Menu

Konference HASAP: Standardy ve stravovacích službách

12. 09. 2019

Pečlivě vybraná témata Vám přinesou aktuální informace z různých oblastí. Garantem akce jsou: Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Česká asociace sester a Univerzita Karlova.

Konference je určena pro management stravovacích provozů zdravotnických zařízení, hotelů, domovů pro seniory, školních jídelen aj., ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem. Každý účastník dostane certifikační osvědčení o absolvování konference.

Registrace na konferenci probíhá zde: www.konferencehasap.cz

Programem provází MUDr. Josef Štorm (Akademický senát UK,  2. LF) a Miloš Žáček (HASAP Consulting, s.r.o.)

Program:
Úvodní slovo pořadatele (9:30 –9:40) 

1) Aktuální hygienické předpisy (9:45 –10:30)
- státní audity HACCP & hygienické kontroly, MUDr. Pavla Svrčinová, PhD. (Hygienická stanice hl. m. Prahy)

2) Co všechno víme a nevíme o koření (10:45-11:30)
- pěstování, sklizení, sušení, mletí, míchání a správné používání v kuchyni, Ing. Jiří Fabian  (Orkla Foods Česko a Slovensko FoodService)

3) Aktuální legislativa z oblasti odpadového hospodářství (11:45 – 12:30)
- úřední kontroly veterinární správy v zařízeních stravovacích služeb, MVDr. Jan Váňa (Státní veterinární správa)

PŘESTÁVKA – OBĚD od 12:30

4) Mezinárodní zkušenosti s vedením a dodržováním hygienických standardů a systémů HACCP (praktické příklady) (13:30 –14:15), Klaus Pilz (Radkersburger Hof GmbH &Co KG)

5) Komunikační a motivační techniky (14:25 – 15:10)
- volba správných priorit při zabezpečení každodenních pracovních povinností, Ing. Richard Dobeš (Krauthammer Czech Republic  s.r.o.)

6) Diskuze a slosování vyplněných anketních lístků o ceny  (15:25 – 16:10)

Na setkání s Vámi se těší HASAP Consulting, s.r.o. Hlavním partnerem konference je Orkla Foods Česko a Slovensko FoodService.
Připravila Jana Hlinecká, Foto: Hasap Consulting.

www.konferencehasap.cz


 Výsledek obrázku pro vitanaVýsledek obrázku pro agrimexVýsledek obrázku pro hame

 

 Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba