost osobních automobilů. Automobilová doprava zejména ve městech tak logicky naráží na své limity, a navíc působí negativně na zdraví obyvatel i globální klima. Cílem soutěže o Cenu Víta Brandy je představit dopravní stavby a opatření pro rozvoj aktivní mobility a kultivování městského prostředí, které mohou posloužit jako příklady i pro ostatní města.

V rámci vyhlášení cen byla také pokřtěna čerstvě vydaná česká verze publikace „Evropský atlas mobility“. Kniha ukazuje v 18 kapitolách doprovázených 47 podrobnými infografikami fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě. Česká verze vznikla díky spolupráci dvou organizací – Heinrich-Böll-Stiftung a Partnerství pro městskou mobilitu. „Doprava je v EU zodpovědná za téměř 30 procent emisí CO. V rámci boje proti změně klimatu je nezbytné tyto emise snížit, aniž by se snížila samotná mobilita lidí ve městech a mezi nimi. V Evropském atlasu mobility proto představujeme inteligentní řešení v oblasti udržitelné mobility, která už fungují napříč Evropou včetně Česka. Patří k nim třeba integrovaný systém v Helsinkách, přes který si půjčíte kolo i koupíte jízdenku, systém sdílení nákladních kol v Berlíně a Stuttgartu nebo celostátní roční jízdenku v Rakousku. Zároveň upozorňujeme na nutné investice a změny, které města, státy a Evropu ještě čekají, i na to, co pozitivního nám všem mohou přinést,“ říká Adéla Jurečková, ředitelka Heinrich-Böll-Stiftung. Elektronická verze atlasu je ke stažení na webových stránkách cz.boell.org/atlas-evropske-mobility.

Proměnu veřejného prostoru ve městech podporuje také další z partnerů soutěže, kterým je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). „Od roku 2000 do roku 2021 bylo na tyto účely poskytnuto přes tři tisíce příspěvků jednotlivým subjektům v celkovém objemu převyšující 9 mld. Kč, a to konkrétně na zvyšování bezpečnosti budováním bezbariérových chodníků (přes 5 mld. Kč), na cyklostezky (přes 3 mld. Kč) a na mimoúrovňové křížení komunikací (více jak 1 mld. Kč),“ potvrzuje ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

Soutěžní přehlídka Cena Víta Brandy
byla určena především městům a obcím za dopravní stavby nebo jiná opatření, kterými se zlepšily podmínky pro aktivní mobilitu, trávení volného času, kultivaci veřejného prostoru, ochranu životního prostředí nebo zmírnění klimatických změn. Architekt Vít Branda (1963–2009), jehož jméno soutěž nese, je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Řešení lávky kopírující skalní masiv v souvislosti s využitím navazujícího nábřeží a stezky je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních let. 

CityChangers
je iniciativa ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování. Platformu občanů tvoří především aktivní lidé v místních komunitách, ale také politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Iniciativa CityChangers ukazuje příklady, kdy se podařilo propojit obyvatele s vedením měst ale také situace, kde se projekty teprve připravují. 

Připravila Jitka Vrtalová.


www.cenavitabrandy.cz
www.citychangers.eu

logo_s_kruhyArchiv