Menu

E-MEET EXPORT #2, jak během koronakrize i v budoucnosti podporovat české exportéry

11. 11. 2020

Agentura CzechTrade v tomto týdnu organizuje letos již podruhé akci s názvem E-MEET EXPORT 2020. Jde o on-line konzultace s řediteli zahraničních kanceláří pro české exportéry. „V době, kdy nejsou kvůli koronaviru možné konzultace osobní, CzechTrade je zajišťuje virtuální formou. Osvědčila se už letos v červnu, kdy se on-line uskutečnil vůbec první E-MEET EXPORT,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Agentura CzechTrade se velmi rychle přizpůsobila novým podmínkám, které souvisejí s omezeným pohybem lidí a cestováním. On-line služby a digitalizace jsou pro dnešní podnikání včetně exportu naprosto nezbytné,“ vysvětluje generální ředitel exportní agentury CzechTrade Radomil Doležal.Druhé letošní konzultace E-MEET EXPORT 2020 z části nahrazují akci, která se standardně koná během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ten byl však letos zrušen. On-line exportní konzultace zároveň navazují na červnovou premiéru, kdy tuto formu mezinárodního setkání se všemi zahraničními kancelářemi CzechTrade spustil jako celosvětovou premiéru. Čeští exportéři tak mají příležitost individuálně konzultovat aktuální možnosti exportu v daných zemích. Zároveň si mohou ověřit rozsah služeb, které mohou od CzechTrade očekávat. „Export je nedílnou součástí podnikání pro většinu českých firem. Právě nyní se podmínky ve světě velmi dramaticky mění, mnoho společností zažívá těžké časy, ale pro mnohé to je zároveň příležitost navazovat nové obchodní vazby,“ zmiňuje Doležal.

Aktuální situace a podpora
Současnou prioritou české vlády je zvládnout epidemii koronaviru ze zdravotního hlediska. V praxi to znamená udržet kapacity a provozuschopnosti nemocnic, s tím spojenou péči o hospitalizované a především minimalizovat počet úmrtí. Z hlediska ekonomického je prioritou neztratit podniky, které řeší problémy s likviditou a udržením zaměstnanců. Takto jsou také nastaveny podpůrné programy vlády. V gesci MPO jde například o COVID ČMZRB, COVID Plus EGAP, případně pro firmy působící v maloobchodu COVID – Nájemné, významně pomáhá také Antivirus v gesci MPSV aj.

„Tuzemská ekonomika letos kvůli koronaviru zažívá nejhlubší pokles od světové finanční krize v roce 2009.  Dolů ji táhly především klesající firemní investice a exporty, zatímco zvýšené vládní výdaje působily opačným směrem,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchodu Martina Tauberová a dodává: „Vedle slabší spotřeby domácností a nízkého výkonu zpracovatelského průmyslu měl největší negativní dopad na hospodářství zejména propad v odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Naopak se dařilo a daří segmentu informačních a komunikačních technologií.“ Podle Tauberové podnikatelům v pohostinství a uzavřeném maloobchodě významně pomáhá program COVID – Nájemné, který pokračuje 2. výzvou. V té první bylo přijato 18,7 tisíc žádostí v objemu 2,64 mld. Kč, ve druhé, kde se žádosti přijímají od 21. října, MPO eviduje už téměř 5,5 tisíc podaných žádostí za víc než 0,5 mld. Kč a téměř 14 tisíc rozpracovaných žádostí za 1,5 mld. Kč.

Digitalizace a inovace v exportu
Z výše uvedeného je zřejmé, že ještě důležitější roli než dřív nyní hrají digitalizace, inovace a transfer technologií. Kvůli cestovním omezením tak byl například nasazen nový nástroj Marketing 4.0 - inovativní řešení prezentace produktů a obchodních nabídek zahraničním subjektům v podobě veřejného elektronického katalogu. S pomocí platformy PresentiGo tak MPO a CzechTrade představují nejlepší české produkty v oblasti řešení boje s koronavirem. A MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest nyní hledají formou soutěže, hackathonu, další řešení s pracovním názvem Digital Promotion 4.0, které by na PresentiGo navázalo.

