Menu

Velké plány pražského magistrátu

07. 01. 2021

Letošní rok se Pražané mohou těšit na řadu nových projektů. Mezi nejočekávanější patří bezesporu zahájení stavby metra D. V plánu jsou také rekonstrukce a realizace nových lávek i mostů, opravy historických budov i nejznámějších pražských náměstí stejně jako znovuoživení sportovních a rekreačních areálů. Zároveň by se Praha měla v příštím roce dočkat svého nového mobiliáře. 

Na jaře by měla být zahájena dlouho očekávaná stavba metra D
Není jiného diskutovanějšího projektu, než je stavba nové linky metra D. Ačkoliv měly být první práce zahájeny již loni v září, vzhledem ke koronavirovým opatřením a s ním spojeným táhnoucím se průtahům ve stavebním řízení, se začátku stavby dočkáme pravděpodobně na jaře.

Jeho zprovoznění se odhaduje mezi lety 2028 až 2029. V rámci první fáze vznikne metro mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory a pokračovat bude dále až do Depa Písnice. V budoucnu bude linka dále napojena na náměstí Míru. Zatímco se celková cena odhaduje na 72,6 miliardy korun, v roce 2021 vyhradí město ze svého rozpočtu a rozpočtu dopravního podniku asi 1,7 miliardy korun.
 
Propojenosti Prahy pomohou nové lávky i mosty
Metropoli čeká v roce 2021 také realizace nových mostů a lávek, které mají Prahu spojit napříč jednotlivými městskými částmi a usnadnit tak lidem přístup k jejich oblíbeným pražským lokalitám. V plánu je nejen očekávaná stavba lávky HolKy mezi Holešovicemi a Karlínem ale rovněž oprava Barrandovského mostu nebo příprava stavby Dvoreckého mostu, jež má spojit břehy Podolí a Zlíchova. Na opravu starých a realizaci nových návrhů je vyčleněno bezmála 466 milionů korun.
 
Peníze půjdou jak na rekonstrukci historických budov, tak i na přípravu nového koncertního sálu
Revitalizace kulturních a historických budov je vzhledem k jejich výjimečnosti stěžejním bodem investic pro letošní rok. Magistrát proto kývl hned na několik výrazných změn. K těm nejzásadnějším patří celková proměna okolí barokní pevnosti Vyšehrad, jež by v budoucnu měly zdobit nejen vinice s novým zázemím, ale také znovu zpřístupněné podolské kasematy, jež jsou součástí komplexu již více než pět století.

Město počítá také s dostavbou levého křídla Průmyslového paláce na holešovickém výstavišti, které nepřežilo rozsáhlý požár z roku 2008 a na jeho následky doslova lehlo popelem. Na znovupostavení levé budovy a revitalizaci areálu si metropole vymezila částku 573 milionů korun.

Součástí investic jsou však i další projekty. Zřetelnější obrysy dostává stavba nové budovy “Vltavské filharmonie” v městské části Prahy 7. Na realizaci nového koncertního sálu, který by splňoval přísná světová měřítka, bude v příštím roce vypsána mezinárodní soutěž. Další peníze poputují také na opravu Clam-Gallasova paláce či Divadla na Vinohradech.

"Pro rozvoj kultury v Praze je stavba nového koncertního sálu naprosto stěžejní. Praha nejen že moderní koncertní sál potřebuje, ona si ho i zaslouží. Tento dluh celých generací bychom se měli pokusit splatit," sdělil náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.
 
Promění se slavná náměstí i náplavky
Dominantami hlavního města jsou stejně jako památky také náměstí v novém i historickém centru Prahy, po kterých se denně projde tisícovka z nás. Řeč je nejen o nejznámějším a největším Václavském náměstí, jehož rekonstrukce spodní části začala v dubnu loňského roku, a opravy by měly vrcholit letos, ale město přistoupilo také na revitalizaci centra Malé Strany, které by kvůli úbytku počtu aut v jeho ulicích mělo přispět k větší průchodnosti tohoto veřejného prostoru.
 
Praha investuje do sportu ale i odpočinku
Zvelebit Prahu by se mělo podařit také díky novým zeleným odpočinkovým zónám, parkům či sportovním areálům. Prostranství, jež by nabídla adekvátní zázemí k odpočinku, volnočasovým aktivitám či sportu jsou velkými lákadly, a tak město přistoupilo na několik návrhů, které by se v letošním roce měly začít aktivně plnit.

Část financí půjde do správy majetku, který metropole v letošním roce získala. Především jde o první fázi revitalizace strahovského stadionu tak, aby byl zachován jeho dosavadní ráz a účel, ke kterému byl původně vybudován. K dalším pozemkům patří také slavné letenské kurty spolu s tenisovým klubem LTC. Ačkoliv svou slávu zažily především v dobách první republiky, Praha jim chce znovu vrátit zašlý lesk. Tenisový areál má být v roce 2021 rekonstruován a následně otevřen široké veřejnosti.

Jak uvedl Jan Chabr, radní pro oblast majetku: „Areál LTC byl dlouhá léta rozdělen na dvě části, což rozhodně nebylo ku prospěchu rozvoje areálu jako celku. Jsem rád, že se podařilo s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových po sáhodlouhých jednáních dospět k dohodě. Pokud by k ní nedošlo, jistě by následoval prodej majetku formou dražby, kdy by v případě získání toho areálu soukromou osobou hrozila i změna využiti centrální části letenských sadů, která má za mě zcela jistě sloužit jako klidové relaxační místo v centrální části Prahy. Zájem města bude, aby i nadále sloužily pozemky pro sportovní využití a citlivou rekonstrukcí se vrátil život i do objektu klubovny.“

Rýsovat se začínají nejen konkrétnější představy o zelených zónách uvnitř metropole, ale ve hře je rovněž celková proměna vltavských břehů v okolí Holešovic a Karlína. Letos by měla započít první výstavba na Rohanském ostrově na Praze 8.

„Hlavní město v současnosti připravuje soubor projektů revitalizací pražské říční krajiny. Kromě Trojské kotliny je to Rohanský ostrov, Štvanice. Na jižní straně Prahy čeká rozvoj rekreační oblast soutoku Vltavy a Berounky. Praha se tak přiblíží Mnichovu, který je známý úspěšnou revitalizací řeky Isar o délce osmi kilometrů, která se tak přiblížila lidem i přírodě,“ řekl náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.
 
Městský mobiliář v novém hávu
Zástupce magistrátu čeká v roce 2021 také finální výběr dodavatele a správce městského mobiliáře. Ještě v průběhu ledna by tak mohlo být rozhodnuto, kdo veřejnou zakázku vyhraje. V sázce je výroba první etapy městského mobiliáře, jejíž hodnota se odhaduje na 80 milionů korun. Následně by byl vybrán nový provozovatel a správce majetku. Jednalo by se o nejen o přístřešky zastávek městské hromadné dopravy, ale také o zábradlí, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a další prvky, které jsou nedílnou součástí pražského veřejného prostoru.

„Usilujeme o moderní a designově funkční řešení městského mobiliáře, nejen na zastávkách městské hromadné dopravy. Již předchozí městská rada rozhodla, že jednotlivé prvky mobiliáře bude hlavní město Praha vlastnit a transparentně si vybere jejich nového provozovatele a správce,“ uvedl radní pro majetek Jan Chabr.
Připravil Matěj Senft.

www.prague.eu 

 Archiv