Menu

První Čech zdolal Last Degree na obou točnách

24. 01. 2019

Nadšenec, sportovní dobrodruh a zároveň i iniciátor a člen Slavia pojišťovna SPORT TEAMU, Pavel Sehnal, oficiálně 13. ledna 2019 dobyl po osmidenní výpravě jižní pól. Z mezinárodní, převážně britské, devítičlenné skupiny se k pólu dostalo pouze šest účastníků expedice, Pavel Sehnal byl mezi nimi. Jako prvnímu Čechovi se mu podařilo zdolat Last Degree severního i jižního pólu, tj. ujít pěšky z 89. na 90. rovnoběžku.
„Jsem nesmírně pyšný, že se mi za Slavia pojišťovna SPORT TEAM podařilo jako prvnímu Čechovi dobýt oba póly! Ušel jsem celou vzdálenost z 89. na 90. rovnoběžku, tj. pokořil jsem Last Degree,“ raduje se Sehnal. „Náročná výprava v extrémních podmínkách si vyžádala svou daň, a proto museli být tři polárníci po několika dnech výpravy z důvodu únavy a vyčerpání evakuováni zpět na základnu Union Glacier,“ informoval Pavel Sehnal.
Každý rok se o podobný výkon pokusí na čtyřicet dobrodruhů. Podobně jako před sto lety jsou i současné výpravy Last Degree vybaveny expedičními lyžemi se stoupacími pásy a účastníci za sebou táhnou sáně s veškerým vybavením a jídlem. Pavel Sehnal, který výpravu absolvoval společně s mezinárodními sportovci, si váží úspěchu: „Jižního pólu jsme dosáhli po osmi dnech pochodu. Počasí bylo vcelku příznivé, ale levou stranu obličeje nám celou dobu bičoval studený polární vítr. Jsem šťastný, že se mi podařilo během dvou let zdolat oba póly. Severní i jižní.“

2__900_jin_pl_02

Podle informací z expedice se během postupu na geografický jižní pól teplota pohybovala mezi -24 až -30 °C, vanul převážně východní vítr o rychlosti mezi 11 až 28 km/h. „Nadmořská výška se pohybuje kolem 3 000 m. n. m., ale protože nad póly je řidší vzduch, odpovídá to spíše 4 000 m. n. m.,“ popsal Pavel Sehnal charakter klimatu. Jako hlavní rozdíl v dobývání severního a jižního pólu spatřuje v charakteru jeho krajiny. Náhorní plató jižního pólu vyhlíží jako nekonečně rovná bílá pustina, v porovnání s vodními kanály přerušovaným, nakupenými krami těžko průchodným rozmanitým náročnějším severním terénem.Přestože byl pochod v tak vysoké nadmořské výšce náhorního plató jižního pólu extrémně náročný, Pavel Sehnal se nevzdal: „Chvílemi jsem upadal skoro do bezvědomí, musel jsem si i plánovat, na co budu myslet, abych vydržel ten tlak a drsné klimatické podmínky. I spánek byl dost vyčerpávající,“ řekl.
Pavel Sehnal na jižním pólu rozvinul vlajku České republiky a také vlajku Slavia pojišťovny, jejíž SPORT TEAM před několika měsíci založil. „Rád bych vyzval všechny nadšence, kteří mají naplánovaný nějaký neobvyklý sportovní počin, aby se přihlásili do našeho týmu. A proč to děláme? Protože to máme rádi,” řekl. 
Dokument o dobytí jižního pólu mp4 (1,3 GB)

Slavia pojišťovna sportovní tým
je dobrovolnou organizací pro ty, kdo se zajímají o ochranu účastníků silničního provozu, zejména chodců a cyklistů, podporu sportu a sportovních aktivit, a v neposlední řadě o zlepšování úrovně prevence závažných onemocnění a civilizačních chorob. Pořádáme sportovní, společenské a osvětové akce pro členy i širokou veřejnost, podporujeme vybrané sportovní aktivity a sportovce a spolupracujeme s dalšími zájmovými osobami, spolky, či orgány státní správy a samosprávy.
Připravila
Dana Řeháčková.

www.slaviapojistovnasportteam.czArchiv