Menu

MMR vyhlásilo výzvu k dotačnímu titulu COVID – Lázně

26. 08. 2020Cílem je zejména podpora lázeňského turismu. Dotace je určena na náklady vzniklé uznáním slevových voucherů na ozdravné preventivní pobyty v lázeňských zařízeních. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná 24. 8. 2020 a končí 30. 9. 2020.

„Věřím, že se díky spuštěné výzvě a notifikaci Evropské komise celý projekt zastabilizuje a že i nadále bude velkému počtu lázní pomáhat přežít nelehkou dobu. Do 30. září letošního roku podají lázeňská zařízení žádost o dotaci. Současně mohou podat i první žádost o platbu. Další žádosti o platbu, v rámci kterých budou uplatňovat akceptované vouchery, mohou podávat až do 29. ledna 2021. Notifikace EK nám umožňuje vyčerpat připravenou částku ve výši 1 miliardy korun, což představuje 250 tisíc voucherů, respektive zvýhodněných preventivních pobytů v tuzemských lázních,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podpora bude poskytována lázeňskému zařízení ve formě dotace na náklady vzniklé akceptací slevových voucherů (poukaz na „slevu“ 4 000 Kč) v rozhodném období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Podpora je v režimu Dočasného rámce (limit 800 tis. EUR/ na jeden subjekt do konce roku 2020).

Žadatel podá žádost o dotaci a pak již průběžně podává žádosti o proplacení voucherů. Žádosti bude přijímat Státní fond podpory investic (SFPI).

Výzva platí pro zařízení, která mají platnou registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Podrobné informace a Výzvu samotnou naleznete zde.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz 
 Archiv