Menu

Hořice v Podkrkonoší otevírají všechna svá muzea

24. 05. 2021

Město Hořice se může pochlubit několika budovami muzeí a galerií. Ty všechny již očekávají své návštěvníky. Mimo výstav v interiéru lze prozkoumat Hořice a okolí i během procházek ve venkovních galeriích a na naučných stezkách. Hlavní budova hořického Městského muzea na náměstí Jiřího z Poděbrad připravila novou výstavu s názvem Za drahými kameny do pravěku. Nádherné polodrahokamy jsou v muzeu již k vidění a budou zde až do 29. srpna tohoto roku. Návštěvníci mohou zhlédnout průřez všemi obdobími pravěku od doby starého paleolitu, kdy člověk začal používat štípané kamenné nástroje, až po mladší dobu železnou, která je na výstavě zastoupena kamennými šperky keltských žen.  Na tuto výstavu pak naváže od září výstava malíře Vladimíra Houdka s názvem ECHO. Na výstavě bude představena kolekce nových pláten, které dosud nebyly prezentovány veřejnosti. Vladimír Houdek v roce 2010 získal první cenu 4. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu a v roce 2012 se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého.

V Galerii plastik se mohou návštěvníci malebného města v Podkrkonoší těšit na výstavu Jakuba Janovského s názvem Hodinu na houpačce. Většina děl vznikla za poslední rok pandemie. Janovský se retrospektivně vrací do prostředí dětských her na sídlišti, kde vyrůstal. Postavy jsou ale záměrně odosobněné, bez individuálních rysů, čímž autor vybízí diváka k sebeidentifikaci. Nadčasové téma samoty, izolace a vyčlenění z kolektivu se v soudobém kontextu stává opět aktuálním a divák může v Janovského díle spatřit nejen pohled do dětství, ale i reflexi současné doby. Výstava rovněž běží naplno a k vidění bude do 13. června. Hned po ní se v galerii představí obrazy hořického rodáka Petra Maixnera -  Zapomenutý portrétista doby Mánesů. A od září do října zde pak proběhne výstava Pavla Doskočila - Autorská instalace.

Na milovníky rychlých kol čeká v Hořicích oblíbená výstava motocyklů v Museu Czech Road Racing, která se otevře 4. června. Letošní expozice se nese v duchu motta „60 let na jednom okruhu" a připomíná výročí konání prvního poválečného ročníku závodu 300 zatáček. Aktivity na návštěvníky Hořic čekají i ve venkovních expozicích a blízkém okolí Hořic. A to například na naučné Trubičkové stezce, která je umístěná v klidném prostředí Smetanových sadů. Tato stezka děti seznámí s historií a výrobou proslulých hořických trubiček. Je určena především školním a předškolním dětem, ale také všem, kteří se chtějí dozvědět více o této tradiční sladké pochoutce. Chlumíčkova stezka zase dovede krásnou lesní krajinou až na přírodní koupaliště Dachova, kde si mohou návštěvníci Hořic odpočinout a načerpat nové síly. Čekají na ně nejrůznější prolézačky a hlavolamy. Za shlédnutí stojí v Hořicích také pravděpodobně jediný maják bez moře v podobě pískovcové Masarykovy věže samostatnosti, z níž se otvírá nádherný výhled po okolí. Určitě pak stojí za shlédnutí i ojedinělá přírodní galerie moderního sochařství, v podobě dvou sochařských parků ve stráních vrchu sv. Gotharda a při cestě k lomu Sv.Josefa. Ty prezentující díla Mistrů svého řemesla z celého světa. Také celé město je vyzdobeno množstvím pískovcových soch a pomníků, jejichž vznik je spjatý se zdejší slavnou sochařsko-kamenickou školou. Tato díla dala městu přídomek Hořice – město kamenné krásy. Nově muzeum také připravilo vycházkový okruh do nedaleké Svatogothardské Lhotky.

