Menu

Muzeum města Prahy na sobotu 17. září připravilo bohatý program

11. 09. 2022

V sobotu 17. září bude u příležitosti Dnů evropského dědictví volný vstup do Domu U Zlatého prstenu poblíž Staroměstského náměstí, Podskalské celnice na Výtoni na Rašínově nábřeží a Zámeckého areálu Ctěnice v Praze 9. V okolí Podskalské celnice na Výtoni a ve Ctěnicích navíc čeká návštěvníky pestrý program, také zdarma.

Dny evropského dědictví 2022

Muzeum města Prahy se jako každoročně připojuje k oslavám Dnů evropského dědictví a 17. září 2022 zpřístupňuje vybrané objekty pro veřejnost zdarma.  V běžné otevírací době bude letos umožněn volný vstup do Domu U Zlatého prstenu poblíž Staroměstského náměstí, Podskalské celnice na Výtoni na Rašínově nábřeží a Zámeckého areálu Ctěnice v Praze 9.

V Domě U Zlatého prstenu mohou návštěvníci vidět stálé expozice Praha Karla IV. – středověké město a Praha 1606 / Multimědiální pohled na Prahu Rudolfa II. – a to od 9 do 18 hodin.

Unikátní renesanční budova Podskalské celnice na Výtoni se návštěvníkům otevře také od 9 do 18 hodin a zpřístupněna bude stálá expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě, která seznamuje s původním účelem stavby, tj. místem vybírání cla z dřeva připlaveného do Prahy.

V Zámeckém areálu Ctěnice budou od 10 do 18 hodin otevřeny stálé expozice Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost, Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova, Dějiny obce Vinoř od pravěku do 20. století i model Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt. Zdarma bude ke zhlédnutí také výstava Baťa: boty všem!, která mapuje dějiny firmly Baťa od jejího založení v roce 1894 do jejího znárodnění roku 1945.

Dny evropského dědictví se konají každý rok v září s cílem zpřístupnit široké veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů – architektonické, archeologické, sakrální, technické, ale I muzea, galerie, knihovny a další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví.

Výtoň zblízka s Muzeem města Prahy

Muzeum města Prahy ve spolupráci s okolními podniky a obchody připravilo na sobotu 17. 9. oživení Výtoně s bohatým programem. Zájemce čeká např. komentovaná vycházka Podskalím, kde se mimo jiné dozví, proč se Výtoň jmenuje Výtoň, tematická hra pro děti či kreativní dílny. Na místě budou k zakoupení oblíbené muzejní publikace o pražských čtvrtích (Podskalí, Strašnice, Holešovice, Břevnov, Žižkov, Vinohrady), dárkové předměty, šperky a nejen to. Večer zakončí filmová projekce krátkometrážních starých filmů. Akce Výtoň zblízka s Muzeem města Prahy se zúčastní i podniky z okolí, jako např. vinárna Na břehu Rhôny a kavárna Víno z Podskalí, které připraví speciální občerstvení. Po celou dobu konání akce bude vstup zdarma do Podskalské celnice na Výtoni, která nabízí unikátní expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. Expozice představuje těžký život na pražských březích u Vltavy v průběhu historie a dokumentuje proměny dopravy na Vltavě v okolí Prahy. Návštěvníky seznámí s podobou tradiční voroplavby či rozvojem lodní dopravy, a to nejen prostřednictvím unikátní dobové fotodokumentace, - díky mechanicko-elektronickému simulátoru si mohou vyzkoušet i plavbu legendárními Svatojánskými proudy, které museli voraři překonávat při plavení vorů do Prahy. Záštitu nad akcí udělil Ing. Jaroslav Šolc, místostarosta městské části Praha 2.

Program:
10:00 začátek akce
11:00–17:00 workshop výroby mechárií – Květinový Atelier 26 (pro všechny od 10 let, cena 250 Kč)
11:00–17:00 workshop pájení – Stanice techniků Vyšehrad (pro školní děti)
14:00 komentovaná vycházka Podskalím (pro rodiny s dětmi do 11 let)
14:00 workshop s Meandrem „Jak na Bučisku o medvěda přišli“ pro děti ZŠ (CZ/UK)
od 14:00 Námořnická vinárna spolku Hraběnka z Podskalí
15:45–16:15 vyhlášení soutěže Galasových cyklojízd
16:00 komentovaná vycházka Podskalím (pro dospělé)
od 17:00 hudební vystoupení ZMIJJA Bandu v Námořnické vinárně
od 20:00 pásmo filmů vztahujících se ke starému Podskalí a k vodě
Po celý den:
volný vstup do Podskalské celnice na Výtoni; venkovní hra pro děti „Výtoň zblízka“ s několika zastaveními a odměnou nakonec; poznávačka přírody Výtoně; dětská herna Playmobil; malování na obličej; workshopy, výtvarné, technické a dovednostní aktivity; BookSwap – sousedská výměna knih

Jablkobraní v Zámeckém areálu Ctěnice
Slavnostní Jablkobraní, které bude letos navíc oslavou desetiletého výročí působení Muzea města Prahy v Zámeckém areálu Ctěnice, bude tradičně doprovázet lisování jablek z místní štěpnice. Před zámkem se rozprostře řemeslnický jarmark a představí tradiční řemesla, jako je hrnčířství, košíkářství, včelařství, práce s kukuřičným šustím. Keramická dílna nabídne malbu na vypálené polotovary. Pekaři a cukráři připraví jablečné speciality na mnoho způsobů. Nebude chybět ani zábavný program pro děti Hra o jablkový koláč. Exteriérová hra o ceny je sestavena ze 6 etap, které se opírají o tradiční řemesla a hospodářská stavení zámeckého areálu.
Připravila Martina Moravcová.

www.muzeumprahy.czArchiv