Menu

Jak udržet vodu v krajině

11. 10. 2020

Patentované produkty Watersavers s unijní ochrannou známkou byly součástí exponátů české národní expozice na světové výstavě Expo 2015 Milano. Firma Watersavers své výrobky vyváží do Indie, Ruska, na Slovensko aj. Jejím hlavním odbytištěm ale zůstává Česko. Referenční list firmy Watersavers obsahuje stovky objektů, vládních a dalších administrativních budov, hotelů, nemocnic, kolejí, škol, fabrik, sportovišť, maloobchodních areálů atd. Její systém „VodaOnline“ permanentně hlídá spotřebu i eventuální úniky vody. Prostřednictvím SMS ihned hlásí havárie. Menší úniky vody oznamuje reporty do počítače nebo chytrého telefonu. K systému se lze připojit takřka odkudkoliv. Společnost Watersavers Radomír Božek založil před šestnácti lety. Jeho patentované produkty umožňují dosahovat čtyřiceti- až padesátiprocentní úspory vody u umyvadel, na toaletách a ve sprchách.

Pane Božku, v dnešní době vyvstává opakující se problém: klesá hladina spodní vody.
Je to tak. Ani tuhle zimu téměř nesněžilo a málo sněhu znamená, že se neobnovují zásoby podzemní vody. A když je někde sníh, tak zpravidla na uměle zasněžovaných sjezdovkách. Voda se bere ze stávajících rezervoárů a za velké peníze čerpá do kopců na zasněžování. Je sice pravda, že když umělý sníh odtává, voda steče tam, kam má. Ale je to hrůzostrašně neekologické, protože spotřebovanou elektrickou energii na zasněžování musel někdo nějak (povětšinou spalováním hnědého uhlí) vyrobit.

Co dotační titul Dešťovka?
Pokud se dešťovou vodou zalévá zahrádka, tenisové či fotbalové hřiště nebo se používá k napouštění bazénu a teprve pak k zalévání, je to v pořádku. Jestliže se jí ale musí splachovat záchod, abyste dosáhli na dotaci, jak to vymyslelo Ministerstvo životního prostředí, je to postavené na hlavu. Místo toho, aby dešťová voda zůstávala v krajině, odtéká přes čističky a přítoky páteřních řek do Labe, Odry a Moravy a pak pryč z území České republiky. Všude ve vyspělých zemích včetně států USA je proto zákonem zakázáno používat nachytanou dešťovou vodu na něco jiného než na zalévání pozemků.

Dokážete svými patenty eliminovat důsledky vysychání české krajiny?
Dobrou zkušenost s nimi mají v Otíně v okrese Žďár nad Sázavou. S vodou tam musejí racionálně hospodařit. V lese mají obecní studnu, ze které ji čerpají do stokubíkového rezervoáru. Vydatnost vodního zdroje je asi 25 kubíků denně. Jejich vodní zdroj čas od času přestává být dostatečný, takže Otín, aby pokryl potřebu obce, musel asi za 300 tisíc korun cisternami do rezervoáru vodu navozit. Naštěstí z druhého zdroje, který má v Geršově. Pro tak malou obec to byla ohromná finanční zátěž. Paní starostka se nám ozvala, zda bychom jim pomohli. Po domluvě jsme na obecním úřadě udělali besedu s občany, kde jsme předvedli, jak naše šetřiče vody fungují. Kolik vody, potažmo peněz jim mohou uspořit. Besedy se zúčastnila asi polovina obyvatel Otína. Povětšinou mladí, ekologicky založení lidé. Dá se říct, že zhruba půlka obce si pak šetřiče objednala. Protože to bylo před rokem, máme už první vyhodnocení. Paní starostka potvrdila, že díky tomu, že si zhruba polovina obyvatel obce nechala nainstalovat naše šetřiče, Otín snížil odběr vody asi o třicet procent. Kdyby ale šetřiče měli všichni obyvatelé obce, určitě bychom se dostali na standardních čtyřicet až padesát procent, aniž by se jim snížil komfort. Ostatně zeptejte se na to paní starostky Ivety Nedomanské.

Paní starostko, to je Otín opravdu tak soudržnou obcí?
Je. Já pocházím od Jindřichova Hradce a do Otína jsem se přistěhovala, protože tu manžel měl stavební parcelu, na níž dnes stojí náš rodinný dům. Je tu nádherné přírodní okolí a klid. Je kam chodit na procházky nebo na houby. Prostě tahle ves má svoje kouzlo! Starousedlíci nám nikdy nedali najevo, že nejsem odtud. Naše ves je krásně semknutá. Starý Otín tvořilo čtyřiadvacet domečků – a dnes už tu máme číslo popisné 73. Za éry bývalého pana starosty byl rozkvět Otína největší. Patří k nám ještě obce Pohořílky a Geršov a i ty zásobujeme vodou. Máme tu tři spolky. Nikoho nemusíme vybízet k tomu, aby se obec stmelovala. Nějaké akce pořádají hasiči (ti tu mají sedmdesátiletou tradici), další dělá spolek Dámský klub – třeba Dětské dny nebo Posezení pro staroušky. A potom tu máme spolek Maminy, který dělá Drakiádu, svatomartinský průvod nebo divadlo při rozsvěcování vánočního stromečku.


