Menu

Zpátky do školy… i v lázních!

12. 09. 2023


Začíná podzim a s ním se neodmyslitelně pojí návrat dětí do školních lavic. Málokteré rodiče by proto napadlo, že je pro dítě právě podzim a zima ideálním časem, kdy navštívit lázně.


„V zimních měsících mohou malí pacienti uniknout z měst, kde je dusí smog, sem do luhačovických lázní s čistým vzduchem. Navíc jsou ubytovací kapacity v tomto období mnohem volnější,“ vysvětluje MUDr. Jana Rydlová, ředitelka dětských léčeben společnosti Lázně Luhačovice, a.s.
A jak je to s povinnou školní docházkou v lázních?

„Základní škola při dětské léčebně zajišťuje výuku všem žákům prvního a druhého stupně v průběhu celého školního roku,“ říká MUDr. Jana Rydlová a pokračuje: „Vyučování probíhá v dopoledním čase a trvá dvě až tři hodiny denně. Vzdělávání probíhá vždy ve spolupráci s kmenovými školami jednotlivých žáků s cílem zajistit návaznost na jejich dosavadní školní práci. Výuka probíhá na základě individuálního přístupu s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav a případné speciální vzdělávací potřeby dítěte.“ Ve zbývající době je pak pro děti připraven i bohatý program zájmového vzdělávání.


Pokud tedy váháte, zda se svým potomkem vyjet do lázní v průběhu školního roku, nemusíte. Děti totiž vyráží zpátky do školy… i v lázních!
Připravila Martina Rychetská.

www.lazneluhacovice.cz Archiv