Menu

Rok 2021 přepsal hranice expozic designu a módy v Brně

18. 01. 2022

Pro Moravskou galerii byl rok 2021 vyústěním několikaletých příprav nové podoby Uměleckoprůmyslového muzea v Brně – nejen zakončením rekonstrukce interiéru a zvelebení exteriéru, ale především tvorbou nových stálých expozic a výstav zaměřených na design a módu v rámci nové koncepce ART DESIGN FASHION.
Výsledkem bylo otevření budovy 25. listopadu pro odbornou veřejnost a dále pro širokou veřejnost, které byly představeny výstavy Jiří Pelcl Design, Lucie Koldová: LIGHTNESS a nové stálé expozice a umělecké instalace. Zahájeny také byly výstavy Herrmann & Coufal: Design In You v Jurkovičově vile, několik epizod výstavního seriálu Rafani, Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 (včetně výstavy zahraničních hostů Cooking Sections) a Nejkrásnější české knihy roku 2020 v Pražákově paláci a Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury v Místodržitelském paláci.

V téměř celé první polovině roku 2021 až do 12. května zůstaly brány Moravské galerie uzavřené, komunikace a doprovodné programy setrvaly v online podobě. Lektorské oddělení galerie pokračovalo v dosavadní úspěšné práci s online sbírkami, v programech pro dospělé (kurzy dějin umění) i dětských programech, v rámci kterých rozšířilo platformu svých online aktivit například o program Výtvark@ a Hudebk@.

V druhé polovině roku se však už podařilo otevřít několik výše zmíněných výstav a i přes velmi ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru v podobě uzavřených hranic či omezení dodávek materiálů Moravská galerie uspěla v cíli otevřít nově zrekonstruované Uměleckoprůmyslové muzeum do konce roku 2021. V rámci čtyřdenního „openingového“ programu galerie předvedla veřejnosti, jak nově prezentovat design a módu. Vznikly stálé expozice připravované kurátory galerie, jako je například Jeskyně: Panorama Designu, ale také expozice, na kterých je patrná součinnost či spolupráce významných českých designérů a Asociace českého průmyslového designu: Black & Light Depo (otevřený depozitář skla, keramiky a porcelánu navržený Maximem Velčovským, Radkem Wohlmuthem a studiem Edit!), Design 2000+ (páteř expozice tvoří akvizice zakoupené v open callu Design pro Moravskou galerii) a Fashion 2000+ (s důrazem na dílo oděvní designérky Liběny Rochové). Liběna Rochová je zároveň ambasadorkou expozice Fashion 2000+ a dlouhodobou podporovatelkou Moravské galerie a na jaře roku 2021 toto potvrdila svým velkorysým darem, ve kterém věnovala galerii průřez všemi svými důležitými kolekcemi.

Ve všech případech úprav interiéru Uměleckoprůmyslového muzea šlo především o vkomponování myšlenky prezentace současných designérů nejen pomocí jejich děl, ale právě i podobou interiérových prvků a návrhů prostor, jako je tomu například v případě Designshopu (dle návrhu Evy Eisler) či odpočinkového respiria (dle návrhu Davida Karáska). Intervencí do prostoru muzea je rozsáhlá instalace Démon růstu Krištofa Kintery. Nejvíce signifikantním a stavebně nejnáročnějším interiérovým prvkem v budově jsou pak tzv. „lávky“ navržené studiem Olgoj Chorchoj. Svou konstrukcí umožňují promítnout nejnovější trendy v oblasti designu, a neotřele pomocí nich prezentovat designérskou tvorbu, jako je tomu například v případě výstavy Lucie Koldová: LIGHTNESS. Výstava Jiří Pelcl Design, které je věnováno celé druhé nadzemní podlaží, je poctou význačnému designérovi a tematicky se dělí dle různých typů materiálů, se kterými Pelcl pracoval a pracuje.  

Design a móda se propsaly i do dramaturgického pojetí expozice Moravské galerie na Designbloku 2021. Galerie prezentovala průřez tvorbou, přesněji darem, Liběny Rochové pomocí devíti modelů z klíčových módních kolekcí návrhářky. S těmito modely také galerie pracovala na kampani k otevření Uměleckoprůmyslového muzea a vznikla tak série profesionálních fotografií ze studia Nikoly Šrajerové a Lenky Bukačové stylově zasazená do industriálního prostředí rozpracovaných interiérů a exteriérů muzea.

V Jurkovičově vile se téma designu nezastavuje a rezonuje výstavou Herrmann & Coufal: Design In You, zahájenou vernisáží 27. května. Designéři Eduard Herrmann a Matěj Coufal, absolutní vítězové Cen Czech Grand Design 2020, představují návod na výrobu domácího designu a odkazují tak k silnému fenoménu českého kutilství.

Významnou událostí bylo také navrácení obrazu Hlava Medusy od Petera Paula Rubense ze světového turné ze San Francisca a Toronta zpět do Moravské galerie. Na jaře se stal součástí expozice Brno předměstí Vídně v Místodržitelském paláci spolu
                                                                                                         s celou místností věnovanou vlámskému umění.

V průběhu letních měsíců probíhal, loňským rokem odzkoušený, pop-up projekt BEER IS HERE, kdy se na venkovním Výčepu U Pražáků odehrával nejen pivní, ale také kulturní program. Výčep obsluhovali sami zaměstnanci galerie.

Jedním ze stěžejních bodů roku 2021 se stalo zahájení podzimní sezóny 23. září, a to díky otevření hned několika výstav a intervencí v Pražákově paláci: výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2021, dalšího dílu výstavního seriálu Rafanů S21E05: Hnutí a dvou intervencí do expozice ART IS HERE: Markéty Othové, laureátky Ceny Michala Ranného a Pavla Büchlera s Tomášem Džadoněm s názvem Hotovo.