„Krize odhalila evropskou zranitelnost týkající se nedostatečné soběstačnosti a závislosti na mimoevropských dodavatelích. Posilujícími trendy, které je nutné sledovat a které se odrazí v zahraničním obchodě, jsou relokalizace výroby, zkracování dodavatelských řetězců a diverzifikace dodavatelů. V těchto trendech je možné hledat i nové příležitosti pro české výrobce a dodavatele služeb,“ říká náměstkyně Tauberová.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dodává. „Během pandemie se ukázala flexibilita, schopnosti rychlé adaptace a reakce na vznikající potřeby a poptávku, která je podstatou inovací, jako klíčová. S inovacemi je spojena i celková transformace průmyslu z hlediska digitalizace, robotizace a dalších prvků průmyslu 4.0. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací mohou firmy očekávat podporu od státu 37 miliard Kč pro příští rok. MPO rozjelo historicky největší podporu inovativním firmám v oblasti pokročilých technologií.“

Trendy v podpoře zahraničního obchodu
Agentura CzechTrade naprostou většinu svých služeb už nyní provozuje on-line. V nadcházejících letech hodlá zřídit s podporou MPO ve vytipovaných oblastech tzv. exportní inkubátory a podporovat exportní aliance. Oba projekty přechází z přípravné fáze do fáze realizace. Spuštěny budou i zcela nové projekty na pomoc firmám s marketingem v zahraničí jako jsou digitální a e-commerce komunikace v zahraničí nebo Design Centrum. Pokračovat budou úspěšné akce zaměřené na exportní vzdělávání nebo Sourcing Days, tj. B2B akce, kde se setkávají české společnosti a zahraniční nákupčí. Posilovat bude i informační role zpravodajského portálu BusinessInfo.cz.

„Prioritou CzechTrade je i ve ztížených podmínkách dodávat rychle a kvalitně konzultantské služby, které vedou k podpoře zahraničního obchodu. Je nám jasné, že COVID-19 se jen tak ze světa neztratí. Jsem přesvědčen, že i v těchto podmínkách lze exportovat. Vlastně jsem mírný optimista a věřím, že i za těchto podmínek mohou vznikat projekty, které ve výsledku český export posunou,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Budoucí vývoj
Lze předpokládat, že exportující firmy budou jedním z motorů opětovného rozjezdu ekonomiky. Zásadní je podpora českých exportérů v zahraničí a udržení ČR jako exportně orientované země. To jsou podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka hlavní důvody, proč se udržuje takto rozsáhlé nastavení služeb agentury CzechTrade, včetně sítě jejích zahraničních kanceláří. „Chceme, aby i začínající čeští podnikatelé už rovnou předpokládali, že budou exportovat. Pokud je ve firmách hned od začátku tzv. globální myšlení, je cesta do světa mnohem snazší. A státní exportní agentura tomu může pomoci,“ prozrazuje Karel Havlíček a dodává: „Český trh může skvěle fungovat jako ověřovací. Pokud se uspěje na něm, není důvod nemít exportní ambice realizované jak na vnitřním trhu EU, tak i ve světě.“

Podnikatelské prostředí
Hospodářská komora ČR jednoznačně podporuje všechny aktivity, které vedou k podpoře internacionalizace firem a jejich úspěchu na zahraničních trzích. „Státní podpora je velmi důležitá, už proto, že ji realizují všechny vyspělé země,“ říká viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský. „Rychlý přechod do on-line prostředí státní agentury byl možná pro mnoho firem v České republice překvapením, ale já sám mohu potvrdit, že o služby, které CzechTrade poskytuje, je mezi našimi členy velký zájem,“ vysvětluje Jakubský, podle kterého je nezbytné, aby spolupracovaly i zastřešující organizace. „Pro menší nebo začínající podnikatele je současná pomoc v zahraničí neocenitelná. Bez podpory CzechTrade by si podobné služby nemohli dovolit,“ říká Jakubský a dodává: „Průmysl a jeho vývoz drží ekonomiku nad vodou. CzechTrade by měl jednoznačně rozšířit počet teritorií, ve kterých má své zastoupení. Naopak my pomůžeme s přípravou a vzděláváním u podnikatelů samotných.“ Podle Radka Jakubského by měly státní instituce v krizových dobách více upřednostňovat dodávky od českých firem, než využívat dovozu. Tuzemské firmy získají nejen stabilitu, ale zároveň skvělou referenci, která jim může zjednodušit zahraniční expanzi. 

E-MEET EXPORT 2020 #2 v datech:
·       44 konzultací
·       135 přihlášených společností
·       44 zúčastněných zahraničních kanceláří CzechTrade
·       272 konzultačních hodin

www.czechtrade.cz

 Soubory ke stažení - CzechTradeArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba