Menu

Dětská výtvarná soutěž podpoří obnovu fresek v Sázavském klášteře

10. 02. 2021

Spolek FAKT-UM ve spolupráci se správou Kláštera Sázava vyhlásil výtvarnou soutěž na téma „Patroni české země sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop“. Je určena pro výtvarníky od tří do 18 let a pro dětské kolektivy.

„Jejím cílem je povzbudit v dětech a mládeži zájem o poznávání, podpořit jejich fantazii, tvořivost i smysluplné trávení volného času. Vytvořená díla budou nabídnuta k prodeji. Výtěžek přispěje k obnově zabílených nástěnných maleb s příběhy o sv. Prokopovi v ambitu kláštera a na nákup výtvarných potřeb pro tvůrčí programy, které klášter pořádá pro rodiny s dětmi a seniory. Soutěž probíhá od 10. února do 1. srpna 2021,“ uvedla kastelánka Slávka Matoušová.

Děti mohou vytvořit samostatně nebo jako skupina ve třídě, družině či při distanční výuce jeden obrázek nebo trojrozměrný předmět, a to jakoukoliv výtvarnou technikou ve formátu A4 až A1. Dílo s označeným jménem a kontaktními údaji pak nejdéle do 1. srpna doručí na adresu:
Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava.

Na autory označených děl čeká odměna. „Všechny práce budou vystaveny v křížové chodbě kláštera do konce září 2021 a návštěvníci si je budou moci zakoupit,“ uvedla kastelánka Slávka Matoušová.

Podle kastelánky má výtvarná soutěž už několikaletou tradici a odměny jsou autorům předávány vždy v rámci Květinového dne, který se letos uskuteční 15. srpna.

„Zásadním přínosem při přípravě i realizaci nejen soutěže, ale následného Květinového dne a jeho celodenního programu, je práce mnoha dobrovolníků, drobných sponzorů a dárců, tedy rozvíjení ‚komunity‘,“ dodala kastelánka. Vyzdvihla přitom letitou spolupráci s neziskovou organizací Spolek FAKT-UM a sázavskou floristkou Ing. Klárou Franc Vavříkovou, které loni navrhla za Národní památkový ústav – správu kláštera v Sázavě na mecenášskou Cenu Ď. Ve středočeském kole této ankety jim nakonec bylo přisouzeno prvenství.

„Cenu Ď jsme převzali v pražské Galerii Vavrys. Stručně by se to dalo shrnout: příjemná galerie, milí pořadatelé a krásně strávené odpoledne. Popovídali jsme si s přítomnými, poslechli si nominované příběhy i klavírní doprovod, zasmáli se a nakonec jsme převzali skleněnou Cenu Ď. Děkujeme. Jsme nadšeni a hrdi. Je vidět, že naše práce má smysl,“ konstatovala Martina Štědrová.

Cena Ď (odvozeno od spojení „tak ti „dˇ“, neboli „tak ti děkuji“) je určena pro mecenáše a dobrodince v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v Česku. Nominovat na ni lze na úrovni města, kraje a republiky. Poprvé byla udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. V loňském roce poznamenaném koronavirovou pandemií se celostátní kolo neuskutečnilo.
Připravila Jaroslava Tůmová.

www.posazavi.com
www.klaster-sazava.cz/cs
www.fakt-um.cz

www.cena-d.czArchiv
Česká chuťovka