Menu

O Obecním domě s Janem Wolfem

14. 03. 2019

S předsedou výboru hl. m. Prahy pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a národnostní menšiny Janem Wolfem se potkáváme před pražským Repre, kde jsem v sedmdesátých letech minulého století ve Smetanově síni hrával v orchestrech Vojenské hudební školy při absolventských koncertech.
Ano, dřív jsme Obecní dům znali pod názvem Repre – Reprezentační dům. Tebou zmiňovaná Smetanova síň Obecního domu je teď, koncem února, měsíc zavřená, protože se z jejího stropu uvolnil kus štukování. Udělal se průzkum, jestli nehrozí pád dalších částí. Naštěstí se prokázalo, že strop je udělán dobře a to, co se uvolnilo, bylo způsobeno tím, že štukatéři při rekonstrukci v letech 1996–1998 nedopatřením zaštukovali jednu z mosazných mřížek stropní klimatizace. Takže to, co se odlouplo, odpadlo z kovové mřížky. 

Obecní dům byl v roce 1912 otevřen jako protiváha Německého domu (dnes Slovanský dům) a sloužil Pražanům a návštěvníkům Prahy jako místo spolčování.
Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. Letos tam bude několik významných výstav věnovaných třiceti letům od sametové revoluce nejen v tradičních výstavních prostorách, ale i v Grégrově a Sladkovského sále. Poté co bude Smetanova síň opravena, měla bych hostit významné hudební události. Kromě festivalových koncertů Pražského jara a Dvořákova podzimu zde proběhnou solitérní koncerty, na nichž vystoupí mimo jiné také osobnosti jako Jonas Kaufmann, José Cura a dirigovat by tu měl i jeden z nejslavnějších světových dirigentů Valerij Gergijev.

V Obecním domě probíhají prohlídky. Ostatně jedním z velkých zážitků pro mne bylo, když jsem v Dirigentském apartmá, v jeho střešních prostorech, zorganizoval jedno ze setkání Ligy pro cestovní ruch.
Prohlídky Obecního domu jsou velmi zajímavé. Mohou trvat až tři hodiny, a stále je co objevovat. Co je na tomto objektu pozoruhodné, je i jeho technologická část. Technické unikáty z roku 1912 upravené pro současnou dobu. K Obecnímu domu přiléhá Prašná brána, která je s Obecním domem propojena chodbou. Po dohodě s Muzeem hl. m. Prahy ji lze rovněž navštívit. Unikátní není jen Dirigentské apartmá Obecního domu, ale i střecha, na které rovněž probíhají prohlídky. Z ní se na Prahu rozhodně nikdo běžně nedívá. Když člověk koukne doleva, vidí kostel sv. Jakuba, za ním Týnský chrám, za Týnem Staroměstskou radnici. Na opačné straně vidí Příkopy, na východní straně, kde je dům U Hybernů, zajímavé střechy domů – například Národní banky, kterou navrhl František Roith ve stylu art deco. V tomto stylu jsou architektem Roithem v Praze navrženy dvě budovy, a to zmiňovaná Česká národní banka a Rezidence primátora hl. m. Prahy. 

www.praha.eu

www.obecnidum.czArchiv
Česká chuťovka