Menu

Seminář pro pracovníky turistických informačních center slavil úspěch

17. 05. 2018

14. a 15. května proběhl letošní první seminář pro pracovníky turistických informačních center pořádaný oblastní organizací cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy. Seminář se nesl v neformálním a velmi přátelském duchu a jak účastníci, tak pořadatelé se již nyní těší na další setkání.
Hlavním cílem semináře bylo informovat pracovníky TIC o novinkách, nových materiálech a nových projektech, které mohou přispět k rozšíření turistické nabídky oblasti Pardubicko i blízkého okolí. Svou činnost a novinky z oblasti cestovního ruchu pracovníkům TIC představili zástupci Destinační společnosti Východní Čechy a spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Představen byl také projekt Východní Čechy, krajina kultury za přítomnosti polských kolegů z Powiatu Klodzko. Na semináři nechyběla ani prezentace k systému podpory TIC na území Pardubického kraje. Prezentacím předcházela v pondělí dopoledne prohlídka města Pardubice, včetně prohlídky pardubického Zámku či neobvyklé návštěvy katakomb Kostela Zvěstování Panny Marie.
Druhý den semináře byl věnován prohlídce vybraných turistických cílů oblasti Pardubicko. Konkrétně měli pracovníci turistických informačních center možnost navštívit hrad Kunětická hora, Léčebné lázně Bohdaneč, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Zámek Choltice a Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích.
Poznávací část semináře prohloubila nejen osobní vztahy účastníků semináře, ale hlavně umožnila pracovníkům center vžít se opět i na domácím území do role turistů, což bylo vítaným zpestřením jak pro pořadatele, tak pracovníky informačních center.
Pracovníci turistických informačních center jsou páteří vnitřního informačního systému naší oblasti a jsou pro naše správné fungování na poli cestovního ruchu zcela nepostradatelní. Jsme proto rádi, že můžeme podobné semináře pořádat, s pracovníky TIC se osobně setkávat a předávat si informace i zkušenosti. Věřím, že poznatky a hlavně zážitky z našeho semináře pracovníci informačních center vhodně využijí ve své profesi. Ráda bych všem účastníkům poděkovala nejen za čas, který na semináři strávili, ale hlavně za jejich každodenní práci i ochotu s námi, jako kolegy, komunikovat a spolupracovat. Děkuji, bez Vás by naše práce nebyla možná.“ Dodává a seminář hodnotí ředitelka oblastní organizace cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech Petra Pacholíková.
Připravila Petra Pacholíková.

www.topardubicko.cz
www.vychodni-cechy.org

 Archiv
Česká chuťovka