Menu

Česká chuťovka – potravina, která se nevyhazuje

21. 05. 2019

Tento  nezávislý  projekt  skupiny  zapálených potravinářských odborníků, který nečerpá finanční prostředky z veřejných zdrojů, tak jednoznačně prokazuje svou životaschopnost a pevné místo mezi českými značkami kvality potravin, což se dá vyjádřit  nejen  rostoucí oblibou tohoto  označení mezi výrobci i spotřebiteli, ale také jednoduchými  údaji  –  od  počátku  soutěže  získalo   značku   ČESKÁ CHUŤOVKA   již   celkem  198 českých firem pro 822 svých výrobků a  DĚTSKOU CHUŤOVKU  již  84 českých výrobců  pro  celkem 143 potravin. To  jistě  představuje už  docela pestrý  výběr  pro ty  spotřebitele, u nichž  je  chuť potraviny  jedním  z  nejdůležitějších,  ne-li  tím  úplně  nejdůležitějším  kritériem  při  rozhodování o tom, co  vložit  do nákupního košíku.  Kritérium vynikající chuti  rozhodně  není  nevýznamné ani z  jiného  úhlu pohledu. Na  každého  člena  české  domácnosti  totiž  ročně  připadá  okolo  25 kg vyhozených potravin, což je  poměrně hrozivý údaj s  mnoha dopady nejen do rodinného rozpočtu, ale  i  na  životní  prostředí  apod.  Přičemž nejvíc  se  vyhazuje  v rodinách  s  dětmi  kvůli  dětské vybíravosti.  V tomto  světle má  pak i značka   DĚTSKÁ CHUŤOVKA, o níž jako o jediné na světě rozhoduje  porota  složená  výhradně z dětí,  jistě  svůj  nezanedbatelný potenciál.  Potraviny, které výtečně  chutnají,  totiž  skončí  v odpadkovém  koši  s  mnohem menší pravděpodobností, než ty ostatní – a to se týká jistě nejen dětí. 
Orientaci spotřebitelů v obchodních regálech stále více úspěšných výrobců usnadňuje tím, že loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA  umisťuje na obaly zboží či k výrobku na pultu. Všechny úspěšné potraviny si ovšem mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz . Sofistikovanější vyhledávání podle zadaných kritérií pak nabízí obchodníkům, zákazníkům, zástupcům médií i dalším zájemcům Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka . Ocenění výrobci tak získávají i nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu.
Nad 11. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2019“ převzala opět  odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s  VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde  budou  na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často jiné  než  u dospělých.  Kromě  toho  se organizátoři  snaží  propagací  této značky  podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.
Jedenáctý ročník soutěže proběhne opět ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Milana Štěcha a Jana Horníka a rovněž ministra zemědělství Miroslava Tomana. Předávání ocenění se uskuteční 10. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2019“ a podruhé také bude ve spolupráci s Literárními novinami vyhlášena „Harmonická potravina 2019“.  V pořadí již sedmá  výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.
Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 12. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců chutných potravin.
Tradičním partnerem  soutěže je opět  Hasičská vzájemná pojišťovna,  která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění a která byla také laskavým hostitelem tiskové konference v Divadle U Hasičů. Novými partnery České chuťovky jsou renomovaná společnost Český porcelán Dubí a prestižní květinová dílna luka:shHlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura. Na tiskové konferenci se ochutnávkou svých vynikajících, a hlavně chutných potravin představili držitelé Českých a Dětských chuťovek Pejskar & spol., PENAM a TITBIT.
Připravil Josef Sléha.

www.ceskachutovka.cz       
www.facebook.com/ceskachutovka


              Archiv