Menu

Stanovisko AHR ČR k elektronické evidenci tržeb

19. 12. 2017

Asociace hotelů a restaurací ČR je zásadně proti tomu, aby EET byla v závěru aplikována pouze na obchody, stravovací a ubytovací služby. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud prozatím zrušil třetí a čtvrtou vlnu zavedení EET, nedojde k deklarovanému narovnání podnikatelského prostředí, neboť EET se nadále vztahuje jen na stravovací služby, ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod. V praxi to znamená, že zatímco restaurace musí tržby evidovat, stánky s občerstvením, které jsou v konkurenčním postavení k restauracím, tak činit nemusí. Tím se otevírá další cesta k nerovným podmínkám v podnikání a to dokonce ve stejném oboru podnikání.
Podle vyjádření většiny politických stran nebude prozatím v Parlamentu ČR dostatečná vůle ani podpora pro prosazení původně schváleného návrhu, aby proběhly další vlny EET, které by zahrnuly do této povinnosti ostatní obory. Za této situace je AHR ČR přesvědčena, že je lépe takový zákon zcela zrušit, protože v torzu, které z původního záměru zbyde, bude tato povinnost platit pouze pro obchody a restaurace. Zákon tedy již nebude narovnávat postavení na trhu, ale naopak diskriminovat část podnikatelů.
Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „Vláda a zákonodárci by měli urychleně učinit kroky k novelizaci zákona o EET tak, aby byla skutečně aplikována na všechny oblasti podnikání. V opačném případě ztrácí toto opatření svůj smysl, protože nenarovná podnikatelské prostředí, spíše naopak. Pak je lépe tento zákon zrušit jako celek. Vytváření rozdílných podmínek pro podnikatele ve stejném oboru je naprosto nepřípustné. Navíc sektor hotelnictví a gastronomie je již v současné době neúměrně zatížen nadměrným množstvím regulací a nikdy nebyl hlavním zdrojem šedé ekonomiky, tak jak bylo mnohdy prezentováno. Naši podporu EET jsme vždy spojovali s podmínkou minimálních výjimek a narovnání tržního prostředí, k tomu bohužel nedošlo a pravděpodobně ani nedojde.“
Připravila Miluše Jaklová.

www. ahrcr.czNepřehlédněte


Mice Gastro

Mezinárodní agrosalón Země živitelka

Chystá se dotisk úspěšné kuchařky Eduarda Levého „Sladkovodní ryby, snadno a rychle – zpracování a příprava, recepty“

24. 08. 2018

číst dál


Ze světa

V Koreji cestování do Česka propaguje reality show Účastníci zájezdu

Za účelem neobvyklé propagace turistických destinací České republiky vznikl v Koreji zábavný program televize JTBC Účastníci zájezdu. Pořad s podtitulem „Jedeme...

16. 10. 2017

číst dál


Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new