Menu

Regionální konference cestovního ruchu 2018

31. 12. 2018

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s. 10. prosince 2018 pořádala v hotelu Dvorana v Karlových Varech 7. ročník Regionální konference cestovního ruchu. Konference se zúčastnilo na sedmdesát profesionálů cestovního ruchu, mezi kterými figurovali zastupitelé samospráv, průvodci, ubytovatelé, pracovníci informačních center, vlastníci a provozovatelé památkových objektů a další. Program byl do značné míry zaměřen na prezentaci novinek a činností aktérů cestovního ruchu v Karlovarském kraji, přičemž byly prezentovány i méně známé aktivity realizované na území regionu, které však velkou mírou přispívají k rozšíření četnosti a rozmanitosti turistické nabídky.

celkovka

Účastníky konference přivítal předseda pořádající Destinační agentury pro Karlovarský kraj Ing. Petr Židlický, který program konference zahájil prezentací aktivit destinační agentury a jejích plánů pro rok 2019. V prezentaci uvedl statistiky návštěvnosti kraje, realizované kampaně v online prostředí a vyzval přítomné k užší spolupráci a využití služeb, které jim destinační agentura nabízí.
Ve druhé prezentaci uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Ing. arch. Vojtěch Franta informoval o vizích pro rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji, o novém nastavení dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu a o plánovaném založení Institutu lázeňství a balneologie, který bude mít na starost mimo jiné vědecké výzkumy.
Zástupce společnosti Müller Productions představil projekt Zimní olympiády dětí a mládeže, kterou bude Karlovarský kraj pořádat v lednu 2020. Během jeho prezentace byli účastníci konference vyzváni, aby se zapojili do propagace této skvělé akce. Posledním příspěvkem dopoledního bloku byla video prezentace Petra Mikšíčka projektu Great Walks, který se zaměřuje na výlety po Krušných horách a zaznamenávání zapomenutých míst do krátkých filmových sekvencích.
Odpolední blok konference zahájil RNDr. Michal Urban informací o aktuálním stavu nominací Karlovarského kraje na Seznam světového dědictví UNESCO.
Předseda krajské sekce Klubu českých turistů Ladislav Zoubek informoval o chystené dálkové pěší „Hřebenové trasy Krušných hor západ“.
Mgr. Pavel Matala z Aše pozval účastníky konference na Ašsko a představil jeho nabídku výletních míst.
Regionální konference cestovního ruchu pro Karlovarský kraj byla zakončena prezentací novinek Ski areálu Klínovec pro sezónu 2018/2019 včetně rozšíření lyžařských tras.

Aktivity DA Živý kraj v roce 2018 a plán pro rok 2019
Krušnohorská Hřebenovka - záměr realizace dálkové pěší trasy .pdf
Prezentace aktivit oddělení cestovního ruchu a lázeňství KÚ KK
Projekty UNESCO v Karlovarském kraji
Skiareál Klínovec - novinky 2018-19
Výletní cíle na Ašsku
Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020

znacky
Připravil Petr Židlický.

www.zivykraj.cz
http://blog.zivykraj.cz/Archiv
Česká chuťovka