Menu

Turistické autobusy s přepravou kol v Krkonoších zahájí provoz 28. května 2022

15. 05. 2022

mapul

Pro snazší zvládnutí horského terénu křižují region Krkonošské cyklobusy, resp. turistické autobusy s přepravou kol v Krkonoších, a otevírají tak širší možnost, jak si užít cykloturistiku v horských partiích, s využitím lanových drah, které vyvezou až na vrcholy hor. Cyklobusy přepravují cykloturisty, kola i pěší. Jejich pravidelné linky projíždí Krkonoše tam a zpět a na ně navazují další spoje. Provoz ukončí 29. 9. 2022.                               

Cyklovýlet do Polska v sobotu 28. května
Pro nadšence cykloturistiky je připraveno zahájení 19. ročníku Krkonošských cyklobusů a cykloturistiky v krkonošském regionu. K pozvánce Miroslava Chaloupská, koordinátorka cyklovýletu a cyklodopravy v Krkonoších za Destinační společnost Svazek Krkonoše, uvedla podrobnosti: „Tentokrát navštívíme naše severní sousedy, autobus nás doveze do polského městečka Kamenia Góra, pokračovat budeme přes Krzeszow do Petříkovic a dále do Trutnova. Odjezd autobusu je v sobotu 28. 5. 2022 v 9:20 hodin z autobusového nádraží z Vrchlabí. Příjezd zpět do Vrchlabí autobusem je plánován v odpoledních hodinách. Prosíme, nezapomeňte pojištění do zahraničí a svačinu. Prosím registrujte se včas, odkaz uveden na pozvánce, stačí pouze kliknout a vyplnit! Počet osob je omezen vzhledem ke kapacitě autobusu. Počasí je objednáno a dobrou náladu si každý bere sám! Nezapomeňte helmu, rukavice, náhradní duši nebo lepení, mějte své minimálně trekingové kolo dobře seřízené. Na všechny cykloturisty se moc těšíme,“ uzavřela pozvání M. Chaloupská.                      

Časy příjezdů a odjezdů cyklobusů vychází z jízdních řádů
Stává se však, že při větším počtu cyklistů trvá nakládání kol déle, a tak se odjezd ze zastávky pozdrží. Autobusy na přestupových místech na sebe čekají. Cyklobusy přepravují elektrokola po odmontování baterie. Kolo musí cyklista naložit sám. Podrobnosti a jízdní řády získáte v krkonošských turistických informačních centrech a na: www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy

Krkonoše ze sedla kola
Přestože jsou nejvyšší české hory členité, cykloturistika tu má zelenou. Území včetně podhůří je protkáno cca 900 km cyklotras. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak pro rodinnou rekreační jízdu. Právě cyklotrasy vedoucí do podhůří, mimo hřebenové části Krkonošského národního parku, nabídnou nádherné rozhledy na panorama Krkonoš. Prohlédnete podkrkonošské roubenky, malebné vesničky a tichá zákoutí. Čekají na vaši návštěvu prožitou „ze sedla kola“.

Kde se inspirovat
Nejezděte na kole do kopce, využijte a lanovky. Téměř pět desítek tipů na cyklovýlety představuje web: https://www.krkonose.eu/doporucene-cyklovylety
Dále napoví krátká videa zveřejněná na youtube „Krkonoše Svazek“. A také brožurka s popsanými cyklovýlety, s mapkami, výškovými profily, značením, seznamem lanovek s letním provozem i kontakty na pomoc v nouzi, s QR kódy, odkazujícími na www.mapy.cz, získáte zdarma v krkonošských informačních centrech.

„Z mého pohledu je fajn, že i přes různé změny politické garnitury na krajích, přes nedostatek financí, se Destinační společnosti Svazek Krkonoše, daří projekt Krkonošských cyklobusů trvale držet. Uvědomujeme si, že nejvyšší české hory nejsou prioritně cyklistickou destinací, přesto tu cyklobusy hrají významnou roli. Svědčí o tom počty přepravených kol i osob, mezi nimiž jsou výrazné počty místních lidí, kteří linky využívají. Přestože jsou tato čísla závislá i na počtu turistů, momentální situaci, počasí apod., provoz je stabilizován a má podporu obou krajů, které jsou objednatelem dopravy a cyklobusy spolufinancují. Svazek Krkonoše přesvědčil, že umí propagovat a organizovat tak, aby byly cyklobusy hojně užívány,“ uvedl Jan Sobotka, předseda Destinační společnosti Svazek Krkonoše.
Připravila Dáša Palátková.

www.krkonose.eu
www.rozvoj.krkonose.eu
www.svazek.krkonose.eu
www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy

krkonose_svazek_log   krkonose_log_1Archiv