Menu

Turismus je tu pro nás ne my pro něj

28. 11. 2019

Program letošního fóra, kterého se účastní na dvě stovky odborníků, zástupců státní samosprávy a podnikatelů, obohatila panelová diskuse na téma Strategie a inovace v cestovním ruchu i slova hlavního řečníka Douga Lanskeho. „Zkuste změnit směr, jakým o turismu přemýšlíte a co od něj očekáváte. Turismus má pracovat pro vás, ne vy pro něj,“ řekl Doug Lansky, který dnes patří mezi nejsledovanější osobnosti cestovního ruchu na světě, který mluvil i o tom, co lze v turismu považovat za úspěch, jak vzbudit pozornost návštěvníků nebo jak řídit cestovní ruch?„V cestovním ruchu je potřeba dívat se dopředu, pružně reagovat na aktuální situaci a udržet balanc v tom, co je nejlepší pro návštěvníky a co je ještě přijatelné pro místní obyvatele,“ doplnil Jan Herget, ředitel CzechTourism. „Cílem není přilákat ještě více návštěvníků, ale maximalizovat přínosy pro lokální ekonomiku.“

Největší tuzemská konference, která každoročně řeší nejožehavější otázky cestovního ruchu se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové a ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava.Konference je současně vyvrcholením setkání všech ředitelů čtyřiadvaceti zahraničních zastoupení CzechTourism a krajských koordinátorů a destinačních managementů. Ti před zahájením Fóra cestovního ruchu společně projednávali strategii CzechTourism nebo marketingovou spolupráci pro rok 2020.

Cílem agentury CzechTourism je podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu. V zahraničí působí na 24 trzích a čtyřiceti teritoriích, v tuzemsku provozuje nejnavštěvovanější cestovatelský portál Kudyznudy. Podle Českého statistického úřadu vytváří sektor cestovního ruchu v ČR na 236 000 pracovních míst, má 2,9procentní podíl na HDP (což je více než třeba zemědělství) a roční přínosy pro HDP ve výši 270 miliard korun.
Připravila Ivana Vejvodová.

www.czechtourism.cz

 

 Archiv