„Pro všechny naše muzejníky i galeristy nastává svátek. Konečně vítáme ve všech prostorách našich rozsáhlých sbírek malé i velké návštěvníky,“ uvádí Petra Zachovalová M.A., ředitelka Městského muzea a galerie Hořice. „V Hořicích lze strávit krásný celý den nebo celý víkend. Co opravdu stojí za to, je ojedinělá přírodní galerie soch - Smetanovy sady a sochařský park na vrchu Gothard, prezentující díla sochařů z celého světa vznikající při mezinárodních symposiích v letech 1966 až 1969 a 1989 až dosud. Příjemné osvěžení v letních dnech poskytuje přírodní koupaliště na Dachovech s unikátní dřevěnou architekturou z 20. let minulého století. Zapomenout nelze samozřejmě ani na slavné hořické trubičky, vyráběné ve městě už více než 200 let. Vše o nich a jejich výrobě je dětem přiblíženo na Trubičkové stezce. Děti se při ní pobaví i poučí a rodiče mají dostatečný prostor na prohlídku venkovní expozice sochařského umění ve Smetanových sadech, kde se obojí nachází. Hořice rozhodně stojí za celodenní návštěvu,“ dodává Petra Zachovalová.   

„Mezi nejzajímavější exponáty výstavy „Za drahými kameny do pravěku“ patří beze sporu pěstní klín vyrobený z rudého jaspisu, jehož stáří je odhadováno na více než 300 000 let. Jedná se o poněkud kuriózní nález, protože byl objeven v dřevěné konstrukci archaické chladničky z 16. století na náměstí v Českém Dubu, kterou spolu s dalšími kameny podpíral,“ uvádí Mgr. Martin Witkowski, kurátor archeolog a historik.

„Nejmladší vystavený artefakt je dílem vizuálního umělce Milana Mikuláštíka, který ve své tvorbě dlouhodobě tematizuje archeologii a současné umění. Jeho vystavená díla jsou transformovanými archeologickými nálezy a ve své práci se snaží zdůraznit důležitost a vztah pravěkých lidí k jejich nástrojům,“ uvádí Petra Zachovalová M.A., ředitelka Městského muzea a galerie Hořice. „Výstavu podbarvuje instrumentální hudba, kterou složil autor výstavy archeolog a kurátor Martin Witkowski, ve spolupráci s Milošem Podzimkem. Nádherně tím doplnil atmosféru doby pravěkých lidí. Divák je tak doslova vtažen všemi smysly do fascinujícího příběhu evoluce v přímém přenosu,“ dodává Petra Zachovalová.

„Mezi pravěkým pěstním klínem a dnešním chytrým telefonem lze nalézt jisté paralely. Pro prehistorického člověka byl pěstní klín podobně nepostradatelným univerzálním nástrojem, jako je pro současného teenagera jeho chytrý telefon, stejně tak byl patrně statusovým symbolem, byl též globálně rozšířen a v neposlední řadě má i podobné rozměry,“ uvádí Milan Mikuláštík.

„Hořické Muzeum Czech Road Racing se letos již počtvrté otevře pro návštěvníky a příznivce silničních motocyklových závodů. Letošní expozice má motto „60 let na jednom okruhu" na připomínku výročí konání prvního poválečného ročníku závodu 300 zatáček. K tomuto výročí uvidí návštěvníci řadu neznámých fotografií, závodní motocykly z této doby, bude se promítat i dokumentární film z tohoto závodu,“ uvádí Michaela Bělinová z Městského informačního centra. Tradiční bude expozice zachycující vývoj hořických závodů, v Síni legend budou ke stávajícím expozicím jezdců (Staša, Havrda, Vitvar, Holán, Mrázek, Pearson a další) přibudou motocykly, poháry a věnce dalších jezdců našich i zahraničních, kteří se výrazně prosadili na hořickém okruhu. Ve všech výstavních prostorách budou vystaveny zajímavé závodní motocykly, kombinézy a přilby jezdců, a také další zajímavé exponáty,“ dodává Michaela Bělinová.

Výstavní sezóna Muzea Czech Road Racing
bude zahájena v pátek 4. června a skončí v neděli 12. září. V měsících červen a září bude otevřeno od pátku do neděle v čase 10,00 - 17,00 hodin, v červenci a srpnu přibude ještě čtvrtek se stejnou otevírací dobou. Zachováno je i vstupné ve výši 50 Kč pro dospělé návštěvníky, děti a senioři zaplatí 30 Kč.

Hořické muzeum Czech Road Racing vydalo také novou knihu, která zachycuje novodobou historii silničních motocyklových závodů. Autoři Jaroslav Kotrbáček a Ladislav Kočí se v knížce "300 zatáček Gustava Havla a Česká Tourist Trophy 2010 - 2020" snažili zachytit důležité okamžiky obou hořických závodů v průběhu posledního desetiletí.