Jak jste o produktech Watersavers dozvěděla?

Po volbách, kdy jsem se stala starostkou, se naše nové vedení obce začalo starat i o vodovody. Z předchozí doby ale nebyly žádné záznamy o jejich stavu. Zda byly nějaké úniky vody apod. Vodovody se musely denně důsledně kontrolovat, jaká je spotřeba vody, aby se nestalo, že nám voda uniká do země. To byl první důvod, proč jsme se začali zajímat o produkty, jako je Watersavers. Hlavním důvodem ale byla omezená vydatnost našeho vodního zdroje. Tedy potřeba nakládat s vodou ekologicky a hospodárně. Pak přišel jeden z obyvatelů Otína, že slyšel o produktech Watersavers, a donesl letáček. Tak jsem zkontaktovala pana Božka a setkali jsme se. Předvedl mi šetřiče a my pak udělali s obyvateli Otína informační schůzku, kde jim vysvětlil, jak spořiče fungují. Krom toho obci nabídl svůj systém „VodaOnline“, díky němuž si na telefonech můžeme hlídat, kolik vody spotřebujeme. To se nám ohromně líbilo, protože v tomto systému se dá nastavit oznámení překročení limitu spotřeby vody nebo neobvykle velkého průtoku vody apod. Proto se zastupitelstvo obce usneslo, že si systém „VodaOnline“ necháme nainstalovat. Zhruba třetina rodinných objektů tu dnes má spořiče. Jsou i v naší domácnosti. Jsme pětičlenná rodina se třemi malými dětmi. Čtvrtletní úspora nám dělá tři až čtyři kubíky vody.

Pane Božku, jak vaše produkty monitorující čerpání a distribuci vody fungují? 
Studnu a rezervoár jsme Otínu vybavili dvěma vodoměry systému „VodaOnline“. Paní starostka a pan místostarosta mají k jeho nastavení přístupová práva. Díky novým webovým stránkám obce také na nich budou moci obyvatelé sledovat, kolik vody bylo odebráno. Grafy zobrazují, kdy je špička, kdy si někdo (třeba v noci) zalévá zahrádku nebo napouští bazén. Vedení obce tak může obyvatelům vysvětlit, jak se kde plýtvá vodou, nebo si to sousedé vyříkají mezi sebou. Na obecní vodovod je napojen i agropodnik. Paní starostka nás informovala, že díky monitorovacímu systému „VodaOnline“, už zachytili dvě havárie, které by pro Otín znamenaly, že by zůstal na suchu. Někdo totiž zapomněl zastavit vodu na zahradě tamního penzionu. Systém „VodaOnline“ tehdy nadměrný odběr vody, čtyři kubíky hodinově, vyhodnotil jako havárii a paní starostka a místostarosta dostali varovné SMS. Okamžitě začali dělat opatření. Zabránili tak vyprázdnění studny, protože čerpadla rezervoár neustále doplňovala. Bez jejich zásahu obci hrozilo, že pumpy začnou čerpat bahno a poškodí se, což by obecní vodovod na několik dnů vyřadilo z provozu.

Když se stane havárie vody ve velkém městě, tak se poškozená část vodovodního řadu odstaví a do nepoškozené části se voda pustí z jiné strany. V případě vodovodní havárie v malé obci, jako je Otín, závislé na jediném vodním zdroji, ale jediná možnost, jak obyvatelům zajistit vodu, je nechat ji navozit cisternami.

Další havárie se prý pak stala v agropodniku, kde prasklo vodovodní potrubí. Rovněž v tomto případě systém zahlásil poruchu. Systém „VodaOnline“ signalizuje veškeré anomálie odběru vody. Takže jak spořiče, tak systém „VodaOnline“ jsou věci, které přispěly k tomu, že obyvatelé Otína platí méně za vodu a obec má okamžitý přehled, jak na tom s vodou je.
Hospodárně nakládat s vodou je cesta, kterou doporučujeme, neboť jsou různé možnosti. Například Ministerstvo životního prostředí doporučuje prohloubit studny. Další jeho takový problematický projekt je již zmiňovaná Dešťovka. Ale všechno má svá proti. Jestliže si prohloubíte studnu o 10 metrů, pět let budete čerpat vodu, jako by se nechumelilo, a potom vůbec. Vyčerpáte si ji pod úroveň hladiny spodní vody, a tak opět prohloubíte vrt – a seberete ji všem, kteří mají v okolí studny méně hluboké, než ji oni ještě hlubšími vrty seberou vám. A tak to bude dokolečka, až jednoho dne v podzemí žádná voda nebude.
S Ivetou Nedomanskou a Radomírem Božkem hovořil Jaromír Kainc. 

www.watersavers.eu

www.vodaonline.cz
www.otin.czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba