Menu

Školní kolo Olympiády v německém jazyce

12. 01. 2021

dsoiwj

Ani v době distanční výuky nezanevřeli žáci SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. na cizí jazyky a rozhodli se změřit své znalosti. Ve čtvrtek 7. ledna 2021 se tak uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěž proběhla online v aplikaci Microsoft Teams, kde byl pro účastníky olympiády vytvořen kurz.


Žáci 1. – 3. ročníků oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a turismus, Podnikání, obchod a služby a Sociální činnost, kteří se olympiády zúčastnili, měli možnost si ověřit, jak německému jazyku rozumí a jak v německém jazyce komunikují. Úvodní disciplínou olympiády byl test s různými typy cvičení, jenž prověřil znalosti v kategorii poslech a porozumění textu. Následovala ústní část, do níž postoupilo pět žáků, kteří test zvládli nejlépe. K ústní části se pak žáci připojovali jednotlivě a komunikovali s učitelkami německého jazyka Mgr. Ivanou Šalomonovou a Mgr. Markétou Kselíkovou.

„Po úvodním rozhovoru, ve kterém se žáci představili, následoval popis a porovnávání obrázků, které byly žákům do souborů v kurzu vkládány jednotlivě. V aplikaci Microsoft Teams vedeme online hodiny, takže ani pro žáky, ani pro nás, vyučující, to nebylo nic nového. Tato doba je nestandardní, proto i soutěž proběhla nestandardně, ale zase je to potřeba brát jako výzvu,“ zhodnotila Mgr. Ivana Šalomonová.

„Nejlépe se s testem i ústní částí vypořádal žák oboru Cestovní ruch Jan Němčanský ze třídy CR3.A. Za ním se umístily Lucie Kadnárová ze třídy PO4 a Nikola Kopečková ze třídy CR2.A. Podle samotného vítěze byl test obtížný, ale zvládnout se dal. Co se týká průběhu olympiády, ocenil připravenost. Poslech se dá dělat online, stačí si vzít sluchátka, a protože byl doma sám, dokonce se prý lépe soustředil. U rozhovoru by ale ocenil být ve škole, protože rád komunikuje s učiteli tváří v tvář. Tak to není sám, pocity mám stejné," doplnila s úsměvem Mgr. Markéta Kselíková.

Jan Němčanský bude reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne v únoru 2021. Věříme, že už prezenčně!
Mgr. Ivana Šalomonová, Mgr. Markéta Kselíková a Mgr. Ludmila Karpíšková
Připravil Libor Hanzal.

www.sousoszn.cz

 Archiv