Menu

Festival Proměny oživil Jabloneček

30. 05. 2018

Jako mávnutím kouzelného proutku probudil v sobotu Land-artový festival Proměny zaniklou obec Jabloneček na území Geoparku Ralsko k životu. Na festival se sjeli umělci z Česka a sousedního Německa a celý týden zde tvořili svá jedinečná umělecká díla z přírodních materiálů. Ta jsou rozeseta v okolní krajině a ponechána svému osudu. Symbolicky je pak postupně pohltí příroda, stejně jako vegetace postupně zarůstá pozůstatky zaniklé obce Jabloneček. Návštěvníci festivalu z různých koutů Česka i Německa měli možnost land-artová díla objevovat a obdivovat během komentované land-artové prohlídky za podmanivého doprovodu pěveckého sboru Hillersche Villa ze Žitavy. Ze vzniklých děl jmenujme například Anděla z rozmlácenýho kostela od Ondřeje Koudelky, Pohled do nitra od Lály Podlachy, Malého prince Jana Macka nebo Křídla listů Kirsten Stegemannové. 


Prosluněné údolí se tedy opět zaplnilo lidmi, kteří si v různorodých workshopech mohli vyzkoušet například umění balancování kamenů, modelování obličejů z hlíny na stromy, vyrobit si hudební nástroje nebo hračku z přírodních materiálů. Celý festival pak zakončil koncert pod širým nebem. Pořadatelé festivalu, Geopark Ralsko a Hillersche Villa Zittau si návštěvníky opravdu hýčkali, zajistili dokonce bezplatnou autobusovou dopravu do Jablonečku a to z Kuřívod a z Zittau. Dnes již Jabloneček opět upadl do spánku a Malý princ před bývalou německou školou se svou růží čeká na další ročník festivalu Proměny.

O Jablonečku – od kostela k raketové základně
Jabloneček, původním názvem Jablonec, německy Gablonz. V roce 1921 měl Jablonec 432 obyvatel včetně dětí (z toho 25 Čechů, 406 Němců a 1 osobu jiné národnosti). Střed obce se kdysi nacházel před německou školou, která dnes ještě stojí. Poblíž byl rybník osázený lípami a na kopci nad návsí barokní kostel Narození Panny Marie. Poslední bohoslužba se zde konala ke svátku Narození Panny Marie 8. září 1947. Poté byl kostel armádou stržen. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylidnila. V letech 1947-1951 byl postupně zřízen vojenský výcvikový prostor Ralsko, který zde fungoval až do roku 1991. Po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zbudována raketová základna, která mohla sloužit i pro jaderné zbraně. Z bývalé obce se postupně stalo jedno z nejstřeženějších míst v prostoru. Dnes stojí z původních 105 domů pouze dva, které kdysi sloužily jako školy - jedna německá, druhá česká. V místech, kde kdysi stály nosiče sovětských raket, byla v roce 2010 postavena jedna z největších fotovoltaických elektráren v ČR.

Land Art
Land Art je ekologicky laděný umělecký směr a způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa. Je úzce spojen s prostředím přírody, do které šetrně zasahuje a vytváří zcela nevšední umění. Vznikl v 60. a 70. letech 20. století jako jakýmsi protest proti komercializaci umění ve Spojených státech. Jeho tvorba je osvobozena od pláten, galerií i obchodníků s uměním, přesto však je přístupná široké veřejnosti.  Je vždy úzce spojen s přírodou a venkovními prostorami. S uměním minimalismu má Land Art společné omezené použití materiálů dostupných k vytvoření uměleckého díla a rovněž jednoduchost zpracování. V Land Artu jsou používány různé přírodní materiály: kameny, dřevo, hlína i rostliny, které jsou rozmístěné ve volné přírodě. Díla tak žijí svým vlastním životem a mění se díky přírodním podmínkám a erozi, které jim dodávají na nový rozměr.

Partneři projektu:
Geopark Ralsko o.p.s., Hillersche Villa Žitava, Liberecký kraj, Česko německý fond buducnosti, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Připravila Renata Franclová, foto Josef Růžička.

www.festival-ralsko.com
www.geoparkralsko.cz
https://www.facebook.com/events/189464668496096/Archiv
Česká chuťovka