Menu

Otevřený dopis svazů a asociací k novému návrhu kompenzací

14. 02. 2021

Vážený pane premiére Babiši, vážená paní vicepremiérko Schillerová, vážený pane vicepremiére Havlíčku,
během již rok trvající koronavirové krize jsme celou dobu jako podnikatelé a zástupci firem, kteří neseme odpovědnost za miliony našich zaměstnanců, dělali vše pro to, abychom společně našli cesty, jak negativní dopady celé situace zmírnit. Někdy jsme s Vámi a vládou společnou řeč našli, někdy nikoliv – ale vždy jsme spolu dokázali komunikovat a vzájemně si vysvětlovat učiněná rozhodnutí.

Byli jsme proto nesmírně překvapeni, že jste v pondělí 8. února 2021 na jednání vlády schválili návrh kompenzačního programu pro rok 2021, který zcela popírá týdny projednávaný a mnohokrát společně diskutovaný univerzální kompenzační program, který měl plnit tři jednoduché cíle:
- být spravedlivý a všem postiženým zajistit rovnou úhradu jejich nákladů;
- dát jistotu ekonomického přežití firmám i jejich zaměstnancům;
- napravit nespravedlnost, kdy v roce 2020 sítem různorodých vládních programů propadlo velké množství vládními
  opatřeními poškozených firem.

Místo toho vláda rozhodla, aby s výjimkou programu Antivirus byly zrušeny úspěšné programy jako Covid-nájemné, odmítli jste spravedlivě pomoci všem postiženým firmám prostřednictvím náhrady 80 % jejich nákladů a firmy, které propadly špatně nastaveným sítem v roce 2020 jste zcela odepsali.

Obáváme se, že rozhodnutí vlády bylo vedeno pouze snahou vyloučit velikou skupinu postižených podnikatelů z této pomoci a "ušetřit" na úkor firem, které jsou zcela fatálně dotčeny krizovými usneseními vlády. Dobře přitom víte, že takovýto přístup poškodí zejména miliony zaměstnanců těchto firem a jejich rodiny.

Považujeme za zcela nepřijatelné, že bez jakéhokoliv vysvětlení vláda zahodila týdny práce, kdy jsme s panem vicepremiérem Havlíčkem v dobré víře vyjednávali program, který by se alespoň trochu přiblížil standardu úspěšných programů v zahraničí a jehož pomocí bychom omezili ty největší škody současné krize.

Místo toho vláda přijala návrh, který výrazně sníží objem podpory postiženým sektorům a kvůli využití kritéria počtu zaměstnanců vytvoří velmi nerovnoměrnou úroveň kompenzací mezi jednotlivými sektory ekonomiky. Potrestáni budou ti nejefektivnější a ti, kteří investují do modernizace svých provozů, což je zcela v rozporu s proklamacemi vlády o budování země pro budoucnost.

Vážený pane premiére, paní vicepremiérko, pane vicepremiére, vyzýváme Vás, abyste opustil tuto nebezpečnou a neférovou cestu a vrátil se k návrhu Hospodářské komory, který jsme opakovaně předkládali, tedy ke kompenzaci 80 % daňově uznatelných nákladů poškozených firem a dorovnání kompenzací za rok 2020 těm firmám, na které se vládní programy nevztahovaly.
Očekáváme Vás u jednacího stolu.

Praze 11. 2. 2021

Signatáři otevřeného dopisu:
Asociace bazénů a saun ČR, Pavel Košnar, předseda představenstva
Asociace cestovních kanceláří ČR, Vladimír Dolejš, předseda představenstva
Asociace českého tradičního obchodu, Pavel Březina, předseda představenstva
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Roman Škrabánek, prezident
Asociace českých nábytkářů, Tomáš Lukeš, tajemník
Asociace dětské rekreace, Miroslav Topinka, předseda představenstva
Asociace horských středisek ČR, Kateřina Neumannová, prezidentka
Asociace hotelů a restaurací ČR, Václav Stárek, prezident
Asociace kempů České republiky, Bohumil Starý, předseda
Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Miroslav Kubec, prezident
Asociace lanové dopravy, Jakub Juračka, prezident
Asociace organizací cestovního ruchu, Jaromír Polášek, předseda
Asociace prádelen a čistíren, Monika Čuhelová, generální sekretář
Asociace průvodců České republiky, Stanislav Voleman, předseda
Asociace restauratérů Apron, Kateřina Holnová
Asociace turistických informačních center ČR, Jitka Lučanová, prezidentka
Česká aliance profesionálních kongresových organizátorů, Luděk Vocílka
Česká barmanská asociace, Aleš Svojanovský, prezident
Česká komora fitness, Jana Havrdová, prezidentka
Česká obuvnická a kožedělná asociace, Vlasta Mayerová, tajemnice
Česká unie cestovního ruchu, Viliam Sivek, prezident
Český spolek horských průvodců, Michal Lollok, předseda
EDUSKI Česká republika, Ladislav J. Janků, předseda
Iniciativa zaměstnanců v gastronomii, Tomáš Pakosta, předseda
Klastr cestovního ruchu, Kamil Schaumann, předseda
Prague Convention Bureau, Roman Muška, managing director
Profesní komora STK, Jiří Rejmon, předseda
Retailová asociace, Václav Hrbek ml.
Sdružení průvodců, Jana Mecnerová, předsedkyně
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Martin Vopěnka, předseda
Svaz léčebných lázní ČR, Martin Plachý, viceprezident
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Tomáš Prouza, prezident
Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Zdenka Nosková, předsedkyně

Prohlášení podporují také:
Karlovarský kraj, Vojtěch Franta, náměstek hejtmana pro transformaci regionu, IT,
cestovní ruch, lázeňství a UNESCO
DSO České dědictví UNESCO, Ing. Michaela Severová, výkonná ředitelka
IATA agentury ČR – sekce, Josef TrejbalArchiv