Menu

V Pardubicích se k nové turistické sezóně sešli zástupci informačních center

04. 04. 2023

tz_tic_1

V Pardubicích se v pondělí 3. dubna sešli zástupci informačních center z různých koutů Pardubického kraje a společně probrali plány na právě začínající turistickou sezónu. Pravidelné setkání uspořádala už po osmé oblastní organizace cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech.


„Seminář pro zástupce infocenter pořádáme víceméně pravidelně už od roku 2018 a vždy se jedná o milé a inspirativní setkání. Infocentra jsou pro cestovní ruch stěžejním článkem a pro nás pracovníky v destinačním managementu studnicí informací o návštěvnících. Pomáhají nám například se sběrem dat o návštěvnosti a kvantitativními výzkumy,” popisuje vztah infocenter a oblastních organizací cestovního ruchu ředitelka spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech Markéta Krátká. „Ovšem i pro ně samotné je nezbytné zjistit novinky, zvlášť teď na začátku turistické sezóny. Je důležité, aby měli detailní přehled o dění ve svém regionu a k tomu slouží právě naše setkání,” dodává ředitelka.

Co se tedy na Pardubicku chystá? Klíčovými jsou končící renovace dvou významných památkových objektů - státního hradu Kunětická hora a Automatických mlýnů. Do prvního objektu se návštěvníci mohou vypravit už od 5. května, na plné zprovoznění Automatických mlýnů na břehu Chrudimky v Pardubicích si počkají do poloviny září. V průběhu roku bude otevřena také nová naučná stezka areálem bývalé vojenské nemocnice na Dukle, tzv. Karanténa, a návštěvníky mohou zaměstnanci infocenter pozvat i do nového muzea řemesel v Trusnově na Holicku. Nově bude také možné využít k orientaci na Pardubicku a tipům na výlety aplikaci Smart Guide.

Seminář pro zaměstnance infocenter obohatila komentovaná prohlídka muzea Památníku Zámeček, kde se celá akce konala. Prohlídku doprovodil svým zasvěceným komentářem ředitel Památníku pan Viktor Janák.

Setkání se zúčastnilo 15 osob z 12 infocenter. „Pozvání přijali kolegové z Pardubic a blízkého okolí, například Rábů či Lázní Bohdaneč. Dojeli k nám ale i ze vzdálenějších míst kraje, například z Luží, Toulovcových Maštalí či Nasavrk, a toho si velmi vážíme,” uzavírá ředitelka oblastní organizace cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech.
Připravila Markéta Krátká.

www.topardubicko.czArchiv