Menu

ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2020

25. 06. 2020

Druhým kolem, termínově posunutým z důvodu koronavirové pandemie a vládních opatření, skončila v květnu 2020 odborná soutěž lahvových piv pod značkou PIVEX. Odborná degustace PIVEX se tak stala prakticky jedinou pivovarskou celostátní soutěží, která byla v 1. pololetí dokončena a udrží si nepřerušený ročníkový cyklus od roku 1992. Do pěti kategorií odborné soutěže lahvových (balených) piv PIVEX 2020 se přihlásilo celkem 53 značek piv z 13 průmyslových pivovarů z České republiky - pozn. řemeslné pivovary (minipivovary) se budou účastnit jednokolové odborné degustace v kategorii sudová – čepovaná piva také v posunutém termínu v listopadu 2020. Ve 28. ročníku pivovarských soutěží PIVEX rozhodovala odborná degustační porota podle pravidel ve dvou kolech (podzim–jaro) o vítězích a držitelích tradičních ocenění degustační soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2020. Odborná hodnocení pod značkou PIVEX více než čtvrtstoletí řadí pivovarští odborníci do pozice nejprestižnějších a nejvýznamnějších oborových degustačních hodnocení piva v České republice. Už od roku 1992 je vyhlašovatelem a producentem soutěže marketingová, produkční a reklamní společnost SNIP & CO ve spolupráci se společností Veletrhy Brno, VÚPS Praha a dalšími partnery. Záštity a garance nad soutěžemi PIVEX letos převzali Miroslav Toman - ministr zemědělství, Markéta Vaňková - primátorka Statutárního města Brna, Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje, Asociace krajů ČR a Jan Šuráň - prezident Českomoravského svazu minipivovarů. Odbornými konzultanty jsou pivovarští experti dr. Karel Kosař a Ivan Chramosil. Odborným a produkčním garantem degustací je po celou dobu soutěží Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze a jeho sladařské pracoviště v Brně.

K první degustaci lahvových (balených) piv se odborní degustátoři sešli 28. listopadu 2019 k druhé degustaci lahvových piv až po uvolnění opatření 28. května 2020. Vzorky označené pouze kódy posuzovali vždy anonymně degustátoři (převážně sládci) ze soutěžících pivovarů, z VÚPS a dalších odborných institucí. Průběh soutěže za dohledu zástupců odborných garantů a producenta soutěže ověřoval notář. Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci jsou chuť, plnost, vůně, říz, hořkost i jiné vlastnosti piva nebo příznaky podle dalších chuťových, čichových i vizuálních zjištění odborných degustátorů. V obou kolech soutěže jsou u všech vzorků piv prováděny laboratorní rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích VÚPS. Konečný výsledek je určen součtem hodnot z obou kol a laboratorními rozbory potvrzujícími deklarované hodnoty přihlašovaných piv.

snip_vysledky

Veřejně jsou zejména z marketingových důvodů vyhlašována pouze piva umístěná na prvních třech pořadích. Vítězové jednotlivých kategorií získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX - PIVO 2020“. Absolutní vítěz ze všech kategorií dvoukolového hodnocení soutěžního ročníku získává titul „CHAMPION ZLATÝ POHÁR PIVEX 2020“. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX 2020 je ve čtvrtek 25. června 2020 ve Sněmovním sále na Nové radnici Brně.
Připravil Richard Morávek.

www.snip-brno.cz
snip_logaArchiv