Nově Městské muzeum v Hořicích láká i na zajímavosti ve svém okolí
Jedním z cílů při návštěvě Hořic může být procházka do Svatogothardské Lhotky, která je na velmi krátkém úseku přímo nabitá zajímavostmi. Vycházku lze začít na Gothardě u památníku s reliéfem prvního československého ministra financí Dr. Aloise Rašína, pravděpodobně díla Marie Wagnerové-Kulhánkové, který zde byl poprvé odhalen v r. 1934. Bohužel v době socialismu se osobnost prvorepublikového ministra z ideologických důvodů příliš nehodila, a tak byl  v 50. letech reliéf nahrazen vhodnější podobiznou proletářského novináře Julia Fučíka. Po sametové revoluci byl Rašínův reliéf, tentokrát z dílny ak. sochaře Michala Moravce, opět vrácen na původní místo a slavnostně znovuodhalen v r. 1991 prvním polistopadovým ministrem financí a pozdějším předsedou vlády a prezidentem Václavem Klausem. Od Rašínova památníku se návštěvníci vydají cestou pod starým hřbitovem a po levici nechají obnovený kostelík sv. Gotharda, svítící novou žlutou fasádou. Po pravé straně minou  pozemek s novou správní budovou Lesů ČR a hned za ním nás upoutá pískovcová skulptura s názvem Jen vzlétnout, kterou vytvořil jako účastník mezinárodního sochařského symposia v r. 1995 hořický rodák Ivan Jilemnický. Hned naproti přes cestu spatří památník obětem prusko-rakouské války v r. 1866, rovněž dílo ak.  sochaře Michala Moravce, odhalený před pěti lety k 150. výročí této války, která vyvrcholila 3. července 1866 bitvou u Sadové. Mnoho jejích obětí spí svůj věčný spánek právě na starém hořickém hřbitově.

Historie Masarykovy věže samostatnosti
Základy Věže samostatnosti se počaly kopat 2. března 1925 (základní kámen byl položen v létě 1926). Původní myšlenka tu byla však už za první války. Věž se měla stát nejen památníkem válečným obětem, ale také svou výškou 40 m plnit funkci leteckého majáku. Stavbu však přerušila 2. světová válka a dále se již nepokračovalo. Projektantem byl architekt František Blažek, sochařská výzdoba byla svěřena Janu Vávrovi a Karlu Lenhartovi. Před tímto monumentem je umístěno Sousoší Legie za hranicemi od Františka Duchače — Vyskočila, které zde bylo osazeno teprve v r. 1996.  

Trubičková stezka je umístěna v malebném prostředí Smetanových sadů cca 5 minut od centra. Děti při ní projdou sedm zastavení, splní sedm úkolů a vyluští tajné heslo. To je vše, co musí splnit na dětské stezce k tomu, aby se staly opravdovými Trubičkovými znalci. A k čemu slouží tajné heslo? To musí poutník pošeptat pracovníkovi v Městském informačním centru nebo o víkendu v Galerii plastik a na základě toho si pak odnese zaslouženou sladkou odměnu. K dispozici jsou i pracovní listy, které si zájemci mohou vytisknout nebo zdarma vyzvednout v infocentru či Galerii plastik. Délka trasy je 0,5 km. Stezka je vhodná pro nejmenší děti v doprovodu rodičů a školáky. Součástí jsou i „trubičkové herní prvky“ a dětská hřiště.

Chlumíčkova stezka zabaví zejména nejmenší děti při vycházce na koupaliště Dachova v lesním úseku od rozcestí u Lomu U Sv. Josefa a Malátovy cesty až na zmíněné koupaliště. Stezka vede po žluté turistické trase a je součástí naučného okruhu městem. Dospěláci si mohou odpočinout cestou na lavičkách či v altánu. Děti se mohou těšit na Skřítka Chlumíčka, interaktivní naučné tabule, broukoviště, věže poznání (poznávání přírodních motivů), dendrofon (z tuzemských dřevin), otočné kolo (věnované dřevinám), prohazovadlo, doskočiště, kuličkolam, dřevěné minihřiště, dřevěná zvířátka, kukátko - poznávání zvířecích stop, lesní pozorovatelnu nebo sluneční hodiny. Délka trasy je cca 1,5 km a je vhodná i pro kočárky a nejmenší děti.

Více o dalších zajímavostech včetně 7 holovouských šifer, Trubičkové a Chlumíčkové stezky, Geofunu, Questy a nové slevové kartě návštěvníka naleznete na https://infocentrum.horice.org/…let
Připravilla Kateřina Goroškov Řeháková.

https://infocentrum.horice.org
www.muzeum.horice.org
www.galerie.horice.orgArchiv