Menu

Novoroční ohlédnutí prezidenta České barmanské asociace

01. 01. 2021

Vážení partneři a členové CBA, přátelé,
nebudu asi nikterak originální, když uplynulý rok 2020 zhodnotím jako podivný, naplněný pocity frustrace a zmaru. Zároveň snad ani nemusím rozebírat notoricky známé informace o devastujícím dopadu nákazy covid-19 a souvisejících epidemiologických opatření na náš obor. Gastronomický sektor se v roce 2020 jednoznačně stal obětí „černé labutě“ – nepředvídatelné události se značným dopadem.

Jako prakticky celý svět, i my v České barmanské asociaci jsme na prahu jarní vlny epidemie stanuli tváří v tvář paralyzující nejistotě. Brzy nám nad kompletně proškrtaným kalendářem soutěžních akcí po celé republice a odřeknutých eventů v Abzacu došlo, že bude v této mimořádné situaci potřeba pootočit kormidlem našeho úsilí na zcela nový kurz. Jedinou smysluplnou cestou se tak stal návrat ke kořenům spolkové činnosti, jejímž bazálním smyslem je hájení zájmů sdružených členů.

Především druhá polovina roku ukázala, že se Česká barmanská asociace může navzdory veškerým jejím personálním a ekonomickým limitům účastnit veřejné debaty na nejvyšší úrovni. Upřímně, kdybyste mi na začátku roku řekli, že si letos budu psát e-maily s premiérem Babišem či ministrem Havlíčkem, poskytnu řadu rozhovorů či vyjádření do největších tuzemských médií typu České televize, České tiskové kanceláře, Deníku N či Aktuálně.cz a naše posty na facebooku budou oslovovat lidi v řádu vyšších desetitisíců, klepal bych si na čelo…

Postupně jsme vydali několik tiskových prohlášení a odeslali tři otevřené dopisy nejvyšším politickým představitelům – nejdříve tehdejšímu ministru zdravotnictví Prymulovi, další dva pak celé vládě v čele s premiérem Babišem. Po celou dobu jsme zaujímali jasné stanovisko: je nemorální, aby stát uplatňoval na sektor gastronomie princip kolektivní viny. A pokud už tento sektor postihne likvidačními opatřeními, je jeho povinností jej kompenzovat do takové míry, aby podniky (a s nimi statisíce pracovních míst) pandemii přečkaly.

Dočkali jsme se komunikace ze strany vlády, mediálního ohlasu a vytvoření pracovní skupiny profesních asociací, která společně formulovala návrhy kompenzací gastronomického sektoru a předkládala je vládě. Na tomto místě chci za tuto spolupráci poděkovat především Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociaci hotelů a restaurací ČR, Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR, Českému svazu pivovarů a sladoven a Hospodářské komoře ČR.

Protože vláda doposud plně nevyslyšela naše požadavky a současný objem kompenzací hodnotíme jako ne zcela dostatečný, budeme se i v roce 2021 na komunikační platformě Hospodářské komory ČR dožadovat nápravy. Troufám si tedy tvrdit, že i přes předchozí nulové zkušenosti s vysokou politikou si v této roli vedeme obstojně.

Zároveň se snažíme v nelehké situaci poskytnout součinnost a marketingovou podporu našim partnerům při on-line prezentaci jejich produktů, speciálních prodejních akcí či soutěží.

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré, a pokud bych měl toto přísloví vztáhnout na pandemickou krizi v gastronomii, nemohu si i vzhledem k výše popsanému nevšimnout jednoho poznatku – spolkový či asociační princip platí nadále, i v naší postmoderní době, která upřednostňuje individualitu před kolektivitou. Stále je výhodné se sdružovat do větších celků, které pak logicky mají silnější vyjednávací pozici.

Slibuji, že v roce 2021 budeme v CBA přemýšlet nad tím, jak českou nápojovou gastronomii ještě více propojit. Jak vylepšit vzájemnou komunikaci jednotlivých aktérů. Jak přinést ještě více prospěchu celému oboru. Jsou to fundamentální otázky, a já věřím, že se nám na ně podaří najít odpověď.

Do roku 2021 Vám jménem svým i jménem celého vedení CBA přeji návrat k ekonomickému i společenskému normálu, štěstí, úspěch, pohodu a především pevné zdraví.
Aleš Svojanovský, prezident České barmanské asociace

www.cbanet.cz
www.iba-world.com
svojanovsky@cbanet.cz
+420 777 628 333

cba_-_pfArchiv