Moravská galerie v Brně v roce 2013 jako první veřejné muzeum umění v České republice trvale zrušila vstupné do stálých expozic. Tento trend udržuje doposud, nově se týká i expozic designu a módy v Uměleckoprůmyslovém muzeu, které mohou návštěvníci vidět pouze za dobrovolné vstupné. V roce 2021 se na dobrovolném vstupném vybralo celkově 42 840 Kč, což je vzhledem k počtu 97 dní, kdy galerie musela zůstat zavřená, velmi dobrý výsledek.

Rok 2021 byl co do počtu návštěvníků vzhledem k pandemické situaci spíše podprůměrný, ale otevření Uměleckoprůmyslového muzea na konci listopadu 2021 dalo jasně znát zvýšený zájem o „novou“ budovu a průměr výrazně zvedlo – do konce roku navštívilo výstavy a stálé expozice v Uměleckoprůmyslovém muzeu 10 761 návštěvníků. Nejnavštěvovanějším projektem byla expozice Liběny Rochové DAR na přehlídce Designblok 2021. Celková návštěvnost Moravské galerie včetně doprovodných a edukačních programů a instalací mimo prostory Moravské galerie za rok 2021 činí 86 581 návštěvníků.

Na podzim 2021 zahájila Moravská galerie ve spolupráci s MAK (Muzeem užitého umění ve Vídni), New Design University v St. Pölten a městem Brtnice mezinárodní projekt zaměřený na prezentaci odkazu Josefa Hoffmanna, spoluzakladatele Wiener Werkstätte a ústřední postavu středoevropské moderny. Projekt je finančně podpořený z Evropských fondů v rámci programu Interreg Rakousko-Česká republika.

V oblasti akvizic byl rok 2021 opět mimořádný. Moravská galerie získala výše zmíněný dar Liběny Rochové, dalším významným darem byly fotografie Josefa Koudelky. Moravská galerie ze svého rozpočtu rovněž vyčlenila významné prostředky na akvizice (bohužel bez participace zřizovatele) v souvislosti s novou expozicí Design 2000+. Díky aktivní spolupráci s firmami jako je Brokis, Lasvit, Bomma, Ton nebo Preciosa byly nakoupeny za mimořádně příznivé ceny sbírkové předměty od designérských firem a také se uskutečnily kurátorsky cílené přímé nákupy od designérů, čímž je galerie rovněž podpořila v nelehké době.

Vedle knihovnické činnosti se galerie stará také o artotéku, půjčovnu uměleckých děl. V roce 2021 bylo kurátory MG do sbírky artotéky vybráno a nákupem nebo darem získáno jedenáct děl celkem od pěti umělců. Od začátku roku 2021 byla prohloubena spolupráce s FaVU VUT, která spočívá v obohacení sbírky artotéky o umělecká díla studentů FaVU. Počet děl bude každoročně narůstat a zároveň budou díla s ohledem na studium jejich autorů na FaVU průběžně obměňována. Rozvoj artotéky je finančně podpořen Erste Private Banking České spořitelny.

Na rok 2022 má galerie v plánu dokončit práce v expozicích Uměleckoprůmyslového muzea, otevřít Design laboratoř, ve které budou k dispozici nové technologie a přístroje k edukaci návštěvníků jakéhokoli věku, či doplňování popisek a propojování vystavených děl se sbírkami online. Rozpracovávat se také bude digitální platforma, poplatná současným podmínkám a novým trendům, která bude konverzí předchozí prezentace grafického designu.

Důležité koncepční rozhodnutí, které galerie v novém roce učiní, se bude týkat způsobu, jakým bude pokračovat ve výstavnické činnosti. Roli v tom budou hrát tři klíčové prvky: stále přítomná koronavirová pandemie a nové mutace COVIDu-19, stoupající inflace a skokové zvýšení energií. Tyto faktory mohou narušit výstavní plán pro rok 2022, Moravská galerie je bude reflektovat se zvýšenou opatrností.

Moravské galerii se nadále daří reagovat na investiční příležitosti a realizovat projekty financované z Evropské unie. „Nejrozsáhlejší a nezdařilejší investiční akcí bylo dokončení rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea včetně přilehlé terasy s konceptuálním objektem „Mrak“ a vytvoření nové stálé expozice pod názvem ART DESIGN FASHION. Celá akce stála necelých 218 mil. Kč, přičemž se jednalo o vícezdrojové financování - cca 154 mil. z Evropských fondů (Integrovaného regionálního operačního programu), 25,5 mil. z investičních dotací Ministerstva kultury ČR, 1 mil. z příspěvku MKČR na kulturní aktivity a zbylých 36,5 mil. z vlastních zdrojů galerie. Další dva investiční projekty finančně podpořené z fondu Evropské unie a prostředků MKČR  (částečná rekonstrukce Místodržitelského paláce včetně vytvoření stálé sbírky starého umění a Stavba nové depozitární budovy v Brně Řečkovicích) budou dokončeny do konce roku 2023,“ dokládá investice v číslech ředitel Moravské galerie Jan Press.

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno
Pražákův palác, Husova 18, Brno
stodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno
Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno-Ž
abovřesky
Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice u Jihlavy
Depozitář, Terezy Novákov
é 64a, Brno-Řečkovice
Připravila Alena Navrátilová Ochrymčuková, foto archiv Moravské galerie v Brně.

www.moravska-galerie.cz
 Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba