Menu

UJAK získala novou akreditaci pro bakalářský studijní program Komunikační studia

03. 02. 2021

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) získala novou akreditaci pro oblíbený studijní program Komunikační studia. Mediálně orientované studijní obory tvoří od počátku univerzity jeden z jejích programových pilířů a mají řadu úspěšných absolventů.

Student nového programu si může volit ze dvou zaměření – na Mediální komunikaci a na Aplikovanou (sociální) komunikaci. „První zaměření je určeno těm, kdo se chtějí stát specialisty v oblasti elektronických, či tištěných médií – tedy pro budoucí redaktory, moderátory, editory nebo experty v oblasti public relations. Druhý modul má za cíl rozvíjet tzv. měkké kompetence v oblasti komunikace například pro manažery, úředníky ve státní správě, soukromém i neziskovém sektoru. Studenti se naučí například ovládat argumentačně a ortoepicky správný projev ve veřejné sféře, umět úspěšně připravit a vést rozhovor a optimálně aplikovat komunikaci při řízení lidí v různých sférách lidské činnosti,“ přibližuje vedoucí Katedry mediálních studií UJAK PhDr. ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D.

Absolventi UJAK mají dlouhodobě nadstandardní uplatnitelnost na trhu práce. Jednou z příčin je také to, že na UJAK se klade velký důraz na praktické zaměření výuky a studenti mediálně orientovaných programů mají pro studijní účely k dispozici profesionální audiovizuální studio. Součástí budoucí profesní přípravy je také výuka cizích jazyků. „Student si může vybrat jeden z pěti světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština). Studenti také mohou na UJAK složit prestižní mezinárodní jazykovou zkoušku TELC,“ uzavírá doktor Mezuláník.

Pokud vás nový studijní program UJAK zaujal, navštivte www.ujak.cz, kde naleznete více informací také o dnech otevřených dveří a dalších nově akreditovaných studijních programech.
Připravil Jan Červenka.

www.ujak.cz
www.telc.netArchiv