Menu

GASK v roce 2022 ve znamení žen

17. 12. 2021

Příští rok představí Galerie Středočeského kraje GASK dílo čtyř významných žen české umělecké scény. Výstavní program otevře v březnu retrospektivní expozice Metasystémy Adély Matasové, držitelky Ceny Ministerstva kultury 2021. V červnu naváže Kamila B. Richter výstavou Ultima Culpa alias Konečná chyba, ve které představí nejen svou malířskou tvorbu inspirovanou novomediálním uměním, ale také instalace vzniklé dlouholetou spoluprací s Michaelem Bielickým. Výstavní sezónu uzavřou sestry-dvojčata Válovy, jejichž výstava Cesta předurčena osudem přinese jejich svědectví o pozici ženy-umělkyně v problematickém kontextu umělecké scény a společnosti obecně. Zároveň se GASK již po čtvrté stane dějištěm festivalu experimentální hudby A Day of Sound. 

Od 20. března do 5. června 2022 se v GASK uskuteční rozsáhlá výstava Metasystémy malířky, sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové. Tato výstava v retrospektivním záběru od konce šedesátých let minulého století až po současnost sleduje zájem autorky o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných systémů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, kinetické projekty a v neposlední řadě také video snímky, které umožňují vyjadřovat její interes o hybnost systémů ve formě podmanivých dynamických technických obrazů. 

Dne 19. června představí Kamila B. Richter v Galerii Středočeského kraje výstavu svých děl s názvem Ultima Culpa alias Konečná chyba, která přiblíží autorčinu tvorbu inspirovanou přenosem dat z digitálních nosičů do média olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství potlačující autorské gesto. Součástí výstavy bude prezentován i průkopník nových médií Michael Bielický, který společně s Kamilou B. Richter tvoří jedinečné umělecké uskupení sofistikovaně pracující s unikátními audiovizuálními a novomediálními formami. Výstava potrvá do 9. října.  

V GASK se 6. listopadu otevře pro veřejnost výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Cesta předurčena osudem, která představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur. Klíčovou součástí výstavy budou ukázky z pozůstalosti sester Válových (kresby, skici, grafiky), která byla v roce 2020 darována do sbírek GASK. Výstava bude mj. zkoumat svědectví sester Válových ve světle dnes stále diskutovanějšího genderového tématu pozice ženy-umělkyně. Potrvá do února 2023. 

Dne 10. září se v Galerie Středočeského kraje uskuteční již čtvrtý ročník festivalu A Day of Sound, který přivádí do galerie experimentální a nezávislou hudbu v dramaturgii hudebního publicisty Pavla Klusáka. Neobvyklé hudební produkce i performance rozezní unikátní historické interiéry jezuitské koleje a tradičně vyvrcholí večerním koncertem pod širým nebem. 

Mimo tyto čtyři stěžejní akce příštího roku představí GASK díla dalších aktérů české umělecké scény – Julii Kopovou, Jaroslava Bejvla, Tomáše Zumra, Zdenu Šafku, Luďka Filipského, Svatopluka Klimeše, design studio LLEV, Otto Plachta, Kateřinu Adamovou a Pavla Šimíčka, Roberta Nováka, Šárku Trčkovou, Josefa Kroutvora, Davida Radoka a projekt Hvězdné nebe jako koncept historického propojení umění a průmyslu. Ve spolupráci s galerií Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou vystaví v květnu v GASK své fotografie belgický fotograf Dan Zollmann. V dramaturgii GASK nebude chybět ani dva design markety (JARO-DESIGN-GASK a ADVENT-DESIGN GASK). 

Nechte se (s)vést uměním i v roce 2022!
GASK – Galerie Středočeského kraje sídlí v jezuitské koleji v Kutné Hoře. Je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století. 
Připravila Alena Sedláčková.

www.gask.cz

www.facebook.com/galerie.GASK/
www.instagram.com/gask_kutnahora/?hl=cs
www.youtube.com/channel/UCerwr-l4IpwqB2ChDVSz79Q?reload=9&view_as=subscriberArchiv