Menu

V roce 2019 se dařilo čerpat evropské peníze

25. 01. 2020

Rok 2019 byl z hlediska čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturální fondů úspěšný – nejenže se podařilo proplatit příjemcům 93,3 mld. Kč, schválit přes 66 tisíc nových projektů a vyčerpat všechny prostředky, které by při nevyčerpání propadly, ale také bude České republice díky plnění milníků připsáno dalších 36,6 mld. Kč. 


„Současné programové období 2014-2020 vstupuje letos do poslední třetiny. Jsem ráda, že se nám v loňském roce dařilo využít vyjednané prostředky na 100 procent. Je to společným úsilím řídicích orgánů odpovědných za jednotlivé programy a díky práci Ministerstva pro místní rozvoj jako koordinačního orgánu – neustále monitorujeme průběh čerpání a navrhujeme řešení, jak předcházet a řešit různá rizika, která by ho mohla zpomalit či ohrozit. Společně se nám tak podařilo dosáhnout na tzv. výkonnostní rezervu – více než 36,6 mld. Kč, které budou použity na další prospěšné projekty,“
uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „Pokud pominu přípravu budoucího období, která za minulý rok výrazně pokročila, čeká nás letos poslední možná revize rozložení prostředků mezi programy a možnost přesměrovat peníze na oblasti, kde budou efektivně a hlavně včas využity.“
Za rok 2019 bylo příjemcům proplaceno 93,3 mld. Kč, Evropská komise byla zažádána o proplacení téměř 87 mld. Kč a navíc bylo schváleno téměř 67 tisíc nových projektů (z toho přes 52 tisíc v Programu rozvoje venkova) za dalších 98,5 mld. Kč. Z celkových 577,2 mld. Kč (bez zahrnutí výkonnostní rezervy) bylo již na projekty přiděleno téměř 85 % prostředků a Evropská komise zažádána o proplacení více jak 40 % této hodnoty. Peníze ze současného období 2014-2020 je možné čerpat až do konce roku 2023.

České republice se minulý rok také podařilo naplnit pravidlo N+3 u všech programů – nepřijde tak o žádné prostředky přidělené na rok 2016, které musely být vyčerpány do konce minulého roku.

Podívejte se na bližší informace o čerpání prostředků z fondů EU
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

 Archiv
Česká chuťovka