Menu

Příbramské betlémy

28. 11. 2018

Pro Příbramsko byla od pradávna typická tvorba betlémů ovlivněná dosti často lidovým uměním zdejších horníků, o čemž se mohou přesvědčit návštěvníci letošní výstavy pořádané Hornickým muzeem Příbram, která nabídne také několik nej. Prezentován bude například jeden z nejstarších a zároveň největších betlémů, tzv. Vyskeřský, který vznikal od 2. poloviny 19. století v době největšího rozmachu místních stříbrných dolů. Jedním z jeho autorů byl horník – řezbář Antonín Mácha. Betlém obsahuje okolo 140 figur včetně postaviček havířů a více než 50 monumentálních staveb umístěných na podestě široké 4 m. Vzpomínané dílo spolu s dalšími v minulosti obešlo takřka celou Evropu na mnoha zahraničních tematických výstavách. Expozice v Příbrami dle scénáře historičky Lenky Blažkové představí práce výtečných místních řezbářů, zpravidla horníků, a také drobné figurky z chlebové hmoty či keramiky. Můžeme se těšit například na Stočesův betlém z Podlesí, Sýkorův pocházející z Luhu u Milína z 30. let 20. století, jesličky rodiny Melkesů z počátku 20. století od řezbáře Prokopa Melichara s 32 figurkami osob a téměř 30 postavičkami zvířat, betlém horníka Josefa Klimta z let 1908–1913 inspirovaný zástavbou havířských domků v Mariánské ulici na Březových Horách, skříňkový s historickými figurkami chlebáčků, novodobý betlém Milana Hoška v podobě modelu dolu zvaného štufnverk, či historický štufnverk z pozůstalosti akademického sochaře a zdejšího rodáka Bohumíra Koubka. Řezba tohoto výtvoru byla patrně dílem vzpomínaného horníka – řezbáře Antonína Máchy. K novinkám se řadí též prezentace historických betlémů rodiny Stejskalů z Dubna z 2. poloviny 19. století, jesliček rodiny Provazníkových rovněž z Dubna, které spatřily světlo světa na přelomu 19. a 20. století. Z konce 19. století pocházejí jesličky rodiny Rotků ze Starého Podlesí a z téže obce je i betlém Františka Šimka a Františka Majera. Tyto čtyři exponáty zapůjčilo Národní muzeum Praha. Spolek Příbramští betlémáři představí mimo jiné Rainerův betlém z Podlesí datovaný do let 1880–1920, další podleský betlém rodiny Lívanců z let 1890–1920, Strnišťův betlém z Obecnice z let 1930–1938 či jesličky rodiny Ježků a Vohradských z Orlova. K vidění bude i keramický betlém rodiny Marků z Rožmitálu pod Třemšínem, Chvalníkův betlém z Lázu a ze soukromé sbírky jesličky akademického malíře Karla Hojdena.
Výstavu Hornického muzea Příbram s více než 20 betlémy a dalšími unikátními exponáty, jakož i prezentaci zpracovaných vzpomínek na vánoční dobu v minulosti od Emanuela Kyliánka (1902–1967) ze Starého Podlesí lze navštívit v příbramském Zámečku – Ernestinu od 7. prosince 2018 až do 6. ledna 2019, a to od 9 do 17 hodin.
K slavnostní výzdobě výstavních sálů přispěly jako tradičně Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice.
Připravil Josef Velfl.

www.muzeum-pribram.czNepřehlédněte


Mice

Výstaviště České Budějovice bude hostit druhý ročník odborné konference věnované turistickému ruchu na jihu Čech

Dvoudenní odborná konference Travelcon je největší letošní akcí, která se cíleně věnuje rozvoji cestovního ruchu v jižních Čechách. Uskuteční se ve dnech...

09. 02. 2018

číst dál


Z domova

V Bechyni je rozhodně nejlíp

Na Bechyni jsem stále vzpomínal, protože se mi tady líbilo, žila tu moje maminka a příbuzenstvo. Jezdit zpátky jsem ale mohl teprve poté, co jsem získal švýcarské...

04. 08. 2017

číst dál


Czt
Side VSH