Menu

Horská služba se mění, roste počet zásahů, zaměstnanců i rozpočet

11. 12. 2020

Správní rada Horské služby schválila rozpočet horských záchranářů pro rok 2021 ve výši 290,5 milionů korun. „Kvůli vysoké návštěvnosti hor stoupl počet zásahů v letní sezóně meziročně skoro o 10 %. Podobný trend se očekává i v zimě. Mění se i struktura zásahů a my musíme reagovat jak rozpočtově, tak přesunem kompetencí více do hor,“ řekla po zasedání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ze sjezdovek do volného terénu

Nejvyšší nárůst počtu zásahů v letní sezóně eviduje Horská služba u cyklistů. Zatímco v roce 2019 zasahovala v 781 případech, v roce 2020 potřebovalo její pomoc při úrazu na kole 927 cyklistů. „Úrazy na kole patří k těm nejvíce devastujícím. Zasažena často bývá hlava a páteř. Meziroční nárůst počtu těchto typů úrazů o 19 % je nejvyšší od doby, co se statistika sleduje,“ říká nově jmenovaný ředitel Horské služby René Mašín s tím, že tento růst významně souvisí s rozvojem trailů, singltreků a downhill cyklistiky obecně. Jako významný dlouhodobý trend se potvrdil přesun ohniska zásahů do terénu. Zatímco před 10 lety zasahovala Horská služba ze 75 % na sjezdových tratích a z 25 % ve volném terénu, v poslední sezóně už byl poměr sjezdovka vs. terén 50 na 50. Zásah ve volném terénu je přitom personálně, technicky i časově mnohem náročnější. Jejich počet se zvyšuje i v zimním období, kdy se lidé přes varování čím dál častěji pohybují mimo značené cesty.

Vize 2025: Stabilizace, modernizace, legislativa
Nový ředitel také Správní a Dozorčí radě představil svou dlouhodobou vizi do roku 2025, která se opírá o tři pilíře: stabilizace, modernizace a legislativa. „V průběhu roku 2021 bychom rádi přijali dalších 12 profesionálních záchranářů, zvýšili kompetence náčelníků všech sedmi oblastí a získali také více financí z grantů a dotací,“ popisuje stabilizaci Horské služby náčelník René Mašín, který chce také zpřesnit vnitřní pravidla organizace a zvýšit transparentnost procesů. Kancelář náčelníka se z Prahy vrací na hory, konkrétně do Špindlerova Mlýna. Stěhování kanceláře koresponduje s novým modelem řízení Horské služby, kdy se vedení vrací do rukou profesionálního záchranáře a náčelník Horské služby je zároveň jejím ředitelem. Modernizace organizace spočítá především v investicích do oprav záchranných stanic, technologie a vybavení. „V roce 2021 bychom chtěli vedle provozního rozpočtu proinvestovat zhruba 90 milionů korun. Prioritu mají skutečně budovy záchranných stanic,“ říká René Mašín. V oblasti legislativy by nový náčelník chtěl posunout Horskou službu po vzoru Slovenska do pozice zákonem stanoveného člena Integrovaného záchranného systému (IZS) a z hlediska bezpečnosti by se rád podílel na vzniku zákonu o pohybu na horách.

Změna ve financování
Změna v počtech i struktuře zásahů, ale také předpokládaný růst počtu zaměstnanců s sebou ponesou vyšší náklady.  Celková výše provozní dotace od MMR je 130 milionů a 30 milionů korun na investice. Společně s poslankyní Janou Pastuchovou a dalšími poslanci jsme v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu načetli pozměňovací návrh, ve kterém požadujeme navýšit provozní dotaci o 66 mil. Kč, tedy celkově na 196 mil. Kč a investice o 35 milionů korun na celkovou částku 65 milionů korun. Pevně věřím, že nás kolegové poslanci v naší snaze podpoří a pomohou tak zajistit pro příští rok zvýšení bezpečnosti na českých horách,“ vysvětluje důležitost poslaneckého návrhu Klára Dostálová.  „Z dlouhodobého hlediska a pro finanční stabilitu Horské služby je klíčové pro budoucí roky zákonnou dotaci 130 milionů korun pro provozní rozpočet navýšit. Ruku v ruce s tím půjde naše vlastní snaha o hledání dalších finančních zdrojů,“ doplňuje ministryni ústřední náčelník René Mašín.

Mimořádná zimní sezóna, mimořádné přípravy
Horská služba očekává z hlediska počtu zimních zásahů mimořádnou sezónu. Pokud bude dostatek sněhu, předpokládá se návštěvnost českých hor stejně jako v létě kvůli pandemii COVID 19 vyšší než v jiných letech. „Meziročně máme v celém Česku o 7 stálých záchranářů víc, celkem nás je v terénu 99. Zároveň jsme posílili počty sezónních zaměstnanců o 11 lidí z 35 na 46, “ popisuje personální změny náčelník z Krušných hor Miroslav Račko. Při pravidelné obměně techniky Horská služba získala za celkem 26 milionů korun 2 nová víceúčelová auta, 4 sněžné skútry, 16 terénních čtyřkolek, 3 terénní vozidla a na Šumavě bude úplně poprvé k dispozici šestikolka. „Samozřejmě naši práci bude nadále ovlivňovat i probíhající pandemie. V současnosti je situace klidná. V karanténě nebo izolaci máme zhruba 5 % záchranářů. V případě, že by se tento počet dramaticky zvýšil, jsme připraveni doplnit stavy z řad dobrovolníků, kterých je aktuálně po celé zemi 380,“ doplňuje Miroslav Račko. Zasahovat bude Horská služba pouze v doporučených ochranných pomůckách. Součástí činnosti Horské služby je i trvalé udržování vysoké úrovně odbornosti. Každý rok členové Horské služby absolvují předepsaná základní školení, doškolení a specializované kurzy. Celkově se počet nejrůznějších vzdělávacích akcí na centrální, regionální i lokální úrovni pohybuje kolem 150 každý rok. Kvůli restrikcím v době pandemie může jejich počet vzhledem k omezenému počtu účastníků ještě růst.
Připravil Vilém Frček.

www.hscr.czArchiv
Česká chuťovka