Menu

13. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky

22. 11. 2021

Ve dnech 24.–25. 11. 2021 se v Univerzitním kině Scala v Brně uskuteční shromáždění členů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Program 13. sněmu  AMG ZDE.

13. Sněm AMG se koná pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. Spolupracujícími institucemi jsou Moravská galerie v Brně a oddělení muzeologie ÚAM FF MU. Partnery 13. Sněmu AMG se staly AV MEDIA SYSTEMS, a. s., TourStories a Testo, s. r. o. Cílem tohoto významného setkání je příprava koncepcí a strategií na léta 2022–2024, projednání změny Stanov AMG a seznámení s výsledky práce v období 2019–2021. Úkolem je také zvolit nové vedení Exekutivu AMG a Revizní komisi AMG.

Slavnostní zahájení 13. Sněmu AMG proběhne ve středu 24. 11. 2021 od 10.00 hodin v hlavním kinosále.
Připravila Vendula Potůčková Jurášová.

www.cz-museums.cz 
www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/snem/xiii-snem-amg-v-brneArchiv