Menu

Průhonický park otevřel nové expozice, láká na jarní květiny i české pohádky

30. 03. 2024

Tisíce jarních cibulovin, nové expozice v historických stavbách
v parku, online mapa i pohádková trasa. V Průhonickém parku začíná na Velký pátek hlavní návštěvnická sezóna a přináší spoustu novinek. Návštěvníci se mohou naplno těšit z výsledků dvouletého projektu na obnovu parku.

Botanický ústav AV ČR je veřejná výzkumná instituce, která je součástí Akademie věd České republiky. Je největším centrem botanického výzkumu v Česku. Zabývá se výzkumem vegetace na úrovni organismů, populací, společenstev a ekosystémů. V současnosti soustřeďuje přes půldruhé stovky vědeckých pracovníků a doktorandů v celé škále terénně zaměřených botanických oborů od taxonomie přes evoluční biologii, ekologii až po biotechnologie. Hlavním sídlem ústavu je zámek v Průhonicích. Součástí jsou také odloučená vědecká pracoviště v Brně a Třeboni. Ústav zajištuje správu Průhonického parku, který je Národní kulturní památkou a je zařazen na seznam památek UNESCO, Průhonické botanické zahrady a Botanické zahrady Třeboň.
 
Na Velký pátek, 29. března, Průhonický park zahájil hlavní návštěvnickou sezónu doslova pohádkově. Poprvé v historii byly pro veřejnost otevřeny zrenovované drobné stavby v parku s novými expozicemi – Rybárna, Česká chaloupka a Wachhaus. Pro děti bylo připraveno představení „Princezna Čokoláda“ a rodinná hra „Pohádkový Průhonický park“. Kromě nových expozic a rodinné hře návštěvníky v hlavní sezóně samozřejmě čekají také tradiční akce jako je Jarní běh Průhonickým parkem, Víkend otevřených zahrad, koncerty vážné hudby, provázení po sbírkách Průhonické botanické zahrady či Vinná stezka Průhonickým parkem.Nové expozice, pohádková rodinná hra  

Česká chaloupka se nachází poblíž vstupu Hájovna. Byla postavena pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895) a do parku byla převezena zakladatelem parku Arnoštem Emanuelem Silva-Taroucou. Pro svůj romantický vzhled si zahrála v několika českých pohádkách. Právě pohádkám, které se v parku natáčely, je věnována expozice uvnitř chaloupky. Návštěvníci si zde mohou zahrát pohádkový kvíz nebo objevit co se skrývá v kouzelné truhle. 

Aby cesta za pohádkami do České chaloupky malé návštěvníky bavila, připravil Botanický ústav AV ČR s Neohrano.cz novou rodinnou hru „Pohádkový Průhonický park.“ Trasa vede místy známých filmových záběrů, kde plní děti úkoly. Za jejich splnění dostanou na pokladně drobnou odměnu.

V odlehlejší části parku u rybníka Bořín se nachází strážní domek Wachhaus. Je zakreslen v mapě stabilního katastru již v roce 1841. Stál nad údolím potoka Botič v době, kdy ještě neexistoval rybník Bořín, a sloužil Spolku pobotičských mlynářů. Hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca koupil rybník Bořín a připojil ho k parku v roce 1904.  Veřejnosti je přístupná přední část domku, do druhé části s dobově zabydleným interiérem je možné nahlédnout dveřním kukátkem. Objekt je nově vybaven lavicemi vybízejícími k odpočinku, od Wachhausu je krásný výhled na hladinu rybníka.

Rybárna se nachází poblíž zámku u Sádkového rybníčku. Původně sloužila jako zázemí pro rybniční hospodářství v parku. V r. 2022 ji bylo nutné zbourat, následně byla postavena replika dle dobových fotografií. V jejích prostorách vznikly hned dvě nové expozice. Dřevěná část se věnuje vodnímu prostředí v parku a ekosystémům tekoucích a stojatých vod. Návštěvníci se v ní dozví, jakou funkci má voda v parku, jaké vodní živočichy lze v okolí spatřit, jaké druhy organismů obývají stojaté a tekoucí vody. Zděná část odhaluje tajemství harmonie Průhonického parku. Jsou zde přiblíženy krajinářské principy zakladatele parku, díky kterým se stal park unikátním místem, právem zapsaným na Seznam světového dědictví UNESCO. Návštěvníci jistě ocení nejen spoustu informací, ale také hracích prvků pro malé i velké.                                 

Nové výsadby
Průhonický park prošel v posledních dvou letech výraznou proměnou.
 bylo opraveno 17 km parkových cest
 renovováno 1270 m obvodových zdí
 byly oživeny kompozičně důležitá místa a vyhlídky
 arboristicky ošetřeno tisíce stromů
 odstraněny přestárlé a nebezpečné stromy
 vysazeny stovky vzrostlých stromů a tisíce lesních sazenic

Již od března po celé ploše parku postupně vykvétají nové výsadby statisíců jarních cibulovin. Šafrány, tulipány, narcisy, hyacinty, řebčíky a ladoňky zpříjemní návštěvníkům procházky probouzející se jarní přírodou. „Rozsáhlou výsadbou jarních rostlin chceme rozšířit hlavní návštěvnickou sezónu o brzké jarní období. Tato doba je jedinečná pro pozorování probouzející se přírody. Návštěvníci mohou objevovat květy v různých koutech parku od Velkého nádvoří až po nejzazší místa pod hrází Bořína,” říká Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku, Botanického ústavu AV ČR.

1. dubna otevře brány také Průhonická botanická zahrada, která se nachází v areálu Průhonického parku. V den otevření pořádá provázení po sbírkách rostlin kvetoucích na jaře.

Online mapa
Pro lepší orientaci v parku a jako kapesní průvodce po jeho zajímavostech vznikla nová interaktivní mapa. Kromě stávajících vyhlídkových okruhů návštěvníkům nabízí také sezónní a tematické trasy, rozšířené informace o významných dřevinách, zajímavých objektech, jednotlivých partiích apod. Mapa je k dispozici na webu pruhonickypark.cz a v aplikaci Smartguide.

Vstupenky do parku lze zakoupit na pokladnách u hlavního vstupu a vstupu Hájovna, online nebo v automatu u hlavního vstupu do parku. Parkovací místa návštěvníci naleznou u hlavního vstupu u zámku nebo u vstupu Hájovna. Více informací naleznete na webu Průhonického parku a v kalendáři akcí.
Připravila Miroslava Dvořáková.

www.ibot.cas.cz
www.pruhonickypark.cz Archiv