Menu

Pěší a cyklistická stezka propojí centrum Ostravy s oblastí Dolních Vítkovic

07. 10. 2019

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice (DOV). Studii, která napojí jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum v industriální oblasti na síť cyklostezek vedoucích kolem břehu řeky, připravuje architekt Josef Pleskot.

Propojením DOV s centrem města se zabýval také Landscape festival věnující se veřejnému prostoru, který v těchto dnech končí. Město Ostrava se spolu s organizátory festivalu zaměřili na bariéry a problematicky přístupná místa v Ostravě. Budoucí trasa s velkým potenciálem, která obě lokality spojí, je zatím neprostupná a na své vybudování teprve čeká.

„Propojení obou míst, která v posledním desetiletí nabyla značně na významu, považujeme za velmi důležitý přínos pro další rozvoj města. Do těchto oblastí v uplynulých letech investovaly různé subjekty nejen mnoho finančních prostředků, ale také energie a invence a díky tomu obě získaly velmi silný a nezaměnitelný charakter. Město Ostrava systematicky budovalo a dále buduje rekreační zónu podél řeky Ostravice a spolek DOV vytvořil z chátrajícího průmyslového komplexu unikátní centrum s nadregionálním významem. Propojením centra s DOV pro cyklisty a pěší se zabýváme dlouhodobě. První myšlenka přemostění právě v místě popílkovodu vznikla na jaře 2016 a nyní se vize konečně naplňuje. Architekt Josef Pleskot, který projektoval v Dolní oblasti Vítkovice všechny nově realizované stavby, je dokonale seznámen s poměry v lokalitě a jeho návrh bude navazovat na místní architekturu," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Architekt Josef Pleskot se podílí na projektu Dolní oblasti Vítkovice už od roku 2009 a spolupracuje s mnoha partnery, které vize unikátního areálu postupně oslovila a nějakým způsobem do její realizace vstoupili. Navrhoval tak nejen hlavní stavby jako multifunkční halu Gong, nový Svět techniky nebo interaktivní technické muzeum z bývalé energocentrály známé jako U6, ale také například současnou podobu památkově chráněného objektu, který koupil ostravský písničkář Jaromír Nohavica pro svou Heligonku. Je také autorem návrhu muzea Ministerstva zemědělství, umístěného v areálu.

„Za těch uplynulých deset let se podařilo mnoho rozhodujícího vykonat. Dolní oblast se otevřela veřejnosti jako regulérní město, jako veřejný prostor, který byl obsazen klíčovými společenskými, vzdělávacími i užitkovými stavbami. Jakoukoliv možnou příležitost utužující tento stav se snažím i nadále reflektovat a snažím se nastavený kurz stále připomínat a držet jej, neboť je zjevné, že je správný. Co se zatím stále nepodařilo, je dobré propojení s Ostravou, přitom v DOV je k tomu vše nachystáno. Proto velmi vítám, že jsme s městem nastartovali spolupráci, jejímž cílem je překonání bariér území a napojení DOV na síť cyklostezek města," řekl architekt Josef Pleskot.

Součástí připravované studie bude zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. V úvahu přichází využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do DOV, nebo varianta vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Stezka tak pohodlně přivede cyklisty až do samého centra Dolní oblasti Vítkovic v blízkosti Světa vědy a techniky.

Studie by měla být hotová na přelomu ledna a února příštího roku, na ni naváže příprava projektové dokumentace. Celkové náklady na pořízení projektové dokumentace, pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti činí podle smlouvy 1,96 milionu korun. Cena vychází z předpokládaných investičních nákladů stavby, které by se měly pohybovat v rozmezí čtyřiceti až padesáti milionů korun a je stanovena v souladu s honorářovým řádem České komory architektů. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2021.
Připravil Petr Havrnánek, Foto - Turistika.cz, Statutární město Ostrava.

www.ostrava.cz

Image result for ostrava logo

 

 Související články


Mice Z domova

Za svatým Václavem po středních Čechách

Svatý Václav je patronem nejen země české, ale i pivovarníků a vinařů, což připomínají tradiční podzimní slavnosti.

18. 09. 2018

číst dál


Vzdělávání Z domova

Studenti VŠO řešili, jak zpřístupnit pamětihodnosti vozíčkářům a oživit zapomenuté turistické cíle

Mladí odborníci na cestovní ruch proto vymysleli nové turistické trasy, díky kterým se do zajímavých lokalit dostanou i lidé s pohybovým...

28. 05. 2019

číst dál


Nepřehlédněte


Mice

Výstaviště České Budějovice bude hostit druhý ročník odborné konference věnované turistickému ruchu na jihu Čech

Dvoudenní odborná konference Travelcon je největší letošní akcí, která se cíleně věnuje rozvoji cestovního ruchu v jižních Čechách. Uskuteční se ve dnech...

09. 02. 2018

číst dál


Z domova

Památky NPÚ ve Středočeském kraji zahajují sezonu 2018

Sezona 2018 je ve znamení šlechtické diplomacie a Století republiky.

29. 03. 2018

číst dál


Czech specials new