Menu

Vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy pro nové programové období 2021-2027

02. 03. 2021Vláda České republiky 1. března schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští příjemci čerpat v programovém období 2021-2027. Jedná se o zásadní krok, který Česko přiblíží k finalizaci jednotlivých programů a jejich vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy v některých programech by mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku, většina pak v prvním pololetí 2022. Česká republika bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ.


„Čeští žadatelé budou moci z programů zajišťujících politiku soudržnosti, kam spadají operační programy jako IROP, OP Doprava a další, čerpat přibližně 550 miliard korun, což je přibližně 21 miliard euro. Jsme rádi, že co se týče celkové částky, kterou bude moci Česko využít, jsme si nepohoršili oproti předchozímu programovému období, kde byla výše alokace obdobná,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Nyní čekáme na schválení potřebné evropské legislativy, které má bohužel velké zpoždění. Jednotlivé operační programy jsou ale na pracovní úrovni ve stádiu velké připravenosti a nejbližších týdnech budou zaslány k připomínkování do Evropské komise. Současně dopracováváme Dohodu o partnerství, zastřešující strategii pro politiku soudržnosti v Česku, kterou plánuji předložit kolegům na vládě v létě tohoto roku,“ popsala další kroky ministryně.

Výše schválených alokací jednotlivých operačních programů1:
tabtab
1) Schválený návrh se nezabýval problematikou technické pomoci, a to jak v samostatném Operačním programu Technická pomoc (OP TP), tak technickou pomocí v jednotlivých operačních programech, která slouží pro zajištění fungování programu pro stránce personální a administrativní.

U dvou programů výše alokace (včetně částky určené na technickou pomoc) přímo vyplývá ze stanového objemu prostředků ze strany Evropské komise. Jedná se o operační program Spravedlivé transformace zaměřený na podporu transformace uhelných regionů  (1,6 mld. EUR; 42,7 mld. Kč) a operační program Rybářství (0,03 mld. EUR; 0,780 mld. Kč). Schválený návrh rozdělení alokace vychází z Víceletého finančního rámce schváleného v prosinci 2020 Evropským parlamentem a Evropskou radou. Případné změny v alokacích operačních programů mohou ještě nastat v průběhu vyjednávání Dohody o partnerství a operačních programů s Evropskou komisí.

První výzvy spadající pod nové programové období 2021-2027 by mohly být v některých programech vyhlášeny na konci tohoto roku, většina výzev by se pak začala vyhlašovat v první polovině roku 2022.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz
www.dotaceeu.cz

 Související články


Z domova

„Vlastní bydlení bude díky výhodným úvěrům dostupnější,“ říká Klára Dostálová

Vláda schválila program, který umožňuje využít prostředky Státního fondu podpory investic na podporu vlastního bydlení.

28. 12. 2020

číst dál


Z domova

Český národní ples - 82. Pošumavský věneček

10. února 2018 dospěje nejstarší akce svého druhu na území hlavního města do svého dvaaosmdesátého pokračování.

01. 02. 2018

číst dál


Nepřehlédněte


Z domova

V roce 2017 přijelo do Prahy přes 7,5 milionu návštěvníků

Množství domácích a zahraničních turistů v Praze se neustále zvyšuje a ani rok 2017 nebyl výjimkou. Loni Prahu navštívilo celých 7 650 000 osob a počet...

09. 02. 2018

číst dál


Vzdělávání

Titul Mladý řemeslník 2017 získaly studentky ze znojemské Přímky

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska letos ocenilo dvacet nejlepších žáků středních škol učňovských a odborných oborů maturitního vzdělání z...

30. 10. 2017

číst dál


Czech Specials
Side VSH